Decembris 29, 2021
Zinas

No 1. janvāra Siguldā spēkā jauns centralizētās siltumapgādes tarifs

Līdz ar nākamo gadu Siguldas pašvaldībā centralizētās siltumapgādes tarifs būs 71,66 EUR par MWh. Jaunais tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Siltumenerģijas tarifa pieaugumu ietekmējis tieši kurināmā (dabasgāzes) cenas palielinājums, kas šajā gadījumā tarifā pieaudzis 2,4 reizes, radot kopējo kurināmā izmaksu pieaugumu par 221,5 tūkst. eiro.

Šā gada rudenī SIA “Adven Sigulda” (iepriekš SIA “Wesemann-Sigulda”) pārņema siltumapgādes pakalpojumus no uzņēmuma “Wesemann”. 

Lai gan ražošanā pārsvarā tiek izmantots biokurināmais, dabasgāzes straujais cenu pieaugums ir atstājis būtisku ietekmi uz izmaksām par kurināmo un līdz ar to – arī uz siltumenerģijas gala tarifu. Kā stāsta SIA “Adven Sigulda” valdes priekšsēdētājs Egils Kampuss, siltumapgādes gala tarifs ir audzis tikai un vienīgi straujā dabasgāzes cenu pieauguma ietekmē. Dabasgāzes cenas  biržā augušas vairāk kā piecas reizes jeb par 500%, bet tarifa paaugstinājums ir tikai 13%. Tarifa pieauguma prognozētā ietekme apkures sezonā renovētas dzīvojamās ēkas vienai mājsaimniecībai ar apkurināmo platību 50m2 sastādītu 7-12 EUR/mēn, bet nerenovētai ēkas gadījumā tādas pašas platības mājsaimniecībai tas plānots robežās no 14-25 EUR/mēn. 

“Sistēmās, kurās ir autonomi dabasgāzes apkures katli, kas nav centralizētās siltumapgādes sastāvdaļas, izmaksas var pieaugt pat vairākas reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tādēļ esam pārliecināti, ka blīvi apdzīvotās vietās centralizēta siltumapgāde ir ekonomiski un saimnieciski visizdevīgākais siltumapgādes veids, raugoties gan no iedzīvotāju, gan uzņēmēju, gan pašvaldības perspektīvas. Turklāt tarifu pozitīvi var ietekmēt jaunu klientu piesaiste – tas samazinātu gan patstāvīgo izmaksu īpatsvaru, gan kompensētu energoefektivitātes pasākumu ieviešanas rezultātā siltumenerģijas patēriņa samazināšanos esošo klientu objektos. Mūsu, “Adven”, uzkrātā pieredze un moderno tehnoloģiju pielietojums ļauj klientam piedāvāt kvalitatīvus inženiertehniskos risinājumus – piedāvājam korektus nosacījumus šo investīciju izveidei un spējam procesu attīstīt no sarunas līdz pieslēgumam pie centralizētās siltumapgādes tīkla. Šī iespēja neaprobežojas ar daudzdzīvokļu māju, uzņēmumu, administratīvo ēku, iestāžu un citiem lieliem objektiem, tāpat kā minētiem, potenciāliem klientiem, šādu iespēju uzņēmums piedāvā arī privātmāju iedzīvotājiem,” situāciju skaidro Egils Kampuss.

Vēsturiski Siguldas centralizētā siltumapgāde ir tikusi daļēji decentralizēta, veidojot mazākas lokālas sistēmas, kurās siltumenerģija tiek ražota no dabasgāzes. “Adven Sigulda” saredz perspektīvas sistēmu atkal centralizēt, paplašinot tīklus, pieslēdzot jaunus klientus un mazinot siltumapgādes atkarību no krasām fosilā kurināmā svārstībām.  Tāpat tiek plānota tehnoloģisko iekārtu nomaiņa galvenajā siltuma avotā Pulkveža Brieža ielā 109, aizstājot vecos biokurināmā katlus ar jaunām iekārtām ar augstāku efektivitāti un automatizācijas līmeni.

“Adven” Latvijas tirgū – Cēsu un Valmieras pašvaldībās – ienāca pirms trīs gadiem, koncentrējoties uz ilgtspējīgāku centralizētās siltumapgādes pakalpojumu attīstību reģionā. Šajā laikā atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir pieaudzis no 50% 2018. gadā līdz 86% 2021. gadā.

Dalīties