AS “Valmieras Enerģija” turpina modernizēt Valmieras pilsētas siltumapgādi un noslēdz līgumu par jaunas katlumājas būvniecību

2022-11-23
Zinas Medijiem Centralizētā siltumapgāde

Domājot par vietējā atjaunojamā kurināmā izmantošanas īpatsvara paaugstināšanu Valmierā, “Adven” un Valmieras novada pašvaldības kopuzņēmums AS “Valmieras Enerģija” iesniedzis un guvis atbalstu projektam par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Valmieras pilsētas Ausekļa ielas rajonā. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu.

Šodien siltumenerģijas ražošanu Ausekļa ielas rajonā nodrošina cits siltumenerģijas ražotājs, izmantojot dabasgāzes kurināmā iekārtas. Pēc projekta realizācijas siltumenerģijas ražošanu šajā rajonā pilnībā nodrošinās AS “Valmieras Enerģija” no jaunās katlumājas.

Viens no galvenajiem projekta mērķiem ir nodrošināt visiem Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu, kā arī samazināt siltumapgādes tarifa un kurināmā pieejamības atkarību no importēta fosilā kurināmā. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsludinātajā konkursā Latvijā kopumā tika iesniegti 72 projekti – no tiem 2 Vidzemes reģionā, kurus iesniedza tieši “Adven” grupas uzņēmumi, gūstot apstiprinošu atzinumu.

Esam jau modernizējuši gan labā, gan kreisā krasta centralizētās siltumapgādes ražošanas avotus. Jaunās katlumājas projekts Rietekļa ielā 1 būs mūsu nākamais izaicinājums un nozīmīgs solis Valmieras pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstībā.

Māris Kānītis
AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis

Šobrīd tiek veikta plānošana un priekšdarbi, lai iespējami ātrāk uzsāktu būvdarbu iepirkumu un būvniecību, lai apkure no jaunā siltumavota tiktu nodrošināta jau 2024.gadā. 

Izbūvējot jaunu šķeldas katlumāju, atjaunojamo energoresursu īpatsvars Valmieras pilsētā tiks palielināts līdz vairāk kā 90% no kopējā kurināmā, kas tiek izmantots siltumenerģijas ražošanai. Pēc projekta realizācijas plānots samazināt CO2 emisijas līdz pat 3042 tonnām gadā.

Mārcis Smalkais
SIA “Adven Latvia” projektu vadītājs

Vienlaikus uzņēmums Valmieras pašvaldības īpašumā nodevis veco katlumāju Rīgas ielā 25, kura pārtapusi par laikmetīgās mākslas telpu “Kurtuve” un turpmāk būs pagaidu mājvieta arī Valmieras Drāmas teātrim (VDT). M.Kānītis pauž, ka māksla ir katras uz attīstību vērstas pilsētvides identitātes būtiska sastāvdaļa – tās klātbūtne, nenoliedzot bijušās katlumājas atstāto industriālo mantojumu, ir veids, kā paplašināt un pārveidot Valmieras pilsētas identitāti.