ES kokapstrādes blakusproduktus klasificē kā ilgtspējīgus

2023-04-11
Zinas Nozarēm Centralizētā siltumapgāde

Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija sarunās par Atjaunojamo energoresursu direktīvu (RED III) lēma, ka kokapstrādes blakusproduktu izmantošana enerģijas ražošanā tagad tiek klasificēta ilgtspējīga. Meža atliekas ir, piemēram, zari, mežsaimniecības nozares atlikušie produkti un zemas kvalitātes koksne.

Ar šo lēmumu tiek ieviests tā sauktais kaskādes princips, kur energokompānijām un mežrūpniecībai jāspēj pierādīt, ka kokmateriālu ražošanā tiek izmantoti augstas kvalitātes koku stumbri, papīra ražošanā – celulozes koksne, bet siltuma un enerģijas ražošanā drīkst izmantot tikai zemākas kvalitātes meža produktus.

Kokspstrādes blakusprodukti ir ievērojama daļa no Adven kurināmo kombinācijas un tiek uzskatīti par nozīmīgu enerģijas avotu tagad un nākotnē.

“Tas mums ir atvieglojums, ka tika pieņemts lēmums par Atjaunojamo energoresursu direktīvu (Renewable Energy Directive (RED III)) un mēs varam lepoties, ka mūsu darbība ir klasificēta kā ilgtspējīga un klimatam draudzīga. Tomēr visas Eiropas Savienības (ES) debates, kas notikušas pēdējā gada laikā, liecina, ka mums ir jāstrādā pie diversificētākas kurināmā bāzes, kur enerģijas ražošana, kas izmanto otrreizēji pārstrādātus avotus, piemēram, atkritumu sadedzināšanu un rūpniecisko atkritumu siltumu, arī turpmāk ir svarīgi avoti uzņēmuma energoresursu struktūrā,” norāda “Adven” izpilddirektors Anderss Eriksons.