Mūsu mērķis

Enerģija vienmēr būs svarīgs sabiedrības attīstības elements, tomēr, ne vienmēr uzmanības centrā ir bijuši enerģijas ražošanas vides aspekti. Vides aspekts Adven – viens no galvenajiem mūsu pastāvēšanas iemesliem un ko vienmēr ņemam vērā veidojot savu kompetenci.

Mēs tiecamies būt par daļu no risinājuma klimata pārmaiņām un uzskatām, ka varam panākt pārmaiņas ar ikvienu ilgtspējīgu enerģijas risinājumu, kuru izveidojam, uzbūvējam un pārvaldām kopā ar saviem klientiem. Mūs virza mērķis radīt priekšrocības enerģētikā uzņēmumiem, sabiedrībai un planētai.

Mūsu misija

Mūsu misija, jeb precīzāk –  Adven mērķis ir mūsu galvenais dzinējspēks. Pasaulē, kuru pārņem klimata pārmaiņas – vajadzība pēc emisiju neitralitātes, lielākas enerģijas un resursu efektivitātes kļūst arvien aktuālāka, mūsu misija iet rokrokā ar to.

Advantage in energy.

For business, people and planet.

Kopā ar klientiem mēs veidojam, būvējam un pārvaldām mūsdienīgākos enerģijas risinājumus, kas ir draudzīgi uzņēmējiem, sabiedrībai un planētai.

1. Izprotot mūsu klientu enerģijas risinājumu un biznesa vajadzības kopskatā, kopā rodam vispiemērotākos risinājumus tieši viņu vajadzībām.   

2. Papildu tradicionālajai enerģijas piegādei, mūsu koncepcijas izstrāde ir vērsta uz jaunu un pielietojamu risinājumu identificēšanu, attiecināmus uz energoefektivitāti vai aprites ekonomiku, un, tās iespējām mūsu klientu ražošanas procesos.

3. Mūsu pieeja ne tikai sniedz labumu tiešajam klientam, bet arī ietekmē visu sabiedrību kopumā – no ekonomiskā, sociālā, vides un ikdienas darba viedokļa.

Mūsu vīzija

Adven ir labākais pasaulē, nodrošinot ilgtspējīgu enerģiju kā pakalpojumu ar izcilu klientu servisa pieredzi rūpniecībā un nekustamā īpašuma sfērā.

Mūsu vīzijas pamatā ir Enerģija kā pakalpojums® modelis, kas dod iespēju realizēt mūsu misiju unikālā intensitātē. Šis modelis – visaptverošu enerģijas risinājumu projektēšana un to būvēšana; klientam svarīgo procesu pārvaldīšana ražotnēs un nepārtraukta attīstība – ir mūsu biznesa pamatā jau vairāk nekā 40 gadus.

Stratēģiskās spējas ļauj mums sasniegt mērķus

Mūsu Enerģija kā pakalpojums® biznesa modelī tiek uzsvērtas trīs stratēģiskās spējas, kurās mēs vēlamies būt labākie pasaulē:

1. Veiksmīga attīstības, būvniecības, turēšanas īpašumā, pārvaldības un attīstības integrācija mūsu Enerģija kā pakalpojums® modelī.

Mēs radām nozīmīgu vērtību saviem klientiem, kā arī viņu klientiem, ieviešot savu pakalpojuma modeli labāk nekā citi nozarē.

2. Koncepcijas izstrāde individuāli pielāgotiem risinājumiem.

Mēs tiecamies izprast klienta biznesa procesus, identificēt problēmsituācijas klienta ražošanas procesos, noteikt labākās tehnoloģijas katrai situācijai un radīt visaptverošu koncepciju klienta vajadzību nodrošināšanai.

3. Klientu svarīgo procesu pārvaldīšana.

Mūsu trešā stratēģiskā spēja ir pārvaldīt savas ražotnes un ar tiem saistītos klientiem svarīgos procesus visaugstākajā līmenī. Mēs to darām jau vairāk nekā 40 gadus un šodien to nodrošina vairāk nekā 250 nozares profesionāļi.

Mūsu vērtības

Fokusēšanās uz klientu

Mēs nepārtraukti izstrādājam jaunas enerģijas koncepcijas, kas pēc iespējas labāk atbilstu mūsu klientu vajadzībām. Risinājumu izstrādes laikā, vienmēr ņemam vērā klientu vēlmes un prasības, un, cenšamies nodrošināt, lai katrā sadarbības posmā klients gūtu iespējami labāko pieredzi.

Lojalitāte

Esam apņēmības pilni apmierināt klientu vajadzības, veicot ieguldījumus, piedāvājot slēgt ilgtermiņa līgumus un veicot pastāvīgus darbības uzlabojumus. Adven turas pie savām vērtībām, vīzijas un mērķiem cik labi vien iespējams, kā plānojot turpmāko attīstību, tā arī ikdienas darbā.

Sniegums

Mēs tiecamies pēc rezultāta visās mūsu darbībās, un mūsu centienos ietilpst kā klientu enerģijas un izmaksu efektivitātes uzlabošana, tā arī darbinieku izaugsmes veicināšana. Mūsu darbu raksturu precizitāte un rūpīgums. Esam orientēti sasniegt mērķi un kopā ar klientu sekojam līdzi kopējo mērķu sasniegšanas procesam.

Cieņa

Mēs cienām savus klientus, sadarbības partnerus un darbiniekus, ievērojot un sekojot biznesa ētikas principiem. Mēs cienām apkārtējo vidi un ilgtspējīgas attīstības principus, izvēloties videi draudzīgus enerģijas risinājumus un atjaunojamo kurināmo.