Jūnijs 26, 2019
Raksti Industrijas Efektīva enerģijas ražošana

Kā LPTP prasības virza rūpniecības nozares uz ilgtspējīgāku darbību?

Rūpniecības uzņēmumi vairāku iemeslu dēļ šodien izvēlas uzlabot savu enerģijas un ūdens apsaimniekošanas sistēmu. Viens no tā galvenajiem faktoriem ir jaunās prasības ar mērķi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi un klimatu. Šīs vadlīnijas ir apkopotas ar nosaukumu LPTP (labākie pieejamie tehniskie paņēmieni), kas nozīmē vienotas prasības emisijām no rūpniecības nozarēm Eiropas Savienībā.

Izmaiņas uzņēmuma enerģijas un ūdens apsaimniekošanas sistēmā veicina dažādi iemesli. Vai nu enerģijas izmaksas kļūst arvien augstākas vai neprognozējamas, vai arī pastāv spēcīga apņemšanās, vai pat juridiskas prasības, kļūt par ilgtspējīgāku uzņēmumu.

LPTP nozīmē vienotas prasības emisijām no dažādām rūpniecības nozarēm

Eiropas Savienības līmenī šīs vadlīnijas ir apkopotas zem vienota nosaukuma LPTP (labākie pieejamie tehniskie paņēmieni) – pamatprincips, kas nosaka, ka visiem rūpniecības nozaru dalībniekiem būtu jāveic visi iespējamie preventīvie pasākumi, lai izvairītos no piesārņojuma radīšanas.

Dalībnieki no katras rūpniecības nozares kopīgi ir izveidojuši vienotu dokumentu ar nosaukumu – LPTP atsauces dokuments. Tajā noteiktas pieejamās vides metodes un darbības, kas būtu jāveic attiecībā uz energoefektivitāti, ūdens attīrīšanu vai ķīmisko vielu izmantošanu.

Šajā kopsavilkuma dokumentā arī ir iekļautas prasības, ko sauc par LPTP secinājumiem. Prasības ir daļēji izvirzītas vispārējā līmenī, piemēram, būtu jāsamazina ūdens patēriņš, un dažos gadījumos tām ir pievienotas konkrētas vērtības, ko sauc par LPTP saistīto emisijas līmeni. Konkrēto nozaru LPTP secinājumi ir jāievēro ietekmētajām nozarēm četru gadu laikā, vēlākais pēc to publiskošanas.

Paralēli LPTP pastāv arī papildus prasības valsts līmenī. Atkarībā no apstākļiem ģeogrāfiskajā apgabalā, valsts prasības var būt striktākas nekā LPTP.

Nepārtraukta un paredzamāka virzība uz ilgtspējīgāku rūpniecību

Attiecībā uz lieliem rūpniecības nozares dalībniekiem, LPTP prasības nozīmē, ka uzņēmumiem būs nepārtraukti jāatjauno viss no tehniskā aprīkojuma līdz darba organizācijai. Raugoties no plašākas perspektīvas, prasības radīs paredzamāku un vienotāku attīstību ES un iespēju sākt darboties aktīvāk, tā vietā, lai tikai reaģētu uz notiekošo.

Hampus Belanders (Hampus Bellander), tehniskā risinājuma attīstītājs uzņēmumā Adven Zviedrijā, bieži apspriež LPTP jautājumus ar piegādātājiem un klientiem.
“Esam pieredzējuši, ka izpratne par šīm ES līmeņa vides prasībām var būt diezgan zema dažu rūpniecības nozaru dalībnieku vidū, skaidro Belanders. Tie, kas zina, ir mācījušies no kļūdām, citiem tas bijis pārsteigums. LPTP secinājumi veicina proaktivitāti, ko visiem dalībniekiem vajadzētu izmantot savā labā.”

Adven speciālās zināšanas nodrošina vides prasību izpildi

Adven var palīdzēt uzņēmumiem gan sākotnēji, gan arī nepārtraukti izpildīt LPTP secinājumus. Tā kā enerģijas un ūdens risinājumi tiek piegādāti kā pakalpojums, prasības konkrētā biznesa jomā vietējā un Eiropas līmenī tiek aplūkotas jau risinājuma izstrādes stadijā. Kopš Adven slēdz arī ilgtermiņa līgumus, kuru ilgums var būt no 10 līdz 15 gadiem, iespējams, ka līguma noteiktajā termiņā var tikt publicētas jaunas prasības, ko Adven ņem vērā, nosakot risinājuma apjomu.

“Ar plašo pieredzi dažādos uzņēmumos un rūpniecības nozarēs dažādās valstīs, kā arī šo prasību piemērošanu, jūtamies pārliecināti, uzņemoties atbildību par klientu atbilstību šīm prasībām, norāda Belanders. Labākajā gadījumā, uzņēmuma izpētes posmā, ņemot vērā LPTP secinājumus, var atklāt trūkumus enerģijas patēriņā, materiālu izmantošanā un ūdens attīrīšanā. Praksē tas radītu jaunas iespējas veidot uzņēmumu efektīvāku, ienesīgāku un ilgtspējīgāku.”

Uzziniet vairāk:

Eiropas Komisijas visu rūpniecības nozaru LPTP atsauces dokumentu apkopojums

Uzzināt par mums vairāk

Adven ir vadošais enerģijas un ūdens risinājumu nodrošinātājs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.