Satiec mūsu komandas

Pārdošana un koncepcijas izstrāde

“Kopā ar saviem klientiem veidojam mūsdienīgus enerģijas risinājumus un sniedzam ieguldījumu kopējā labumā.”

Adven izmanto partnerības pieeju pārdodot enerģijas un ūdens risinājumus kā pakalpojumu. Bieži klientu vajadzībām nav gatavu risinājumu, tāpēc mēs veidojam tos kopā ar klientiem, pamatojoties uz viņu specifisko vajadzību. Mūsu uzdevums, kopā ar visiem Adven pieejamiem speciālistiem, ir atrast klientam piemērotu risinājumu ar pievienoto vērtību.

Adven klientu bāze ir daudzveidīga, un risinājumus var izmantot dažādu nozaru un nekustamo īpašumu projektos. Risinājumi ietver ieguldījumus, kas bieži vien sasniedz desmitiem miljonu eiro. Komandas koncepcijas tehniskās izstrādes komanda cieši sadarbojas ar mums visā pārdošanas projekta laikā, kas parasti ilgst no viena līdz vairākiem gadiem. Risinājumu pārdošana prasa pacietību un tam nepieciešams labs komandas darbs.

Adven pārdošanas komanda ietver pārdošanas direktorus, pārdošanas vadītājus un pārdošanas inženierus. Pārdošanas inženieri sāk ar mazākiem projektiem un ar laiku pāriet uz arvien sarežģītākiem. Uzkrājoties pieredzei, pieaug arī atbildības līmenis. Mēs – pārdošanas komanda – sevi raksturotu kā ieguldījumu direktorus, jo pārdošanas process lielā mērā ir saistīts ar to, kā Adven īsteno un finansē ieguldījumus. Ja paveikt nozīmīgu darbus ir tas, kas aizrauj jūs – tad šī varētu būt īstā komanda jums!

Koncepcijas izstrāde pielāgotiem enerģijas un ūdens risinājumiem

Pielāgotu enerģijas un ūdens risinājumu koncepciju izstrāde ir viena no trim Adven stratēģiskajām spējām. Koncepcijas izstrādes komanda strādā kopā ar klientu, lai atrastu labāko iespējamo risinājumu viņa situācijai: mēs cenšamies izprast klienta procesus, atrast vājās vietas darbībā, identificēt katram gadījumam vislabāko tehnoloģiju un izveidot vispārējo koncepciju, kas kalpo klienta vajadzībām. Mēs savstarpēji apmaināmies ar informāciju un vienmēr tiecamies lietas attīstīt tālāk.

Mūsu komandai ir padziļināta pieredze energoefektivitātes, apkures iekārtu projektu, aprites ekonomikas, iztvaikošanas un dažādu rūpniecisko notekūdeņu risinājumu jomā. Mēs neesam piesaistīti kādai noteiktai tehnoloģijai un tas mums dod brīvību izvēlēties vispiemērotāko risinājumu katram gadījumam.

Koncepcijas izstrādes komanda cieši sadarbojas ar pārdošanu un pastāvīgi attīstīta savu kompetenci. Mēs strādājam visas valstīs, kurās darbojas Adven. Bieži mūsu projektos iesaistās starptautiska ekspertu komanda. Esam ciešā sadarbībā arī ar projektu vadītājiem un ražošanas cilvēkiem.

Adven nepārtraukti meklē ekspertus, kas pievienotos pārdošanas un koncepcijas izstrādes komandai. Adven nepārtraukti meklē ekspertus, kas pievienotos pārdošanas un koncepcijas izstrādes komandai.

Apskatiet mūsu atvērtās pozīcijas un pastāstiet par savām prasmēm un interesēm!

Kristaps Greidāns

Biznesa attīstības vadītājs