Meža, celulozes un papīra nozares

Aprites ekonomikas risinājumi otrreizējai ūdens pārstrādei un enerģijas ražošanai meža, celulozes un papīra nozarēs

Meža, celulozes un papīra nozaru ražošana parasti patērē daudz enerģijas un ūdens. Visaptveroša un objektīva energointensīvo procesu analīze un aprites ekonomikas risinājumu ieviešana, balstoties uz analīzes secinājumiem, nodrošina būtiskus ietaupījumus. Šādi risinājumi var būt rūpnieciskā ūdens pārstrāde, efektīva MVR (mehāniskās tvaika rekompresijas) iztvaikošana, liekā siltuma atgūšana un izmantošana un iepriekš neizmantotu ražošanas blakus plūsmu izmantošana.

Risinājumi meža, celulozes un papīra pārstrādes uzņēmumiem

Adven pieeja sniedz daudzpusīgas priekšrocības meža, papīra un celulozes nozarēm. Vispirms visaptveroša analīze ļauj atklāt kritiskās vietas un iespējas energointensīvos procesos, nodrošinot pārsteidzošu kopējā enerģijas patēriņa un enerģijas izmaksu ietaupījumu. Tā kā īstenotie risinājumi bieži ir saistīti ar aprites ekonomiku, paaugstinās materiālu un enerģijas efektivitāte un būtiski samazinās CO2 izmešu daudzums.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® ir mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visiem projekta posmiem – no projektēšanas un ieviešanas, līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Enerģijas risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Attālinātā uzraudzība 24/7 režīmā.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Enerģijas cenas ir svārstīgas, un nākotnē pastāv būtisks politiskais risks. Šī sadarbība Arctic Paper Munkedal nodrošina ilgtermiņa konkurētspēju, pateicoties zemākām, stabilākām un prognozējamākām enerģijas izmaksām, kā arī ievērojami samazina mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Mihals Jarčinskis (Michal Jarczyński)
Arctic Paper S.A. izpilddirektors

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs