Decembris 23, 2021
Zinas

Ilgstpējīgs ražošanas process un stabilizēts siltumenerģijas tarifs neatkarīgi no apstākļiem

Nav šaubu, ka pandēmija, tās radītās sekas un strauji pieaugošās energoresursu cenas radījušas grūtības virknei pašvaldību visā Latvijā. Taču AS “Valmieras Enerģija”, kurā enerģētikas uzņēmumam SIA “Adven Latvia” pieder 52,15% akciju, bet Valmieras pilsētas pašvaldībai – 47,85% akciju, izdevies ne tikai nodrošināt ilgtspējīgu enerģijas ražošanas procesu un samazināt kaitīgās CO2 emisijas, bet arī stabilizēt siltumenerģijas tarifu Valmieras pašvaldībā. Kā tas ir iespējams? Pieredzē dalās Māris Kānītis, valdes loceklis SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija”.

Kamēr citur Latvijā strauji aug siltumenerģijas gala tarifi, Valmierā tas saglabājas relatīvi zems – tas bijis iespējams, pateicoties pārdomātām investīcijām un jaunas šķeldas katlumājas izbūvei Dakstiņu ielā 1 pērnā gada oktobrī. Katlumājai uzsākot savu darbību, AS “Valmieras Enerģija” ražošanas avotos vairāk nekā 90% no siltumenerģijas apjoma tiek saražots no atjaunojamiem energoresursiem. Tas nozīmē, ka šķeldas katlumāja ne tikai veicina Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, bet arī ļauj samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 10 000 CO2 ekvivalenta tonnām gadā. Jaunā katlumāja ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām, kas ļauj dedzināt  zemākas kvalitātes šķeldu lētāk, kas ir nozīmīgs ieguvums Valmieras iedzīvotājiem it īpaši tagad, kad fosilā kurināmā cenas pieaugušas vairāk nekā piecas reizes.

Savlaicīgi un pārdomāti veiktas investīcijas ir mazinājušas atkarību no straujām fosilā kurināmā cenu svārstībām. Iepriekš 70% no tīklā nodotās siltumenerģijas tika saražota no dabasgāzes, bet šodien pēc Dakstiņu ielas 1 katlumājas projekta realizācijas tie ir tikai 10 %. Piemēram, ja Dakstiņu ielas 1 projekts šodien nebūtu realizēts, tad pie šāda dabasgāzes cenu pieauguma siltumenerģijas ražošanas tarifs pārsniegtu 65 EUR/MWh, kas būtiski paaugstinātu arī pilsētas gala tarifu. Projekta realizācija ļāvusi ne vien noturēt stabilu ražošanas tarifu, bet pat to samazināt par 2,5%. AS “Valmieras Enerģija” saražotās siltumenerģijas tarifs kopš 2021. gada 1. jūlija ir 34,86 eiro par MWh.

“Mūsu mērķis ir radīt vidi un resursus saudzējošus un ilgtspējīgus risinājumus enerģētikā, un šķeldas katlumāja tam ir lielisks piemērs. Realizējot katlumājas būvniecības projektus, siltumapgādes tarifa stabilizācija bija viens no galvenajiem uzdevumiem, tādēļ esam lepni, ka arī šajos izaicinājumu pilnajos laikos varam palīdzēt Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes patērētājiem samazināt izmaksas par siltumapgādi, salīdzinot ar citām Latvijas pašvaldībām. Protams, šodienas enerģētisko resursu cenai ir nozīme, taču, kā paši esam redzējuši, fosilā kurināmā cenas ir nepastāvīgas un strauji pieaugošas. Tāpat pieaug dabas resursu nodokļa likmes un CO2 emisiju kvotu cenas, par ko būtu jāmaksā, ražojot enerģiju ar fosilo kurināmo –dabasgāzi. Šobrīd redzam, ka katlumājas izveide ir veicinājusi Valmieras kā pilsētas energoresursu neatkarību no fosilā kurināmā, kas ir būtisks ieguvums kā pašvaldībai, tā arī tās iedzīvotājiem,” norāda SIA “Adven Latvia” un AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.

Šobrīd ir pagājis vairāk nekā gads kopš šķeldas katlumājas izbūves, un šis projekts ļāva pilnībā modernizēt siltumapgādes ražošanu Gaujas labajā krastā. Šāda modernizācija bija nepieciešama, lai paaugstinātu un uzlabotu sistēmas drošību, energoefektivitāti, tajā skaitā samazinātu radītās CO2 emisijas un nodrošinātu Valmieras pilsētas siltumapgādes sistēmas atbilstību ES vides aizsardzības prasībām. 

AS “Valmieras Enerģija” saražo līdz 84% no Valmieras pilsētai kopumā nepieciešamā siltumenerģijas apjoma. 

Dalīties