Metāli, Minerāli & Kalnrūpniecība

Vadošā rūpnieciskās enerģētikas un ūdens resursu zinātība Metālu, Minerālu un Kalnrūpniecības nozarēs

Metālu, minerālu un kalnrūpniecības nozarēs patērē lielu daudzumu ūdens dažādiem mērķiem, piemēram, bagātināšanai. Ražošanā izmantotais ūdens ir jāattīra un jālieto ilgtspējīgi, lai no tā varētu izgūt vērtīgas ķīmiskas vielas un minerālus. Turklāt, liets metāls rada daudz atlikumsiltuma, kam ir milzīgs atkārtotas izmantošanas potenciāls. Risinājumi, kā industriālo notekūdeņu attīrīšana un materiālu un blakusproduktu atgūšana, var ievērojami samazināt izmaksas, nemaz nerunājot par pozitīvo ietekmi uz vidi. Kad ieguldījumi ir Adven pārziņā, iegūst kā uzņēmums, tā arī apkārtējā vide. 

Risinājumi Metālu, Minerālu & Kalnrūpniecības nozarēm

Kad ir liels atlikumsiltuma un notekūdeņu apjoms, ir arī liels potenciāls izmaksu ietaupījumam un emisiju samazināšanai, izmantojot risinājumus efektīvai notekūdeņu pārstrādei un atlikumsiltuma atkārtotai izmantošanai. Papildu tam, metālu, minerālu un kalnrūpniecības industrijās strādājošie uzņēmumi var pavērt jaunas biznesa iespējas, izmantojot efektīvāku blakusproduktu atgūšanu.

Izmaksu ietaupījums un ilgtspējība rūpniecisko notekūdeņu pārstrādē

Metāla, minerālu un kalnrūpniecības nozarēm ir liels potenciāls samazināt ūdens pēdu un rūpēties par ūdens saglabāšanu, kā arī samazināt ķīmisko vielu patēriņu. Ievērojamus izmaksu ietaupījumus un mazāku ūdens pēdu var sasniegt pielietojot slēgtos ūdens ciklus. Izmantojot efektīvus metālu un ķīmisko vielu atgūšanas risinājumus, ir iespējams samazināt ķīmisko vielu patēriņu, kā arī barības vielu, metālu un ķīmisko vielu izmešus.

Efektīva enerģijas ražošana ekvivalenta prognozējamai naudas plūsmai

Enerģijas risinājumi metālu, minerālu un kalnrūpniecības nozarē ir liela mēroga investīcijas. Ir būtiski samazināt sarežģītās vietas raktuvju darbā un uzlabot energoefektivitāti pat attālās un grūti sasniedzamās vietās, kur parasti atrodas raktuves. Biznesa modelis Enerģija kā pakalpojums nodrošina paredzamu naudas plūsmu un efektīvu kapitāla izmantošanu. Atlikumsiltumu var atgūtu un pārstrādāt, kas ietaupa izmaksas un samazina nepieciešamās enerģijas daudzumu. Pazemes kalnrūpniecībā apkures un ventilācijas risinājumi tuneļos ir ļoti svarīgi drošības un ērtas ekspluatācijas vides nodrošināšanā.

Jauni biznesa veidi un mazākas emisijas atgūstot blakusproduktus

Metāla, minerālu un kalnrūpniecības nozarēs parasti ir jāapstrādā liels daudzums ķīmiskas izcelsmes blakusproduktu, kā arī oglekļa dioksīda izmeši, kas radušies ražošanas procesā. Izmantojot metālu, ķīmisko vielu un CO2 reģenerāciju, attīrīšanu un valorizāciju, blakusproduktus var izmantot pilnīgi jaunu produktu radīšanā, tādos kā oglekļa dioksīds, urīnviela, metanols vai skudrskābe. Tas ne tikai ietaupa izmaksas, bet rada arī papildu ieņēmumus. Tā ir efektīva paša uzņēmuma kapitāla izmantošana un labāka peļņa no ieguldītā kapitāla (ROCE). Šāda veida aprites ekonomikā tiek atbalstīta ilgtspējīga attīstība un samazinātas emisijas.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® – mūs darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visu vērtības ķēdi no projektēšanas un ieviešanas līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Diennakts uzraudzība un vairāk nekā 250 speciālisti nodrošina uzticamu enerģijas pieejamību.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Mēs pastāvīgi meklējam veidus, kā uzlabot energoefektivitāti un samazināt oglekļa emisijas. Tas ir ievērojams enerģijas zudumu daudzums, ko tagad iespējams atgūt.
Kristian Granit
Terrafame Battery Chemicals Factory, Attīrīšanas nodaļas vadītājs

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs