Ilgtspējība

Mūsu mērķis Adven ir radīt efektīvus enerģijas risinājumus, kas dod pienesumu biznesam, cilvēkiem un planētai. Mēs cenšamies būt par daļu no Klimata pārmaiņu risinājuma un ticam, ka varam nest pienesumu ar katru ilgtspējīgas enerģijas risinājumu, ko izveidojam un pārvaldām kopā ar mūsu klientiem.

Par prioritārajiem ESG (Vide-Sociālā atbildība-Pārvaldība) mērķiem ir noteicis samazinātu oglekļa pēdas nospiedumu, uzlabotu darba drošību, kā arī kompetenču attīstību un darbinieku iesaisti. Šie trīs mērķi ir to piecu stratēģisko mērķu vidū, kurus Adven ir apņēmies sasniegt līdz 2024. gadam.

Vide

Mēs ticam ilgtspējai un tiecamies kļūt par vadoši videi draudzīgo enerģijas risinājumu un pakalpojumu nodrošinātāju ar zemu oglekļa nospieduma pēdu.

Ilgtspēja mums nozīmē risinājumus, kas uzlabo enerģijas, ūdens un materiālu efektivitāti. Mēs cenšamies attīstīt atjaunojamās un atgūtās enerģijas avotu izmantošanas veidus un investējam to efektīvākā izmantošanā. Savos ražošanas procesos neizmantojam kaitīgas izejvielas, tādejādi aizsargājot apkārtējo vidi.

Kā piemēram, Somijā – enerģijas ražošanas procesā pēdējo astoņu gadu laikā (2012-2019), Adven ir samazinājis oglekļa dioksīda emisijas par 39 % (attiecībā uz enerģijas tirdzniecību). Tas nozīmē aptuveni 80kg mazāk oglekļa dioksīda uz katru saražoto MW stundu. Adven ilgtermiņa pieeja emisiju samazināšanai, cita starpā, ietver arī pāreju uz atjaunojamiem enerģijas avotiem un ražotņu efektivitātes uzlabošanu.

Ceļā uz CO2 samazinājumu par 200 000 tonnām nākamo piecu gadu laikā

Lielākoties visi Adven veiktie ieguldījumi veicina ilgtspēju, samazinot mūsu vai klientu uzņēmumos saražotās enerģijas radītās CO2 emisijas. Klimata pārmaiņas ir arī vienas no lielākajām Adven izaugsmes veicinātājām. Mēs turpināsim savu izaugsmi koncentrēt uz ilgtspējīgas enerģijas ražošanu, energoefektivitāti, resursu efektivitāti, un, izmantojot inovatīvas, komerciāli izdevīgas tehnoloģijas turpināsim veidot klientiem vispiemērotākos risinājumus.

Vairumam mūsu investīciju ir vistiešākā saikne ar ilgtspējā balstītiem mērķiem. Jau agrīnā darījuma stadijā mēs piedāvājam iespēju klientiem ieviest videi draudzīgus enerģijas ražošanas veidus ar mazāku emisijas daudzumu.

Adven ir izvirzījis klimata mērķi un mūsu mērķis, ar savu darbību palīdzību, samazināt 200 000 tonnu CO2 emisiju. Adven Grupas CO2 emisijas 2019. gadā bija370 000 tonnas. Klimata mērķis ietver ne tikai noteiktus pasākumus mūsu enerģijas ražošanas procesā, bet arī samazināt emisijas mūsu klientu ražošanas procesos. Šī pieeja aptver kā mūsu izaugsmes mērķus tā arī ikdienas un ilgtermiņa biznesa mērķus.

Uzzini kā Adven palīdz saviem klientiem samazināt COemisijas:

Valio, lielākais piena produktu ražotājs Somijā, samazina naftas produktu un kūdras izmantošanu vienā no savām galvenajām ražotnēm un izmantojot biokurināmo samazina emisijas par 17 000 tonnām gadā. Uzzināt vairāk.

Viens no Adven nozīmīgākajiem klientiem, Terrafame, šobrīd būvē vienu no lielākajām akumulatoru ķīmisko produktu ražošanas līnijām pasaulē. Liekās enerģijas plūsmas no Terrafame ūdeņraža rūpnīcas tiks izmantotas procesa tvaika ražošanai jaunajā akumulatoru ražotnē. Tiek aplēsts, ka ieviešot jauno risinājumu, izmantojot atlikušo enerģiju tiks iegūti aptuveni 72 000 MWh, kas ir ekvivalents aptuveni 2500 mājsaimniecību patēriņam gadā. Plānots, ka oglekļa dioksīda emisijas samazināsies par 11 900 tonnām gadā.Uzzināt vairāk.

Kvalitāte, drošība un vides aspekti tiek ņemti vērā visas mūsu darbībās. Mūsu darbības Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā ir apstiprinātas ar ISO un vietējas nozīmes sertifikātiem.

Sertifikāti: LVS EN ISO 50001:2012