Decembris 15, 2020
Zinas

SIA “Cēsu siltumtīkli” veicis nozīmīgas investīcijas Cēsu centralizētās siltumapgādes sistēmā

2020. gadā SIA “Cēsu siltumtīkli” veicis būtiskas investīcijas pilsētas siltumtīklu pārbūvē un kopējās centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībā, ieguldot 561 094, 87 EUR, no kuriem 214 250, 00 EUR bija ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums. “Cēsu siltumtīkli” nodrošina gan siltumenerģijas ražošanu, gan siltumenerģijas piegādi līdz gala patērētājam, ar siltumu un karsto ūdeni kopumā apgādājot 186 objektus, tostarp dzīvojamās ēkas, skolas, bērnudārzus u.c. Pārdomāto investīciju rezultātā šogad panākts siltumenerģijas gala tarifa samazinājums par 9,6% – no š.g. jūlija tarifs ir 54,61 EUR/MWh (bez PVN) apmērā.

Pirms 2020./2021. gada apkures sezonas sākuma uzņēmums “Cēsu siltumtīkli” paveicis nozīmīgus remontdarbus, piemēram, veikti uzlabojumi siltumavotu darbībā – salāgojot darbības ar Cēsu novada pašvaldības realizēto Rūpniecības ielas rekonstrukciju tika izveidots jauns ūdensvada pieslēgums katlumājai Rūpniecības ielā 13. Tieši Rūpniecības ielā atrodas lielākais no Cēsu siltumavotiem, kurā tiek saražoti 85% no kopējā siltumenerģijas apjoma, bet kopumā pilsētā ir seši siltumavoti. Piesaistot ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, šogad tika pabeigti nozīmīgi siltumtīklu pārbūves darbi L. Paegles ielā – kopumā rekonstruēti 265 m siltumtrašu, investējot 91 712, 69 EUR. Lai sekmētu Cēsu pilsētas vidusskolas piebūves darbus, tika veikta siltumtrases pārbūve vidusskolas teritorijā. Savukārt Lenču un Siguldas ielās īstenoti jaunu siltumtīklu pievadu izbūves darbi. Arī šogad, kā iepriekšējos gados, remontdarbu laikā tika izveidoti pagaidu siltumtīklu pieslēgumi, nodrošinot iedzīvotājiem siltumenerģijas padevi ar minimāliem darbības pārtraukumiem.

“Esam priecīgi, ka šogad, neraugoties uz Covid-19 krīzi, varējām pilnā apmērā īstenot mūsu investīciju plānu un veikt uzlabojumus Cēsu centralizētās siltumapgādes sistēmā. Pateicoties pārdomātām investīcijām un ilgtspējīgiem risinājumiem, piemēram, 75% no siltumenerģijas iegūstot no atjaunojamā kurināmā jeb šķeldas, esam gandarīti par paveikto un to, ka no jūlija cēsiniekiem ir pieejams par 9,6% mazāks siltumenerģijas tarifs. Nākamajā gadā centralizētajai siltumapgādei plānojam pieslēgt papildu ēkas, un esam iesnieguši arī 2021. gada investīciju plānu, kurā lielu devumu sniegs tas, vai izdosies piesaistīt līdzekļus no Eiropas Savienības fondu puses,” norāda Māris Kānītis, SIA “Cēsu siltumtīkli” valdes loceklis.

Ņemot vērā priekšrocības, ko sniedz centralizētā siltumapgāde, aicinām Cēsu iedzīvotājus apdomāt iespēju pieslēgties centralizētās siltumapgādes sistēmai – sazinoties ar uzņēmuma speciālistiem, kopīgiem spēkiem tiks rasts piemērotākais pieslēguma risinājums gan dzīvokļu ēkām, gan privātmājām, gan arī sabiedriskajām ēkām un rūpnieciskajām ražotnēm.

Tā kā ziemas mēnešos maksājums par siltumenerģiju – apkuri un karsto ūdeni – veido būtisku daļu no ģimenes budžeta, esam sagatavojuši ieteikumus, kā mainot savus paradumus, iedzīvotāji var ietekmēt siltumenerģijas patēriņu.

Apkures pielāgošana gadalaikam
Apkures sezonas vidus ir piemērots, lai veiktu iekštelpu temperatūras novērtējumu. Gadījumā, ja jums šķiet, ka telpas temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta, tad ir jāsazinās ar ēkas apsaimniekotāju, un, iespējams, jāveic nepieciešamās korekcijas siltummezgla automātiskā regulatora uzstādījumos.

Pareiza telpu vēdināšana
Svaigs gaiss telpā ir ļoti svarīgs pat ziemas periodā, kad termometra stabiņš aiz loga rāda mīnusus. Svarīgi telpu vēdināt regulāri, bet neilgi, jo svaigs gaiss sasilst ātrāk. Jāņem vērā arī, ka, lai telpa pietiekami ātri uzsiltu pēc vēdināšanas, radiatoru laukumam jābūt brīvam.

Neaizklāti radiatori
Nav ieteicams radiatorus aizklāt ar slapju veļu, aizstumt tiem priekšā mēbeles, vai aizklāt ar gariem un smagiem aizkariem. Bez tam, slapja veļa rada nevajadzīgu mitrumu telpā, kas veicina pelējuma veidošanos. Aizklāts radiators patērēs vairāk enerģiju, lai izžāvētu uz tā uzklāto veļu, nevis piepildītu telpu ar siltumu, kā rezultātā iegūsiet mitru un vēsu telpu.

Ēkas apkures sistēmas līdzsvarošana
Nereti dzirdēts, ka daudzīvokļu māju iedzīvotāji pirmajā un pēdējā stāvā salst, turpretim vidus stāvu iemītniekiem ir tik karsti, ka visu laiku jātur vaļā logi. Iemesli šādai situācijai galvenokārt saistīti ar mājas nepareizu hidraulisko balansu jeb vienmērīgu siltuma sadalījumu. Vienmērīgi sadalot siltumu pa visām ēkas telpām, problēmas ar aukstumu, pārlieku lielu karstumu un neadekvāti augstiem apkures rēķiniem, mazinās.
Ziema ir īstais gadalaiks, lai plānotu šādu sistēmas modernizāciju vasarā. Līdz ar to aicinām sazināties ar jūsu namu apsaimniekotāju, lai pārrunātu iespējamos risinājumus.

Mājas renovācija
Nenosiltinātā mājā iedzīvotājiem nākas pārmaksāt par apkures rēķiniem, jo ēkā caur norobežojošajām konstrukcijām (jumtu, fasādi, pamatiem) veidojas siltuma zudumi, kā arī visos gadalaikos iedzīvotāji saskaras ar ventilācijas problēmām. Mājas renovācija ievērojami uzlabos ēkas klimata kontroles iespējas, pagarinās tās dzīvi un ilgtermiņā noteikti ir labākais risinājums, kā samazināt ikmēneša centrālapkures rēķinus.

Lasīt vairāk Adven centralizeto siltumapgādi

Dalīties

Māris Kānītis

Valdes loceklis