Valmierā saražo pēdējās trīs apkures sezonās lētāko siltumenerģiju

22.12.2020.

To ietekmē gan neierasti siltie laikapstākļi, gan arī AS “Valmieras Enerģija” jaunās katlumājas izbūve Valmierā, Dakstiņu ielā 1, kas arī turpmāk veicinās siltumenerģijas tarifa stabilitāti pilsētā, jo tā aprēķins vairs nebūs pilnībā atkarīgs no fosilā kurināmā – dabasgāzes – cenas svārstībām un to izlīdzinās Latvijā pieejamā atjaunojamā kurināmā – šķeldas – iepirkuma cena.

2020. gada nogalē Regulators apstiprināja jauno tarifu projektu ar siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,57 EUR/MWh, kas būs spēkā no 2021. gada 1. februāra, bet no 2021. gada 1. maija tas samazināsies līdz vērtībai 35,77. Līdz ar jaunās katlumājas izbūvi Dakstiņu ielā 1, kurā ir gan biokurināmā katls, gan dabasgāzes katli, tika pilnībā modernizēta siltumapgādes ražošana Gaujas labajā krastā. Šāda modernizācija ir nepieciešama, lai paaugstinātu un uzlabotu sistēmas drošību, energoefektivitāti, tajā skaitā samazinātu radītās CO2 emisijas un nodrošinātu Valmieras pilsētas siltumapgādes sistēmas atbilstību ES vides aizsardzības prasībām. Papildus tam esošās katlumājas Rīgas ielā 25 dabasgāzes apkures iekārtas ir tehniski nolietojušās un drīzumā tās prasītu jaunas investīcijas, tāpēc šo katlumāju ir plānots slēgt.

No 2021. gada 1. februāra siltumenerģijas ražošanas tarifs būs samazinājies, salīdzinot to ar iepriekšējām trim apkures sezonām šajā pašā periodā (skatīt grafikā “AS “Valmieras Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh (neieskaitot PVN)”).

 

“Sākot ar 2020. gada jūliju līdz pat 2021. gada 31. janvārim, atbilstoši SPRK izsniegtajai atļaujai, būtiski samazinājām siltumenerģijas ražošanas tarifu saistībā ar kurināmo izmaksu samazinājumu. Pazeminātais siltumenerģijas ražošanas tarifs mājsaimniecībām Valmierā devis būtisku atbalstu šajā izaicinājumu laikā. Iepriekš apstiprinātais siltumenerģijas ražošanas tarifs bija balstīts uz dabasgāzes tehnoloģijām, tāpēc dabasgāzes cenu svārstību ietekmē tarifs pārsvarā pēdējo trīs gadu laikā bijis virs 40 EUR/MWh. Jaunais apstiprinātais tarifu projekts nav vairs tik ļoti atkarīgs no fosilā kurināmā svārstībām, jo tas balstīts uz ilgtspējīgu biomasas kurināmā tehnoloģiju izmantošanu. Šīs tehnoloģijas ļauj izmantot lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk,” norāda Māris Kānītis, AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis.

Siltumenerģijas ražošanas tarifs ir viena no trīs komponentēm siltumenerģijas gala tarifam, kas gala siltumenerģijas patērētājam pilsētā veido kopējās izmaksas par apkuri un silto ūdeni. Gala tarifu veido siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Ražošanas tarifam ir vislielākā ietekme uz gala tarifu.

AS “Valmieras Enerģija” ražo līdz 84% no Valmieras centralizētajā siltumapgādē izmantojamās siltumenerģijas, ko siltumapgādes operators SIA “Valmieras ūdens” nogādā līdz ēkām Gaujas kreisajā un labajā krastā, nodrošinot karsto ūdeni un apkuri. Jaunā katlumāja Dakstiņu ielā 1 jau šajā apkures sezonā ir pārņēmusi siltumenerģijas ražošanu no līdz šim siltumapgādei izmantotās katlumājas Rīgas ielā 25.

Tiks veiktas jaunās katlumājas pārbaudes

05.06.2020.

Kā jau plānots, jaunā šķeldas katlumāja Valmierā, Dakstiņu iela 1, savu darbību uzsāks 2020./2021. gada apkures sezonā. Šobrīd, ir pabeigta tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un “aukstā” regulēšana.

Pārbaužu pirmajā daļā ražotāja pārstāvji veiks darbības parametru ieregulēšana, kā rezultātā var rasties nobīdes no iespējamas nobīdes siltumtīklu darbības parametros. Līdz ar to Valmieras pilsētas Gaujas labajā krastā esošajiem mājokļiem iespējami traucējumi siltumenerģijas piegādē (karstā ūdens nodrošināšanā).

Pārbaužu otrajā daļā tiks veikta katlumājas sistēmu darbības pārbaude, lai pārliecinātos par katlumājas darbību automātiskā režīmā, nodrošinot nepieciešamos parametrus siltumtīklos. Šai pārbaudei ir nozīmīga loma, lai līdz apkures sezonai tiktu novērstas iespējamās ražošanas kļūmes.

AS „Valmieras Enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 18.aprīlī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A/010) īstenošanu.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.