Septembris 1, 2020
Zinas Centralizētā siltumapgāde

Katlumāja Valmierā nodota ekspluatācijā

2020.gada 4.augustā ekspluatācijā nodota jaunā katlumāja Valmierā, Dakstiņu ielā 1.

Jūnija sākumā veiktās pārbaudes un ieregulēšanas darbi bijuši sekmīgi un jau septembrī, pēc SIA “Valmieras ūdens” siltumtīklu rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, katlumāja nodrošinās valmieriešus ar dabai draudzīgāku siltumenerģiju.

 AS „Valmieras Enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 18.aprīlī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A/010) īstenošanu.

 Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.

Mārcis Smalkais

Projektu vadītājs