Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana

Mēs, Adven, piedāvājam aptuveni 200 risinājumus ūdens attīrīšanas jomā. Sākot no neapstrādāta ūdens ražošanu ar attīrītā ūdens palīdzību, beidzot ar notekūdeņu attīrīšanu.

Tā kā tehnoloģiju ziņā esam neatkarīgi, darbam izvēlamies pieeju, kas vislabāk atbilst mūsu un mūsu klientu kopējiem mērķiem – tuvākā un arī tālākā nākotnē. Mums ir pašsaprotami domāt par ūdeni, enerģiju un resursu izmantošanu ar holistiskās pieejas palīdzību. Tieši tāpēc Adven misija ir palīdzēt saviem klientiem baudīt priekšrocības, ko tā sniedz.

Kāpēc pievērst īpašu uzmanību ūdenim?

Pieeja ūdenim ikdienas darbu veikšanai

Augstas kvalitātes ražošanas process

Ūdens ietaupīšana un ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšana

Esošo un turpmāko ar vides aizsardzību prasību sasniegšana

Mūsu ūdens attīrīšanas pakalpojumi

Ūdens apstrāde

Pareizi apstrādājot ūdeni, mēs paildzinām apkures katlu, tvaika un kondensāta sistēmu, kā arī centralizēto siltumapgādes tīklu kalpošanas laiku. Tieši tāpēc mēs ļoti rūpējamies par savu ūdens kvalitāti, pastāvīgi attīstot savas zināšanas un prasmes šajā jomā. Mēs arī mērām un analizējam parametrus saistībā ar uzpildīšanai paredzēto ūdeni, gādājot par to, lai attīrīšanas tehnoloģijas vienmēr būtu to labākajā stāvoklī. Kopā dalāmies zināšanās un pieredzē starp darbiniekiem dažādajās Adven rūpnīcās. To darām, lai laika gaitā turpinātu uzlabot un optimizēt mūsu attīrīšanas procesus.

Notekūdeņu attīrīšana

Lai atrastu labāko iespējamo risinājumu, bieži vien ir nepieciešama radoša domāšana. Tā kā notekūdeņu kvalitāte un attīrīšanas metodes var ievērojami atšķirties atkarībā no nozares, mēs vienmēr cenšamies saglabāt atvērtu prātu un izpētīt dažādus attīrīšanas veidus. Tā kā tehnoloģiskā ziņā esam neatkarīgi, mūsu risinājumi ir individuāli pielāgoti katram klientam un ražotnei, lai radītie attīrīšanas risinājumi būtu maksimāli efektīvi. Mēs cenšamies risināt problēmu tās rašanās brīdī, nevis kad vēlāk. Parasti šāda izvēle atvieglo attīrīšanu, samazina atkritumu veidošanos un bieži vien nodrošina iespēju atgūt konkrētās vielas, jo tās vēl nav atšķaidījušās vai tikušas piesārņotas. Ja ir jāattīra uz vietas stāvošs ūdens, mēs cenšamies atrast iespējas, kā izmantot plūsmu, piemēram, kā to darām Skognē, Norvēģijā, kur ražojam mēslojumu no hidrolizāta.

Taupīšana, izmantojot slēgtos ūdens aprites ciklus

Ja ūdens aprites cikls ir slēgts, tas nozīmē, ka daļa ūdens cirkulē, piemēram, dzesēšanas sistēmā un nav vajadzības to izmantot vēl no sākotnējā avota vai ūdenstilpes. Dzesēšanas ūdens tiek atdzesēts vairākos posmos – arī siltumu tā var atgūt. Uzlabojot ūdens lietošanas efektivitāti, mēs varam palīdzēt klientiem samazināt kopējo ūdens patēriņu par vairāk nekā 30%, kas, savukārt, palīdz izpildīt arī dažādās vides aizsardzības prasības.

Mūsu darbības principi

Template: Energy as a Service® modelis

Energy as a Service® ir mūsu modelis individuāli pielāgotai, ilgstošai un izcilai sadarbībai. Mēs izstrādājam, būvējam, pārņemam savā īpašumā un darbinām ne tikai jaunas, bet arī esošas enerģijas un ūdens ražošanas infrastruktūra uzņēmumu un lielo īpašumu vajadzībām. Lai arī cieši strādājam ar saviem klientiem, mēs uzņemamies pilnu projekta realizēšanas atbildību no paša sākuma līdz sadarbības beigām.

Template: Energy as a Service® modelis

1. Izstrāde

Mūsu speciālisti izstrādā pielāgotus risinājumus, izmantojot visaptverošu pieeju katra klienta enerģijas un ūdens lietošanas vajadzībām.

2. Būvēšana un turēšana īpašumā

Mēs rūpējamies par projektiem un saviem ieguldījumiem, vadot būvdarbus pēc iespējas efektīvākā un konkurētspējīgā veidā.

3. Vadīšana un uzturēšana

Mūsu pieredzējušie darbinieki nodrošina centra darbību un drošību ar attālinātu uzraudzību 24/7.

4. Uzlabošana

Līdz ar pasauli, arī mūsu klientu vajadzības mainās. Visā sadarbības laikā tiek vienmēr veikti uzlabojumi.

Ūdens attīrīšanas tehnoloģijas

Adven nepiedāvā nekādas īpašas tehnoloģijas, tā vietā mēs īstenojam visaptverošus risinājumus, kas ir pielāgoti klienta ražošanas vajadzībām, izmantojot pārbaudītu tehnoloģiju klāstu. Bioloģiskās ūdens attīrīšanas metodes nodrošina risinājumus, piemēram, organisko notekūdeņu sastāvdaļu nošķiršanai. Klientu vajadzību apmierināšanai, bioloģiskās ūdens attīrīšanas metodēm var izmantot kopā ar dažādām mehāniskām vai gravitācijas atdalīšanas metodēm. Ūdens attīrīšanā ūdens aprites ciklu var noslēgt izmantojot daļēji caurlaidīgu membrānu un iztvaikošanas metodes, kas ļauj rentabli to pašu ūdeni izmantot vairākkārt. Praksē, izmaksu ietaupījumi rodas pateicoties samazinātai vajadzībai pēc ūdens un ķīmiskām vielām, kā arī mazākam saražoto nogulšņu daudzumam. Koncepcijas izstrādes posmā var veikt izmēģinājuma pētījumus, lai noteiktu vispiemērotāko risinājumu.

Iztvaikošana ir ļoti svarīga, lai varētu izmantot barības vielas, ko satur mūsu notekūdeņi. Adven iztvaicēšanas risinājums samazina aptuveni 90% ūdens, kas padara mūsu mēslojumu rentablu transportēšanai un nodrošina ērtāku lietošanu lauksaimniekiem.

Terje Hyldmo, Biznesa attīstības vadītājs
AS Biokraft (Norvēģija)

Jaunākais no Adven

expand_moreZiņu arhīvs

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs