Ķimikāliju & Farmācijas nozare

Vadošās zināšanas rūpnieciskās enerģijas un ūdens apsaimniekošanā ķimikāliju un farmācijas nozarē

Ķimikāliju un farmācijas rūpniecība patērē ievērojamu daudzumu ūdens un nepārtraukta enerģijas ražošana ir ļoti būtiska. Visaptveroša un objektīva energoietilpīgo procesu analīze un aprites ekonomikas risinājumu ieviešana, pamatojoties uz secinājumiem, ļauj ievērojami ietaupīt un būtiski uzlabot ietekmi uz vidi. Adven ir plašas zināšanas par ražošanas procesu nodrošināšanu ķimikāliju rūpniecībā, piemēram tvaika ražošana no ūdeņraža un sēra sadedzināšanas. Ar Adven investīcijām iegūst abi – gan uzņēmums, gan vide.

Risinājumi ķimikāliju & farmācijas nozarei 

 Ja nepieciešama tvaika ražošana augstā kvalitātē bez traucētas enerģijas padeves, Adven ir liela pieredze enerģijas ražošanas nepārtrauktības nodrošināšanā nozarē. Ūdens attīrīšanas un energoefektivitātes risinājumi, kā arī efektīva ražošanas blakus produktu izmantošana var ievērojami ietaupīt izmaksas, kā arī samazināt emisijas ķimikāliju un farmācijas nozarēs. Blakus produktu atkārtota izmantošana var pavērt jaunas biznesa iespējas.

No atlikumvielām pilnībā attīrīts ūdens ilgtspējībai

Ķimikāliju un farmācijas nozares ūdeni izmanto viscaur ražošanas procesā, kā piemēram, dzesēšanai. Ļoti svarīga ir efektīva ūdens attīrīšana, piemēram –no piesārņotājvielām un zāļu atliekām. Ievērojamu izmaksu ietaupījumu un samazinātu ūdens patēriņu var panākt, izmantojot slēgtos ūdens ciklus un ūdens recirkulāciju.

Efektīva enerģija nodrošina uzņēmējdarbības nepārtrauktību

Pakalpojumu kvalitāte ir noteicošais enerģijas risinājumos ķimikāliju un farmācijas nozarēs. Nozarei katru dienu ir nepieciešams liels tvaika daudzums un netraucēta enerģijas piegāde ir vissvarīgākā pastāvīgai augstas kvalitātes ķīmisko vielu un farmaceitisko izstrādājumu ražošanā. Enerģija kā pakalpojums nodrošina paredzamu naudas plūsmu un efektīvu kapitāla izmantošanu. Atlikumsiltumu iespējams atgūt un pārstrādāt, kas ļauj ievērojami ietaupīt izmaksas un samazina nepieciešamību pēc enerģijas.

Energoefektīva šķīdinātāju un VOC atgūšana un atkārtota izmantošana

Blakus produktus no ķimikāliju un farmācijas rūpniecības, piemēram, metanolu, acetātu un citus šķīdinātājus var efektīvi atgūt un izmantot atkārtoti. Modernie atgūšanas risinājumi, tādi kā MVR iztvaikošana, salīdzinājumā ar tradicionālākām destilācijas metodēm, var ievērojami samazināt tvaika izmantošanu. Gaistošo organisko savienojumu (VOC) emisijas ir vēl viens bieži sastopams blakus produkts, kuru iespējams atgūt. Piemēram, farmācijā ir dažādas gāzes ar aromātu, kuras jāsadedzina un jāapstrādā. Blakus produktu atgūšana ne tikai veicina izmaksu ietaupījumus un rada papildu ieņēmumu iespējas, bet arī saņem lielāku atdevi no ieguldītā kapitāla (ROCE). Šāda veida aprites ekonomika atbalsta arī ilgtspējīgu attīstību un samazina emisijas.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® – mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visu vērtības ķēdi no projektēšanas un ieviešanas līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Diennakts uzraudzība un vairāk nekā 250 speciālisti nodrošina uzticamu enerģijas pieejamību.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Ar lielu rūpību un augstu kompetences līmeni Adven palīdz Cytiva nodrošina risinājumu notekūdeņiem ar augstu temperatūru. Tagad notekūdeņu temperatūru var regulēt un atlikumsiltumu var pārnest uz citiem mūsu objektiem, kas samazina enerģijas patēriņu un palīdz mums sasniegt izvirzītos vides mērķus.
Joel Kröjs
Cytiva Uppsala, Enerģijas kontrolieris

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs