Ympäristöystävällistä kaukolämpöä Nummelassa

31.10.2021
Yhteistyötarinat Kaukolämpö Kuntayhteistyöt

Adven tarjosi energian tuotantoratkaisua Vihdin kunnalle 1980-luvun alussa. Kunta selvitti energian jakelua Nummelassa ja vuonna 1985 perustettiin yhteinen jakeluyhtiö Nummelan Aluelämpö Oy. Kun modernisointi yhtiön pienissä lämpökeskuksissa tuli ajankohtaiseksi, päätettiin lämmön tuotannossa siirtyä käyttämään biopolttoaineita.

Nykyinen lämpölaitos otettiin käyttöön vuoden 2007 alussa. Se toimii biopolttoaineella ja sillä on korvattu yhtiön pienempiä öljyllä toimivia lämpökeskuksia, jotka ovat jääneet vara- ja huippulaitoksiksi. Nykyaikaisen tekniikan ja biopolttoaineiden ansiosta Nummelan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 84 %. Ympäristömyötäisyyden lisäksi ratkaisu takaa Nummelan alueen asukkaille kilpailukykyisen kaukolämmön hinnan.

Biolämpölaitos otettiin korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja kaukolämpö on nyt entistä ympäristömyötäisempää. Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 84 % entisistä lukemista.

Jarmo Kuosa
Toimitusjohtaja, Nummelan Aluelämpö Oy

Vihdin Nummelassa sijaitseva biolämpölaitos tuottaa lämpöä Nummelan Aluelämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Haketta pääpolttoaineenaan käyttävän laitoksen teho on noin 6 MW. Laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta vastaa Adven.