Ķimikāliju & Farmācijas nozare

Vadošās zināšanas rūpnieciskās enerģijas un ūdens apsaimniekošanā ķimikāliju un farmācijas nozarē

Ķimikāliju un farmācijas rūpniecība patērē ievērojamu daudzumu ūdens un nepārtraukta enerģijas ražošana ir ļoti būtiska. Visaptveroša un objektīva energoietilpīgo procesu analīze un aprites ekonomikas risinājumu ieviešana, pamatojoties uz secinājumiem, ļauj ievērojami ietaupīt un būtiski uzlabot ietekmi uz vidi. Adven ir plašas zināšanas par ražošanas procesu nodrošināšanu ķimikāliju rūpniecībā, piemēram tvaika ražošana no ūdeņraža un sēra sadedzināšanas. Ar Adven investīcijām iegūst abi – gan uzņēmums, gan vide.

Risinājumi ķimikāliju & farmācijas nozarei 

 Ja nepieciešama tvaika ražošana augstā kvalitātē bez traucētas enerģijas padeves, Adven ir liela pieredze enerģijas ražošanas nepārtrauktības nodrošināšanā nozarē. Ūdens attīrīšanas un energoefektivitātes risinājumi, kā arī efektīva ražošanas blakus produktu izmantošana var ievērojami ietaupīt izmaksas, kā arī samazināt emisijas ķimikāliju un farmācijas nozarēs. Blakus produktu atkārtota izmantošana var pavērt jaunas biznesa iespējas.

Kā mēs darbojamies?

Energy as a Service® – mūsu darbības modelis jūsu panākumiem

Ar Energy as a Service® modeli Adven uzņemas atbildību par visu vērtības ķēdi no projektēšanas un ieviešanas līdz iekārtu ekspluatācijai un uzturēšanai, iekļaujot arī diennakts uzraudzību un pastāvīgu pilnveidošanu.

expand_moreUzzināt vairāk

Izstrāde

Jūsu risinājuma projekta pamatā ir visaptveroša analīze.

Būvē un tur īpašumā

Investīcijas notiek jūsu vārdā, ar pilnu atbildību par projekta īstenošanu.

Ekspluatācija un uzturēšana

Diennakts uzraudzība un vairāk nekā 250 speciālisti nodrošina uzticamu enerģijas pieejamību.

Uzlabojumi

Nepārtraukta pilnveidošanās ir atslēga uz panākumiem mainīgu prasību apstākļos.

Ar lielu rūpību un augstu kompetences līmeni Adven palīdz Cytiva nodrošina risinājumu notekūdeņiem ar augstu temperatūru. Tagad notekūdeņu temperatūru var regulēt un atlikumsiltumu var pārnest uz citiem mūsu objektiem, kas samazina enerģijas patēriņu un palīdz mums sasniegt izvirzītos vides mērķus.
Joel Kröjs
Cytiva Uppsala, Enerģijas kontrolieris

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs