“Adven Latvia” stiprina sadarbību ar LBTU un viesojas pie studentiem

2023-03-28
Zinas Uncategorized

Lai dalītos ar labās prakses piemēriem, zināšanām un stiprinātu esošo sadarbību, enerģētikas uzņēmuma “Adven” pārstāvji ar vieslekciju viesojās pie Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš – LLU) Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” 1., 2., un 3. kursa studējošajiem.

Tikšanās laikā studenti iepazīstināt ar uzņēmuma “Adven Latvia” ikdienā veicamajiem darbiem, parādot kā praktiski notiek siltuma ražošana, kāds ir tehnoloģiskais aprīkojums, kā tiek veiktas un plānotas iekārtu apkopes, kā arī bija iespēja veikt vibrāciju mērījumu iekārtas testu. Tāpat klātesošie tika informēti arī par uzņēmuma biznesa modeli un dažādajiem risinājumiem, kas tiek  piedāvāti industriālajiem klientiem.

“Studenti bija atsaucīgi un vēlējās uzzināt vairāk par darbu enerģētikas uzņēmumā. Mums tā bija lieliska iespēja izstāstīt, piemēram, kā notiek siltuma ražošana un citi tehniskie darbi uzņēmuma katlu mājās, savukārt studentiem tā bija izdevība veidot vērtīgu diskusiju un rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem,” tā pauž “Adven Latvia” katlu mājas vadītājs Mārtiņš Buldurs.

Savukārt uzņēmuma pārdošanas projektu vadītājs Raivis Širmelis stāsta:

“Priecājamies par studentu ieinteresētību un iespēju vairāk pastāstīt par enerģijas – tvaika, siltuma un aukstuma ražošanas – risinājumiem, balstoties uz klientu ražošanas vajadzībām un mūsu Energy as a Service® sadarbības modeli. Esam apņēmīgi sadarboties ar nākotnes talantiem un jaunajiem profesionāļiem, lai kopīgi palīdzētu uzņēmumiem pāriet uz ilgtspējīgu un efektīvāku enerģijas ieguvi.”

“Adven Latvia” plāno arī turpmāk sadarboties ar LBTU, sniedzot studentiem gan prakses iespējas, gan viesojoties lekcijās, lai izglītotu un ieinteresētu vairāk par darbu enerģētikas uzņēmumā, kā arī nozares izaicinājumiem.

Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta asociētais profesors Raimunds Šeļegovskis atzīst, ka ir ļoti svarīgi, lai students saprot un redz, kā studijās iegūtās teorētiskās zināšanas tiek pielietotas praksē.

“Tāpat ir milzīga nozīme klāt pie teorijas ir praktiskām atziņām, ko var sniegt nozarē strādājošie profesionāļi, kas ikdienā strādā ar enerģētiskajām iekārtām. Šī lekcijas turpināja 2022. gada rudenī aizsākto sadarbību, kad studenti tika uzņemti Valmierā un Cēsīs, kur klātienē apskatīja uzņēmuma siltuma ražotnes, to darbību un ekspluatāciju, kā arī guva priekšstatu par uzņēmumu kopumā,” tā R. Šeļegovskis.

Topošie enerģētikas inženieri studiju procesā iegūst zināšanas siltumenerģijas, aukstuma un elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Pēc studijām absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu enerģētikā un energosistēmu inženiera kvalifikāciju, kas nodrošina darba un karjeras attīstības iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās: lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos, koģenerācijas ietaisēs un elektrostacijās, reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, privātajos un citos uzņēmumos.