Janvāris 11, 2021
Raksti

Jaunu risinājumu pārbaude mazākā mērogā droši un bez riska

Adven ar enerģētikas, ūdens un ražošanas infrastruktūras risinājumiem strādā jau gandrīz 40 gadus un gadu gaitā ir gūtas vērtīgas zināšanas un pieredze, kas tiek izmantota jaunu risinājumu izstrādē. Dažkārt labākais risinājums klientam var būt balstīts uz jaunām tehnoloģijām vai arī koncepcija ir diezgan sarežģīta. Šādos gadījumos mēs izmantojam pilottestēšanu, kas ļauj pārbaudīt jaunus un novatoriskus risinājumus, klientiem neuzņemoties nekādus ražošanas riskus.

Mērķu sasniegšana dažkārt prasa lielas izmaiņas. Veicot izmaiņas rūpnieciskās infrastruktūras risinājumos, piemēram, ūdens attīrīšana vai enerģijas piegāde, ir nepieciešama kompetence un pieredze. Bet, ja mērķa sasniegšanai nepieciešamas vēl nebijušas inovācijas, ar kompetenci un pieredzi vien var nepietikt.

Droša jaunu tehnoloģija ieviešana

Pilottestēšanu ir praktiski izmantot gadījumos, kad koncepcijā ieviešamais risinājums vai tehnoloģija klientam nav zināma. Piemēram, klienta ražošanas procesā var tikt radītas jaunas rūpnieciskā blakussplūsmas, ar kurām līdz šim nav strādāts. Turklāt, optimālajā risinājumā var izmantot jaunu tehnoloģiju, kas ir jāpārbauda konkrētajā lietošanas gadījumā. Atsevišķos gadījumos mums ir jāpārbauda teorija praksē, lai novērstu jebkādas neskaidrības klientam.


Pareizi jau no paša sākuma


Pilottestēšanas priekšrocība ir tāda, ka gan mēs, gan klients zina, kā pēc risinājuma ieviešanas vai ražotnes uzcelšanas, iespējamie riski rūpīgi tiek apzināti un minimizēti. Ja pilottestēšana nedarbojas, kā plānots, mēs izmantojam pārbaudes laikā iegūtās zināšanas, lai pielāgotu risinājumu, lai tas darbotos kā paredzēts. Tas padara pilottestēšanu par elastīgu un drošu metodi, kā arī samazina izmaksas klientam, salīdzinot, ja risinājums tiek ieviests vai ražotne celta bez pilottestēšanas.


Pilottestēšanu var izmantot arī, lai pārbaudītu jaunas ražošanas metodes, kādas iepriekš nav tikušas izmantotas, un kas var samazināt ražošanas procesa ietekmi uz vidi samazinot resursu izmantošanu, piemēram, elektrības, kurināmā, ķīmisko vielu izmantošanu. Pilottestēšana ļauj pārliecināties, ka izvēlētā tehnoloģija ir pareiza un risinājums tiek veidots pareizi jau no paša sākuma.


Izmēģinājuma testus var izmantot arī, lai pārbaudītu jaunas darbības metodes, kas iepriekš nav izmantotas, un kas var samazināt rūpnīcas ietekmi uz vidi, samazinot resursu, piemēram, elektrības, degvielas un ķīmisko vielu, izmantošanu. Izmēģinājuma izmēģinājumi ir vienkārši, lai pārliecinātos, ka izvēlētā tehnoloģija ir pareiza, un risinājums tiek izveidots jau no paša sākuma.

Pilottestēšanas process

Pilottestēšanu var izmantot Adven pārdošanas un koncepcijas izstrādes procesā, kad tiek izstrādāti un pārbaudīti tehniskie principi. Tā var aizņemt sākot no pāris nedēļām līdz pat gadam, atkarībā no pārbaudāmā risinājuma.
Pirms uzsākt risinājuma pilottestēšanu pagaidu novietnē, ja nepieciešams, vispirms mēs ņemam papildu paraugus laboratoriskai analīzei. Risinājumu pārbaudei izmantojam dažādas tehnoloģijas – membrānas, iztvaikošanu un citas atdalīšanas metodes. Pārbaužu laikā mobilās pilottestēšanas novietnes tiek novietotas klienta teritorijā, lai plānoto risinājumu varētu pārbaudīt reālos apstākļos.

Vienmēr būs kādi nezināmie faktori un tieši tos mēs cenšamies konstatēt un novērst pilottestēšanas fāzē. Par mērķi vienmēr tiek izvirzīts vislabākā iespējamā risinājuma radīšana klientam.

Uzzināt vairāk:

Adven Energy as a Service pakalpojuma modelis

Dalīties

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs

Uzzināt par mums vairāk

Adven ir vadošais enerģijas un ūdens risinājumu nodrošinātājs Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.