Ilgtspējība

Darbinieku iesaiste personālvadības prioritārajos mērķos

Adven personālvadības funkciju pamatā ir četras fokusa jomas, kuras mēs esam noteikuši par prioritātēm: darba devēja zīmola veidošana, kompetenču un līderības attīstība, kā arī izpildes pārvaldība.

Mēs nevaram sasniegt mērķi “būt labākie pasaulē” savā nozarē, ja vien mums nav iespējami labākie darbinieki, un, caur attīstības un labas pārvaldības praksi, mēs nepārtraukti strādājam pie tā, lai noturētu un arī piesaistītu labākos talantus. Ikviens darbinieks, kurš novērtē mūsu uz izaugsmi vērstos mērķus, ir ieguldījums uzņēmumā. Mēs vēlamies nodrošināt kompetenču nepārtrauktu attīstību.

Ar lepnumu varam teikt, ka darbinieku iesaiste Adven ir ļoti augsta un mēs patiesi to novērtējam. Mēs atbalstām darbinieku darba-privātās dzīves līdzsvaru, nodrošinot elastīgu elastīga darba laika iespējas, un rūpējāmies par viņu labklājību ar plašu veselības aprūpes pakalpojumu klāstu un nodrošināt atbalstu aktīva dzīvesveida aktivitātēm. Mēs vēlamies, lai Adven būtu labākajiem talantiem pievilcīga darba vieta.

Kompetenču attīstība

Adven biznesa modelī Enerģija kā pakalpojums® esam noteikuši trīs stratēģiskās spējas, kā atslēgu uz labākajiem savā nozarē. Šīs stratēģiskās spējas ir veiksmīga visu trīs – Enerģija kā pakalpojums – element savstarpēja integrācija: biznesa modelis, koncepcijas izstrāde un individuāli pielāgoti enerģijas un ūdens otrreizējās izmantošanas risinājumi, kā arī klientu būtisko enerģijas risinājumu pārvalde. Uzzināt vairāk par mūsu stratēģiskajām spējām.

Lai veiksmīgi īstenotu visu, Enerģija kā pakalpojums, biznesa modeļu savstarpēju integrāciju, mēs definējām katram elementam nepieciešamās kompetences. Mērķu sasniegšanai mēs vēlamies uzmanību vērst uz šo kompetenču attīstību. Katram darbiniekam ir nodrošinātas apmācību iespējas, tai skaitā uz vietas uzņēmumā.

Esam izveidojuši Adven Akadēmiju – platformu, kurā uzņēmuma darbiniekiem apmācības vada uzņēmuma speciālisti. Mēs ticam, ka visiem mūsu darbiniekiem ir zināšanas, kurās dalīties un Adven Akadēmija ir platforma, kur to darīt.

Līderības un izpildes pārvaldība

Darbinieku iesaistē vislielāko uzsvaru liekam uz līderību. Adven līderības mērķis ir atbalstīt mūsu darbinieku izaugsmi un panākumus. Mēs aicinām savus vadītājus rādīt piemēru darbiniekiem un būt klātesošiem viņu ikdienas darbā, un, nodrošināt ikvienam iespēju paust savu viedokli.

Mēs uzskatām, ka izpildes pārvaldība ir nozīmīgs veids, kā motivēt un iesaistīt darbiniekus. Iepriekšējos gados mēs izstrādājām modeli darbinieku motivēšanai, lai ne tikai piesaistītu un noturētu savā nozarē labākos speciālistus, bet arī lai palīdzētu darbiniekiem gūt panākumus un sasniegt kopējos stratēģiskos mērķus. Mērķu noteikšanā tie vienmēr tiek kaskadēti no Grupas līmeņa uz individuālo, tādejādi ilustrējot, ka mūsu darbinieku veikums ir Adven panākumu sastāvdaļa.