Šajos Ziemassvētkos “Adven Latvia” atbalsta dažādas biedrības Cēsīs, Siguldā un Valmierā  

2022-12-22
Zinas Uncategorized

Mūsu mērķis ir radīt vērtīgas izmaiņas pārmaiņu pilnā pasaulē. Ikdienā mēs to darām, virzot enerģētikas pāreju, padarot cilvēkus, kopienas un uzņēmumus sagatavotus nākamajai darbībai. Šajā ziemā “Adven” raugās tālāk par tiešo ietekmi un vēlas panākt pārmaiņas jomā, kurā parasti to nedara, — Ziemassvētkos ziedojot bērniem, ģimenēm un tiem, kam tas visvairāk ir nepieciešams.

Šogad “Adven” katrā darbības valstī sniedz atbalstu vietējām biedrībām. Zviedrijā un Somijā ziedojumi tika veltīti vietējām organizācijām “Glābiet bērnus!” (Rädda Barnen un Pelastakaa Lapset) un Igaunijā  organizācijāi “Palīdziet bērniem!” (Aitan lapsi). Savukārt Latvijā ziedojumi tika novirzīti dažādām biedrībām Cēsīs, Sigulā un Valmierā. 

Cēsīs ziedojums tika novirzīts atbalsta centram “Pērle” – vietai, kur darboties un attīstīties cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ziedojuma mērķis ir atbalstīt centra “Pērle” cilvēkus, atvieglojot viņu ikdienu.  Valmierā ziedojums tika veikts  Valmieras invalīdu biedrībai “Atspēriens”. Biedrība izveidota un darbojas, lai iedrošinātu un palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti integrēties sabiedrībā un radoši darboties sabiedrībā. AS “Valmieras Enerģija” ziedojums palīdzēs Valmieras novada cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt speciālo transportu. Savukārt Siguldā ziedojums tika veikts bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrībai “Cerību spārni”. Šobrīd Siguldas pašvaldība organizācijai piešķīra ēku tās vajadzībām, un “Adven Sigulda” ziedojums palīdzēs uzlabot jauno grupu māju.

Ar to “Adven” visiem klientiem, pašvaldībām, piegādātājiem un darbiniekiem novēl priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2023. gadu!

Kopā mēs radām vērtīgas izmaiņas pārmaiņu pilnā pasaulē!