Yhteistyöllä primäärienergian tarve pienentyi yli kolmanneksella Apetitin Säkylän tehtaalla

Yhteistyötarinat Elintarvike ja juoma Teollisuus

Lämpöpumput ovat pyörineet Advenin energialaitoksella Apetitin Säkylän tehtaalla syksystä 2023 lähtien. Niiden tehtävänä on valjastaa neljän kylmälaitoksen hukkalämpö talteen ja kierrättää se takaisin alueen kiinteistölämmitykseen ja tuotantolaitteistojen pesuissa tarvittavaksi energiaksi.

Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana yli 70% aluelämmön ja pesujen vaatimasta energiasta on saatu tuotettua lämmöntalteenoton avulla. Ja osuus vain kasvaa, kun satokaudenaikainen prosessointi on pian täydessä vauhdissa.

Apetitin kasvis- ja ruokapakasteet valmistetaan Säkylän vihannes- ja ruokapakastetehtaissa. Yhtiön noin 140 sopimusviljelijää viljelee vuosittain yli 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia käsiteltäväksi Säkylän pakastetehtaalla.

Pakastetuotteiden valmistuksessa tarvitaan kuumaa vettä ja prosessihöyryä. Lisäksi lämpöenergiaa tarvitaan noin 20 000 neliön laajuisen tehdasalueen kiinteistölämmityksessä ja tuotantolaitteistojen päivittäisissä pesuissa. Energiaa kuluu erityisesti kesästä syksyyn ulottuvalla satokaudella. Aiemmiksi haasteiksi olivat muodostuneet energiatarpeen suuri vaihtelu vuoden aikana ja vanhentunut energiaratkaisu.

”Olemme Apetitilla siirtyneet päämäärätietoisesti kohti uusiutuvia energiaratkaisuja viime vuosien aikana. Tavoitteenamme on vähentää energiaan liittyviä CO2-päästöjä 75 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä. Säkylän pakastetehtaan uusi energiaratkaisu on tärkeä osa tämän tavoitteen toteuttamista”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki kertoo.

Primäärienergian tarve on vähentynyt 33% lämmön talteenoton myötä

Säkylän tehtaan energiaratkaisu perustui aiemmin fossiilisiin polttoaineisiin ja uusi biokattilalaitos siinsi jo ajatuksissa. Advenin liityttyä mukaan pureuduttiin kuitenkin ensin siihen, miten kokonaisenergiantarvetta voitaisiin pienentää esimerkiksi hyödyntämällä tuotannon hukkaa, jota teollisissa prosesseissa aina syntyy.

Vastaus löytyi pakastetehtaan kylmälaitosten tuottaman hukkalämmön talteenotosta ja nyt neljä Advenin energiakeskuksessa olevaa lämpöpumppua valjastaa aiemmin ulkoilmaan puhallettua energiaa talteen. Lämpö siirretään kylmälaitoksista energiakeskukseen LTO-järjestelmää pitkin. Järjestelmään kuuluu lämmönvaihtimia, putkistoja, säätöjärjestelmiä ja automaatio, joka optimoi talteenottoa.

Entä mitkä ovat tähänastiset tulokset?

Alku on ollut lupaava. Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen yli 70% yksin kiinteistölämmitykseen ja prosessilaitteistojen pesuihin käytettävästä energiasta on saatu tuotettua lämmön talteenoton avulla. Tämä siis tavanomaista kylmemmän talven aikana. Jäljelle jäävä osuus on saatu prosessihöyrystä. Uuden lämmöntalteenotonratkaisun avulla primäärienergian tarvetta on pystytty vähentämään kolmanneksella.

”Talteenoton osuus kyllä kasvaa tuosta vielä reippaasti, kun satokausi pyörähtää käyntiin ja pakastevihannestuotannon kylmäkäsittely on kiivaimmillaan. Silloin on mistä ottaa talteen”, sanoo Advenin lämpöpumppuratkaisujen johtaja Pasi Kolehmainen, ja joka on myös ollut lämmöntalteenottoidean takana.

Mitään ei mene hukkaan lämmön talteenotossakaan: mahdollinen ylijäämä varastoituu massiiviseen 600 kuution varaajaan, josta lämpöä voidaan purkaa eri käyttötarkoituksiin tilanteen mukaan.

Kuorintaprosessi tehostui uuden kattilalaitoksen höyryn paineen noston myötä

Satokasvisten käsittelyssä tarvittava prosessihöyry tuotetaan modernissa höyrykeskuksessa, jossa polttoaineena voidaan hyödyntää mm. biokaasua. Adven toteutti myös kyseisen uuden höyrykattilalaitoksen ja uudistuksen yhteydessä höyryn painetta nostettiin 16 bariin, minkä ansiosta kasvisten kuorintaprosessi on nyt aiempaa tehokkaampaa ja tarkempaa.

”Tätä projektia on ollut kyllä todella hienoa tehdä yhdessä Apetitin väen kanssa. Yhtenä osana tätä mittavaa kokonaisuutta uudistettiin lisäksi heidän kahden konehuoneensa lauhdutusjärjestelmät”, Kolehmainen kiittää.

Haasteita ratkotaan kumppanuushengessä

Adven vastaa Energy as a Service -mallinsa mukaisesti sekä kattilalaitoksen että lämmöntalteenoton operoinnista. Myös projektin vaatimat investoinnit ovat olleet Advenin vastuulla. Nyt Apetitille toteutetun kaltaisten monimutkaisten energiakokonaisuuksien suunnittelu, toteutus ja hallinnointi vaativat sellaista osaamista, jota yrityksillä itsellään harvemmin on.

”Yhteistyö energiaratkaisun uusimisessa on ollut sujuvaa ja jo alkuvaiheessa olemme päässeet ennakoituun tasoon lämmön talteenoton hyödyntämisessä. Pitkäaikainen kumppanuus antaa turvaa, ja jatkuvan parantamisen hengessä mietimme jo yhdessä erilaisia uusia jatkokehitysmahdollisuuksia”, Apetitin tuotantojohtaja Ari Kulmala sanoo.

Lisätietoja ratkaisusta:

  • Säkylän tehtaalla jalostuu vuosittain noin 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia pakasteiksi.
  • Uusiutuvien energialähteiden osuus on uuden energiaratkaisun myötä yli 60 %.
  • Säkylän tehtaan energiankulutukseen liittyvä hiilijalanjälki on pienentynyt noin 40 prosenttia eli yli 2 000 tonnia vuodessa.
  • Nykyaikaisessa energiaratkaisussa on 4 lämpöpumppuja yhteisteholtaan yli 2000kW, jotka talteen ottavat kylmälaitosten lauhde-energiaa kaukolämpöön ja laitteistojen pesuihin, mikä vastaa yli 70% tähän tarvittavasta energiasta (ensimmäiset 6 kk).
  • Uudistushankkeelle myönnettiin energiatukea.

Ota yhteyttä:

Kristaps Greidāns, Industry Lead, Food & Beverage, kristaps.greidans@adven.com, tel. +371 22 008 455

Lue lisää:

Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Kolme yleisintä tapaa tehdä lämmöntalteenottoa

Energiatehokkutta Honkajoen uudelle tuotantolaitokselle