Meža, celulozes un papīra nozares

Aprites ekonomikas risinājumi otrreizējai ūdens pārstrādei un enerģijas ražošanai meža, celulozes un papīra nozarēs

Meža, celulozes un papīra nozaru ražošana parasti patērē daudz enerģijas un ūdens. Visaptveroša un objektīva energointensīvo procesu analīze un aprites ekonomikas risinājumu ieviešana, balstoties uz analīzes secinājumiem, nodrošina būtiskus ietaupījumus. Šādi risinājumi var būt rūpnieciskā ūdens pārstrāde, efektīva MVR (mehāniskās tvaika rekompresijas) iztvaikošana, liekā siltuma atgūšana un izmantošana un iepriekš neizmantotu ražošanas blakus plūsmu izmantošana.

Risinājumi meža, celulozes un papīra pārstrādes uzņēmumiem

Adven pieeja sniedz daudzpusīgas priekšrocības meža, papīra un celulozes nozarēm. Vispirms visaptveroša analīze ļauj atklāt kritiskās vietas un iespējas energointensīvos procesos, nodrošinot pārsteidzošu kopējā enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksu ietaupījumu. Tā kā īstenotie risinājumi bieži ir saistīti ar aprites ekonomiku, paaugstinās materiālu un enerģijas efektivitāte un būtiski samazinās CO2 izmešu daudzums.

Ievērojami ietaupījumi ar slēgtiem ūdens cikliem

Tradicionālie meža, celulozes un papīra pārstrādes nozaru risinājumi parasti ir saistīti ar apjomīgu ķīmisko vielu izmantošanu un liela nogulšņu daudzuma veidošanos. Ir iespējams izveidot slēgta cikla ūdens attīrīšanas sistēmas, piemēram, izmantojot membrānas un iztvaikošanas tehnoloģijas. Samazinātais ķīmisko vielu patēriņš ļauj samazināt izmaksas, kā arī nogulšņu daudzumu un ūdens patēriņu. Papildu ietaupījumi ir iespējami ar barības vielu atgūšanu un biogāzes ražošanu no biomasas atkritumiem. Turklāt slēgtā cikla risinājums var samazināt izmešu daudzumu par vairākiem tūkstošiem tonnu.

MVR iztvaikošana jaunā līmenī

Iztvaikošanai ir milzīga loma celulozes un papīra pārstrādes ražošanas procesos. Uzlabojot iztvaikošanas energoefektivitāti, iespējams būtiski samazināt tvaika patēriņu un enerģijas ražošanas radītos izmešus. Celulozes un papīra nozarēs iztvaikošanas procesus iespējams uzlabot, piemēram, papildinot pamata procesu ar MVR (mehāniskās tvaika rekompresijas) risinājumu. Tādā veidā kopējo tvaika patēriņu iespējams samazināt pat par 50%.

Efektīvāka enerģijas ražošana

Būtiskus uzlabojumus meža, celulozes un papīra pārstrādes nozarēs iespējams sasniegt, pilnveidojot enerģijas ražošanu. Enerģētikas aktīvi var būt novecojuši un prasa ievērojamas investīcijas, ja uzņēmumi to dara paši. Lai arī celulozes ražošana būtībā var pati nodrošināt nepieciešamo enerģijas patēriņu, apvienojumā ar papīra ražošanu enerģijas ražošana var kļūt par kritisko punktu. Šajā brīdī energoefektīvi projekti sāk atmaksāties. Ir iespējams atgūt un atkārtoti izmantot lieko siltumu, būtiski ietaupot uz izmaksu un enerģijas patēriņa rēķina.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® ir mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visiem projekta posmiem – no projektēšanas un ieviešanas, līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Enerģijas risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Attālinātā uzraudzība 24/7 režīmā.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Enerģijas cenas ir svārstīgas, un nākotnē pastāv būtisks politiskais risks. Šī sadarbība Arctic Paper Munkedal nodrošina ilgtermiņa konkurētspēju, pateicoties zemākām, stabilākām un prognozējamākām enerģijas izmaksām, kā arī ievērojami samazina mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Mihals Jarčinskis (Michal Jarczyński)
Arctic Paper S.A. izpilddirektors

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs