Efektīva enerģijas ražošana rūpniecībai

Ilgtspējīgākas enerģijas ražošana un efektīva enerģijas izmantošana

Gan rūpnieciskā enerģētika, gan rūpnieciskā notekūdeņu attīrīšana atrodas lielu pārmaiņu procesā. Šīs pārmaiņas veicina ilgtspēja, energoefektivitāte un materiālu atkārtota izmantošana. Ar gandrīz 40 gadu pieredzi un visvairāk sekmīgi ieviestiem risinājumiem mēs sevi uzskatām par savas nozares vadošo ilgtspējīgas rūpnieciskās enerģijas pakalpojumu sniedzēju. Pateicoties Adven visaptverošajai pieejai, mūsu klienti gūst izpratni par to, kā mēs varētu padarīt viņu procesus pēc iespējas energoefektīvākus un ilgtspējīgākus. Atklāsim jūsu iespējas!

Efektīva enerģija ražošana

  • Tvaika ražošanai rūpniecībai
  • Dzesēšana un aukstuma ražošana rūpniecībai
  • Siltumenerģijas atgūšana
  • Ēku apkure

Tvaika ražošana rūpniecībai

Iespējams, vispieprasītākie enerģijas veidi rūpniecības procesiem ir rūpnieciskais tvaiks un karstais ūdens. Mūsdienās pat pamatvajadzības iespējams nodrošināt efektīvā veidā, samazinot gan kopējo enerģijas patēriņu, gan oglekļa pēdu. Tā kā tvaika apjoms bieži ir būtiska rūpniecības procesu izmaksu sastāvdaļa, uzņēmumi meklē iespējas šo situāciju uzlabot. Paplašinoties ražošanai, ir nepieciešams arī vairāk tvaika. To bieži atrisina, investējot jaunās ražošanas iekārtās. Tomēr, raugoties plašāk, ir iespējams vienkārši ieviest siltumenerģijas un liekā tvaika atgūšanas un atkārtotas izmantošanas risinājumus. Rezultātā tvaika patēriņu iespējams samazināt līdz pat 40%.

 

Dzesēšana un aukstuma ražošana rūpniecībai

Aukstuma ražošanas prasības rūpniecībai atkarībā no vajadzībām svārstās no vēsas līdz ļoti zemai temperatūrai. Aukstuma ražošanā parasti izmanto dabiskus aukstumnesējus, amonjaku un oglekļa dioksīdu. Arī no dzesēšanas procesiem nākošo siltumenerģiju iespējams atgūt, izmantojot siltumsūkņus, un novirzīt, piemēram, zemas temperatūras sistēmā, nevis vienkārši izlaist gaisā. Rūpnieciskās dzesēšanas un aukstuma ražošanas enerģijas risinājuma pamatnosacījums ir pēc iespējas efektīvāka dzesēšanas procesā saražotās enerģijas izmantošana. Adven ir vairāk nekā 20 gadu pieredze rūpnieciskās dzesēšanas un aukstuma ražošanas nodrošināšanā klientiem.

 

Siltumenerģijas atgūšana

Acīmredzami pieaug vēlme atgūt lieko enerģiju rūpnieciskajos procesos. Tās pamatā ir mērķis samazināt izmešus un enerģijas ražošanas izmaksas. Siltumenerģijas atgūšana no esošajiem procesiem var segt pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas vai aizstāt pašreizējo enerģijas ražošanu, ko parasti nodrošina fosilais kurināmais. Atgūto siltumenerģiju iespējams izmantot tālāk paša uzņēmuma procesos vai pārstrādāt izmantošanai apkārt esošo objektu apsildei. Efektīva siltumenerģijas atgūšana nodrošina acīmredzamu izmaksu samazinājumu un veicina ilgtspējīgu darbību.

 

Ēku apkure

Parasti, kad rūpnieciskajiem procesiem tiek nodrošināts tvaiks, šo pašu enerģiju izmanto tuvumā esošu rūpniecisko objektu vai citu nekustamo īpašumu apkurei. Ja vien ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra, veselas pilsētas vai pašvaldības var iegūt centrālapkurei nepieciešamo enerģiju no vienas rūpnieciskās enerģijas sistēmas. Ir iespējams nodrošināt apkuri tūkstošiem uzņēmumu un mājsaimniecību.

 

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® – mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visu vērtības ķēdi no projektēšanas un ieviešanas līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Diennakts uzraudzība un vairāk nekā 250 speciālisti nodrošina uzticamu enerģijas pieejamību.

Uzlabojumi

Attālinātā uzraudzība 24/7 režīmā.

Enerģijas cenas ir nestabilas un nākotnē tas rada politisko risku. Vienošanās ar Adven nodrošina Arctic Paper konkurētspēju ilgtermiņā ar zemāmākām, stabilākām un prognozējamākām enerģijas izmaksām, kas vienlaikus ievērojami samazinās arī mūsu ietekmi uz vidi.
Michal Jarczyński
Arctic Paper S.A., CEO

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs