Jūlijs 22, 2019
Zinas

Adven ieviesīs uz atjaunojamiem energoresursiem balstītu spēkstaciju uzņēmuma Terrafame jaunajā akumulatoru ķīmisko vielu ražošanas rūpnīcā

Uzņēmumi Terrafame un Adven ir vienojušies par spēkstacijas, kuras pamatā ir atjaunojamie energoresursi, ieviešanu jaunajā Terrafame akumulatoru ķīmisko vielu ražošanas rūpnīcā, kas atrodas Sotkamo. Vienlaikus, sadarbība enerģētikas jomā starp abiem uzņēmumiem kļūs ciešāka, jo Adven turpmāk arī pilnīgi pārvaldīs rūpnīcas enerģijas patēriņu.

Uzņēmuma Terrafame akumulatoru ķīmisko vielu ražošanas rūpnīcas investīciju izmaksas sastāda kopā aptuveni 240 miljonus eiro. Līdz ar jaunās rūpnīcas darbības uzsākšanu 2021. gadā, pieaugs arī uzņēmuma pieprasījums pēc enerģijas.

Jaunā 10 MW jaudas cietā kurināmā spēkstacija izmantos atjaunojamos energoresursus, lai ražotu tvaika un siltuma enerģiju akumulatoru ķīmisko vielu ražošanai un citām rūpnīcas vajadzībām. Līgumā ir iekļauta arī augstspiediena tvaika ražotne, kas nepieciešama ražošanas procesa uzsākšanai. Adven arī attīstīs enerģijas ražošanas infrastruktūru un energoefektivitāti rūpnīcas teritorijā, kā arī puses ir vienojušās par enerģijas pārvades cauruļvadu būvniecību.

“Akumulatoru ķīmisko vielu ražošanas rūpnīca ir projektēta iekļaujot energoefektīvus risinājumus, un šī sadarbība enerģētikas jomā ļauj samazināt izmantotās enerģijas izmaksas, vienlaikus aizstājot fosilo kurināmo ar atjaunojamo enerģiju kā daļu no Somijas meža rūpniecības vērtību ķēdes,” saka Perti Pekala (Pertti Pekkala), Terrafame akumulatoru ķīmisko vielu ražošanas rūpnīcas projekta vadītājs.

“Enerģijai ir noteicoša loma Terrafame ražošanas procesā, tāpēc mums obligāti jānodrošina stabila ražošana saviem klientiem. Atbildība par pilnīgu enerģijas ražošanu ir pamats sadarbības nepārtrauktai attīstībai”, saka Juha Elo (Juha Elo), Adven biznesa attīstības vadītājs.

CO2 emisiju samazināšana mūs vieno

Pateicoties jaunajām investīcijām, Terrafame pašreizējais pamata produkts – niķeļa-kobalta sulfīds – tiks tālāk pārveidots par akumulatora ķīmisko vielu, kas tiek izmantota kā izejviela elektrisko automobiļu akumulatoriem. Niķeļa un kobalta pieejamība noteikti ietekmēs elektrisko automobiļu tirgus straujo izaugsmi.

“Līdz ar rūpnīcas pabeigšanu būsim tuvāki gala patērētājiem, un Terrafame kļūs par nozīmīgu nozares dalībnieku satiksmes transportu CO2 emisiju samazināšanā. Mūsu bioekstrahēšanas procesu atstātais oglekļa dioksīds ir ievērojami mazāks nekā no tradicionāliem metāla ražošanas procesiem. Jaunā uz biodegvielu balstītā spēkstacija turpinās stiprināt mūsu kā zemu oglekļa emisiju akumulatoru ķīmisko vielu ražotāja pozīciju”, saka Joni Lukaroinen (Joni Lukkaroinen), uzņēmuma Terrafame izpilddirektors.

“Mums ir viena un tā pati misija kā uzņēmumam Terrafame – samazināt CO2 emisijas. Terrafame ražotās akumulatora ķīmiskās vielas palīdz mums virzīties uz zemu emisiju apjomu no satiksmes transporta. Mēs lepojamies, ka esam iesaistīti šajā projektā un varam palīdzēt nodrošināt, ka akumulatoru ķīmisko vielu ražošanā izmantotās enerģijas oglekļa emisija ir pēc iespējas mazāka”, skaidro Arto Likanen (Arto Liikanen), Adven biznesa attīstības vadītājs.

Agrāk uzņēmuma Terrafame rūpnīca Sotkamo apgabalā izmantoja sašķidrinātu naftas gāzi enerģijas ražošanai. Tā gandrīz pilnībā tiks aizstāta ar vietējo un tīro uz koksni balstīto kurināmo, piemēram, mežsaimniecības kokskaidām, pārstrādātu koksni vai kokzāģētavu blakusproduktiem. Tas ievērojami samazinās enerģijas ražošanā radušās CO2 emisijas, tādējādi samazinot radīto oglekli akumulatoru ķīmisko vielu ražošanas procesā.

Terrafame
Terrafame Ltd. ir Somijas multi-metālu uzņēmums, kas ražo niķeli, cinku, kobaltu un varu savā raktuvju un metālu ražošanas rūpnīcā, kas atrodas Sotkamo apgabalā, Somijā. Pašlaik būvējot akumulatoru ķīmisko vielu ražošanas rūpnīcu, mūsu galveno produktu – niķeļa-kobalta sulfīdu – var pārstrādāt niķeļa un kobalta sulfātos, kas ir piemēroti elektrisko transportlīdzekļu akumulatoriem. Mūsu mērķis ir veikt ekoloģiski ilgtspējīgas, drošas un ienesīgas darbības.

Papildus informācija:
Terrafame, Joni Lukkaroinen, Izpilddirektors, tel. +358 20 7130 800 (switch)
Adven, Juha Elo, Biznesa attīstības direktors, juha.elo@adven.com, tel. + 358 40 5944755

Dalīties