Risinājumi pašvaldībām un komunālo pakalpojumu sniedzējiem

Uzticamība, efektivitāte un ilgtspējīga energoapgāde

Daudzas pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu nodrošinātāji šobrīd meklē veidus, kā attīstīt savus centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, lai tie atbilstu vietējo uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzībām. Uzņēmumi cīnās ar kurināmā cenu pieaugumu, novecojošas infrastruktūras pārvaldību, kā arī sabiedrības vēlmi pēc videi draudzīgākas enerģijas ražošanas. Varbūt ir kāds labāks un efektīvāks veids, kā to pārvaldīt?

Sabiedrisko pakalpojumu nodrošinātājiem, kā piemēram, pašvaldībām, kuras piedalās enerģijas ražošanā, ir vairāk iespēju ietekmēt enerģijas ražošanu un tās izmaksas, izmantojot dažādus sadarbības modeļus, kā kopuzņēmumus, tā arī pilnu partnerību ar uzticamu enerģijas ražošanu, nepārtrauktu aktīvu pārvaldību ar ieguldījumiem infrastruktūrā un klientu apkalpošanu.

Uzticama enerģijas piegāde

Enerģijas piegādes uzticamība ir viena no svarīgākajām lietām pašvaldībām un sabiedrisko pakalpojumu nodrošinātājiem. Piegādes drošība ir mūsu galvenā prioritāte, tāpēc procesu nodrošināšanai tiek izmantoti nepārtraukta attālinātā uzraudzība un plašs enerģētikas speciālistu tīkls pārstāvētajās valstīs. Izmaksu ieguvumus rada kurināmā iepirkšana lielākos apjomos un daudzos gadījumos, arī atlikumsiltuma izmantošana no vietējām rūpniecības nozarēm.

 

Ilgtspējīga enerģija vietējiem uzņēmumiem un iedzīvotājiem

Adven ir plaša pieredze energoefektivātes, atjaunojamā biokurināmā jomā un enerģijas ražošanā pašvaldību vajadzību nodrošināšanai. Fosilie kurināmie lielā mērā ir aizstāti ar oglekļa ziņā neitrālo kurināmo, kā koksne vai cits biokurināmais. Tas ir devis pozitīvu rezultātu, samazinot oglekļa emisijas. Nākamajiem pieciem gadiem Adven ir izvirzījis mērķi samazināt 200 000 tonnu CO2 emisiju caur savām un savu klientu ražošanas darbībām.

 

Energoapgādes nepārtraukta attīstība

Ko tas nozīmē realitātē, kad pašvaldība vai uzņēmums uztic savu enerģijas ražošanu Adven? Tas nozīmē to, ka līdz šim enerģētikas infrastruktūrai piesaistītos līdzekļus var izmantot citiem projektiem. Papildus, Adven uzņemas visu atbildību par enerģijas ražošanu: nepieciešamajiem ieguldījumiem, vidi un emisijām, ekspluatāciju un uzturēšanu, energoefektivitāti, un – nodrošina piegādes uzticamību, laikus identificējot un novēršot iespējamos riskus.

 

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® – mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visu vērtības ķēdi no projektēšanas un ieviešanas līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Diennakts uzraudzība un vairāk nekā 250 speciālisti nodrošina uzticamu enerģijas pieejamību.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Tas ir lielisks sadarbības un pozitīvas aprites piemērs, kurā mūsu novada mežistrādes produktus var pārveidot drošā un videi draudzīgā siltuma avotā Morā. Ilgtermiņa sadarbībā, ilgtspēja un rūpes par vietējo kopienu ir svarīgas vērtības, un tās mēs realizējam kopā ar Adven.
Jon Hansson
Siljan Group, CEO

Māris Kānītis

Valdes loceklis