Pārtikas & dzērienu nozare

Vadošais rūpnieciskās enerģijas un ūdens eksperts pārtikas un dzērienu nozarē.

Adven ir visilgākā pieredze enerģijas pakalpojumu nodrošināšanā pārtikas un dzērienu nozarē, ar visvairāk pozitīvo atsauksmju no klientiem. Gandrīz 40 gadu pieredzes pamatā ir uzticama enerģijas nodrošināšana, padziļināta izpratne par sākotnējām vajadzībām un zināšanas par visizdevīgākajiem risinājumiem šai sabiedrībai tik svarīgajā nozarē.

Risinājumi pārtikas & dzērienu nozarē

Pārtikas un dzērienu nozares uzņēmumi ir ražošanas procesu un piegādes ķēžu ilgtspējas uzlabošanas pasākumu līderi. To ir veicinājuši gan sociālie, gan ekonomiskie apsvērumi. Milzīgu potenciālu šīm iniciatīvām piedāvā energoefektivitātes un ūdens izmantošanas efektivitātes uzlabošanas iespējas, kā arī blakus plūsmas atgūšana.

Ilgtspējīga enerģijas ražošana un energoefektivitāte ieņem svarīgu lomu oglekļa izmešu samazināšanas plānos

Arvien vairāk pārtikas un dzērienu nozares uzņēmumi īsteno pasākumus, lai izveidotu ilgtspējīgas ražošanas ķēdes ar zemākiem izmešiem. Pēdējo gadu laikā enerģijas ražošanas jomā ir notikušas būtiskas pārmaiņas un investīcijas, pārejot uz biodegvielu, un planētas CO2 slogs ir samazināts par vairākiem tūkstošiem tonnu. Tas ne tikai nāk par labu apkārtējai videi un uzņēmumu korporatīvajam tēlam, bet ir arī finansiāli izdevīgi, nodrošinot lielāku peļņu. Milzīgs potenciāls ir arī liekā siltuma atgūšanai. Tā pamatā ir uzlabota energoefektivitāte, paredzot enerģijas atkārtotu izmantošanu paša uzņēmuma procesos vai pat piegādi citiem.

Rūpniecisko ūdeņu attīrīšana var būt vēl neatklāta iespēja

Profesionāļa skatījums spēj pamanīt sfēras, kurās nepieciešami uzlabojumi, un sniegt norādes par to, kā pilnveidot ne tikai enerģētikas jomu. Viena no šādām bieži novārtā atstātajām jomām pārtikas un dzērienu nozarē ir rūpnieciskā ūdens attīrīšana. Ņemot vērā lielo ūdens un tvaika patēriņu dažādos procesa posmos, ir iespējams samazināt izmaksas, ieviešot slēgtus ūdens ciklus un efektīvāku iztvaikošanu. Papildu ietaupījumi ir iespējami ar barības vielu atgūšanu un biogāzes ražošanu no dūņām un citiem bioloģiskajiem atkritumiem.

Daudzu gadu pieredze aukstuma ražošanā

Pateicoties gandrīz divdesmit gadu pieredzei pārtikas un dzērienu nozares aukstuma un dzesēšanas procesu izstrādē un nodrošināšanā, iespējams diezgan droši apgalvot, ka esam savas nozares vadošais rūpnieciskā aukstuma ražotājs. Aukstuma ražošanas prasības, atkarībā no vajadzībām, svārstās no vēsas līdz ļoti zemai temperatūrai. Dzesēšanas procesos parasti izmanto dabiskus aukstumnesējus, amonjaku un oglekļa dioksīdu. Arī no dzesēšanas procesiem nākošo siltumenerģiju iespējams atgūt, izmantojot siltumsūkņus, un novirzīt, piemēram, zemas temperatūras sistēmā, nevis vienkārši izlaist gaisā. Pārtikas un dzērienu nozares enerģijas risinājuma pamatnosacījums ir pēc iespējas efektīvāka dzesēšanas procesā saražotās enerģijas izmantošana.

Ietaupījums un peļņa no blakus plūsmām

Pārtikas un dzērienu nozares tipiskākās blakus plūsmas ir tādi izejmateriāli kā laktoze, dažādi tauki, kauli un citi. Šie pārpalikumi, kuriem patiesībā ir naudā izmērāma vērtība, pēc ražošanas procesa bieži nonāk atkritumos. Taču mūsdienās šīs blakus plūsmas iespējams izmantot atkārtoti vai pat pārstrādāt citā pārdodamā produkcijā. Blakus plūsmas atgūšana tiek ņemta vērā aptuveni 90% no šodien īstenotajiem Adven rūpnieciskajiem projektiem.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® ir mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visiem projekta posmiem – no projektēšanas un ieviešanas, līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Attālinātā uzraudzība 24/7 režīmā.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Jautājumos, kas saistīti ar vairākām ražotnēm, ir vieglāk dalīties ar idejām un veicināt attīstību, ļaujot ekspertiem tieši runāt savā starpā. Manā pieredzē mūsu enerģijas ražošanas nodošana pilnīgā Adven pārraudzībā stiprina mūsu sadarbību. Turklāt viņi nodrošina attālināto uzraudzību, uzlabojot izmaksu efektivitāti.
Timo Panula
Valio, ražotnes vadītājs

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs