Materiālu un blakusproduktu atgūšana un pārstrāde

Aprites ekonomika rūpniecībā – no atkritumiem uz ietaupījumiem

Gandrīz visi rūpnieciskie procesi ietver blakusproduktus – izejvielas, notekūdeņus, lieko enerģiju un ķīmiskās vielas – vielas, kas pēc ražošanas procesa nonāk atkritumos.  Mūsdienās šos blakusproduktus var izmantot atkārtoti, vai pat pārstrādāt jaunos produktos, kā papildu pievienoto vērtību biznesam. Arvien pieaug interese par blakusproduktu atjaunošanu, par piemēru, lielākajā daļā Adven aktuālajos darījumu projektos, 90% gadījumu tiek izskatīta blakusproduktu atgūšana. Izmantojot materiālu un blakusproduktu atgūšanu, un pārstrādi, Adven var palīdzēt jūsu uzņēmumam ietaupīt izmaksas un pat izveidot jaunu biznesu. Atklāsim jūsu iespējas kopā!

Jaunas biznesa iespējas ar aprites ekonomiku

Papildus visierastākajiem industriālā procesa blakusproduktiem – atlikumsiltumam un notekūdeņiem, ievērojamu daudzumu citu blakusproduktu var atgūt un izmantot atkārtoti. Rūpnieciskos blakusproduktus var, par piemēru,izmantot kā kurināmo siltumenerģijas ražošanā. Blakusproduktos esošās vielas var pārstrādāt tālāk, palielinot to vērtību un gūstot papildu ienākumus, piemēram, barības vielas izgūtas no notekūdeņiem vai dūņām, var izmantot kā mēslojumu lauksaimniecībā. Adven vienmēr atrod klientam vispiemērotāko risinājumu, kas apvieno ieguvumus kā videi, tā arī rentabilitātei.

Barības vielu vai izejvielu atgūšanā Adven pielieto MVR iztvaikošanu, kas tiek ieviesta kā neatņemams posms klienta ražošanas procesos. Vairāk par MVR iztvaikošanu.

Biogāzes ražošana no blakusproduktiem

Rūpnieciskie blakusprodukti pārstrādei bieži tiek nogādāti trešajām personām, lai gan uzņēmumi paši varētu utilizēt lielu daļu organiskās vielas saturošos blakusproduktus: biogāzes veidā, kā kurināmo tvaika ražošanai. Biogāzē esošo siltumenerģiju varētu efektīvi izmantot, taču uzņēmumi izvairās no tā nevēloties papildizdevumus par bioatkritumiem, lai gan izmaksas veido arī primārās enerģijas saražošana un kurināmā piegāde. Labākajos risinājumu veidos, daļēji var izvairīties arī no maksas par notekūdeņiem, ja notekūdeņu nogulsnes tiek izmantotas lokāli biogāzes ražošanā.

Slēgto ciklu ieviešana industriālajiem notekūdeņiem atver pilnīgas jaunas iespējas, vienlaikus būtiski uzlabojot ūdens resursu efektivitāti. Vairāk par rūpniecisko ūdeņu pārstrādi.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® – mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visu vērtības ķēdi no projektēšanas un ieviešanas līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturešana

Diennakts uzraudzība un vairāk nekā 250 speciālisti nodrošina uzticamu enerģijas pieejamību.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Lēmums investēt balstījās vēlmē izmantot mūsu pašu rūpnīcā saražotos blakusproduktu atkārtoti. Attiecinot uz kurināmo, šāds lēmums dos iespēju būt pašpietiekamiem. Uzlabosies mūsu rentabilitāte un ievērojami pieaugs vietējās izcelsmes resursu izmantošana. Tas klientiem radīs skaidru pievienoto vērtību.
Jarno Erkamaa
Hankkija, Ražotnes vadītājs

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs