Rūpnieciskā ūdens attīrīšana

Neatklātās iespējas rūpnieciskā ūdens attīrīšanā

Rūpnieciskā ūdens efektīvāka izmantošana rūpniecības nozarē ir būtiski rentabilitātes un ilgtspējības aspektos.  Izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, rūpnieciskos notekūdeņus iespējams attīrīt dzeramajā ūdenī, tai pat laikā – reģenerējot un atkārtoti izmantot ķīmiskās vielas. Līdzīgi reģenerēt no notekūdeņiem var arī siltumu, un, īstenojot slēgtos ūdens ciklus – samazināt ūdens patēriņu. Izmantojot Adven holistisko pieeju, klienti gūst izpratni par ievērojamu ietaupījumu un zemāku izmešu iespējām. Atklāsim kopā jūsu iespējas!

Rūpniecisko ūdeņu attīrīšana:

Slēgti ūdens aprites cikli

Arī slēgtiem ūdens aprites cikliem var uzlabot rūpnieciskās ražotnes konkurētspēju. Uzņēmumiem ir būtiski identificēt un pārvaldīt ar ūdens aprites ciklu saistītos riskus un efektīvi pielietot atkārtotu ūdens izmantošanu. Praksē slēgtais ūdens cikls nozīmē, ka tas pats ūdens cirkulē, piemēram, dzesēšanas sistēmā, un nav nepieciešams atkārtoti ņemt ūdeni no sākotnējā ūdens avota. Dzesējamais ūdens tiek atdzesēts pakāpeniski un arī siltumu iespējams atgūt. Paaugstinot ūdens izmantošanas efektivitāti, uzņēmumi viegli var iegūt samazinājumu par vairāk nekā 30% no kopējā ūdens patēriņa, kas palīdz izpildīt arī noteiktās vides prasības.

 

Notekūdeņu attīrīšana ražotnē un biogāze

Arvien vairāk uzņēmumu apsver jaunus veidus, kā pārstrādāt rūpnieciskos notekūdeņus. Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas tiek izmantotas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai un to atgriešanai ūdens izcelsmes vietā. Notekūdeņu attīrīšanai ir daudz tehnoloģiju, un Adven vienmēr izmanto klienta situācijai vispiemērotākās metodes. Piemēram, tipisks izaicinājums biogāzes ražotnēs ir ūdens novadīšana. Izmantojot MVR (mehāniskā tvaika dekompresija) iztvaikošanu, iespējams atūdeņot līdz pat 90% biogāzes ražotnes sānu plūsmas, kas nozīmē samazinātas uzglabāšanas un transportēšanas izmaksas, vienlaikus atgūstot tīru ūdeni. Uzzināt vairāk par MVR iztvaikošanu.

Efektīva nogulšņu pārstrāde un samazināta ģenerācija

Rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu attīrīšanā katru gadu rodas liels daudzums nogulšņu. Nogulsnes satur ūdeni un satur ne tikai vērtīgas vielas kā slāpekli un fosforu, bet arī tādus bīstamos atkritumus, kā smagie metāli un ķimikālijas. Jau pastāv tehniskie risinājumi, kā nogulsnes no nevajadzīga blakusprodukta pārvērst vērtīgā resursā. Viens no tiem ir barības vielām bagāto blakusproduktu pārvēršana biogāzē, ko izmantot transportlīdzekļos.

 

Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas

Adven nepiedāvā nekādas īpašas tehnoloģijas, tā vietā mēs īstenojam visaptverošus risinājumus, kas ir pielāgoti klienta ražošanas vajadzībām, izmantojot pārbaudītu tehnoloģiju klāstu. Bioloģiskās ūdens attīrīšanas metodes nodrošina risinājumus, piemēram, organisko notekūdeņu sastāvdaļu nošķiršanai. Klientu vajadzību apmierināšanai, bioloģiskās ūdens attīrīšanas metodēm var izmantot kopā ar dažādām mehāniskām vai gravitācijas atdalīšanas metodēm. Ūdens attīrīšanā ūdens aprites ciklu var noslēgt izmantojot daļēji caurlaidīgu membrānu un iztvaikošanas metodes, kas ļauj rentabli to pašu ūdeni izmantot vairākkārt. Praksē, izmaksu ietaupījumi rodas pateicoties samazinātai vajadzībai pēc ūdens un ķīmiskām vielām, kā arī mazākam saražoto nogulšņu daudzumam. Koncepcijas izstrādes posmā var veikt izmēģinājuma pētījumus, lai noteiktu vispiemērotāko risinājumu.

Iztvaikošana ir ļoti svarīga, lai varētu izmantot barības vielas, ko satur mūsu notekūdeņi. Adven iztvaicēšanas risinājums samazina aptuveni 90% ūdens, kas padara mūsu mēslojumu rentablu transportēšanai un nodrošina ērtāku lietošanu lauksaimniekiem.
Terje Hyldmo, Biznesa attīstības vadītājs
AS Biokraft (Norvēģija)

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® – mūsu darbības modelis jūsu panākumiem.

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visu vērtības ķēdi no projektēšanas un ieviešanas līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Diennakts uzraudzība un vairāk nekā 250 speciālisti nodrošina uzticamu enerģijas pieejamību.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs