S-ryhmän logistiikkakeskuksen energiatuotannon hybridimalli

Yhteistyötarinat Suurkiinteistöt

S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskus on Suomen suurin rakennus ja se kuuluu maailman 10 suurimman rakennuksen joukkoon. Lämpöä ja kylmää tarvitaan runsaasti, jotta elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden varastointiolosuhteet vastaavat kaikkiin vaatimuksiin.

Logistiikkakeskuksella on kokonaispinta-alaa lähes 200 000 neliömetriä ja sen rakennuttaminen tapahtui kokonaisuudessaan viidessä eri vaiheessa. Näin ollen myös energiantuotannon kokonaisuus rakentui vähitellen ja on laajentunut vaiheittain.

Adven huolehtii logistiikkakeskuksen vaatiman energian tuotannosta hybridiratkaisulla. Ratkaisussa yhdistyvät:

– geoenergia, ts. maalämpö
– bioenergia
– kylmäntuotanto
– lämmön talteenotto.

Advenin kanssa olemme pystyneet sopimaan fiksuista menettelyistä, joissa käytämme aina kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä energiamuotoa.

Miika Kakko
S-ryhmän energiamanageri

Hybridimalli, jonka keskiössä on geoterminen energia

Suunnittelun tuloksena luotiin järjestelmä, jossa geokaivoista saatava geoenergia, eli maalämpö, sekä kylmäkonehuoneista saatava lauhde-energia toimivat matalalämpöenergian lähteinä mahdollisimman suurelta osin. Pellettilämpö sen sijaan varmistaa talviaikaan kasvavan lämmitystarpeen ja öljy toimii varapolttoaineena korkeamman lämpötilan lämmitysverkostossa.

– Tontilla olevista geokaivoista ajamme geoenergiaa sekä kylmäkonehuoneiden lauhdepuolelta talteenotettua energiaa matalalämpöverkkoon. Yhdistimme Advenin asiantuntijuuden kylmä- ja lämmöntuotannossa sekä asiakkaan geokaivot ja näin integroimalla eri järjestelmät yhteen saimme aikaan hyvin mielenkiintoisen hybridiratkaisun alueen energiatuotantoon, Advenin asiakkuusjohtaja Heikki Aarrejoki kuvailee.

 

 

S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskus on Suomen suurin rakennus ja sen energiatuotannossa käytetään kustannustehokasta energiantuotannon hybridimallia.

Tehokas energiantuotanto tuottaa kylmää lämmitystä hyödyntäen – ja päinvastoin

Reilu kolmannes Suomen kaikista päivittäis- ja käyttötavarakaupan tuotteista kulkee keskuksen kautta. Alusta alkaen oli tiedossa, että rakennuksella on myös hyvin tarkat kylmäenergian tarpeet. Keskuksesta löytyy nimittäin mm. +5, -9 ja -40°C -tiloja.

Esimerkiksi logistiikkakeskuksen lämmitysratkaisun lähtökohtana on mahdollisimman tehokas kylmätuotannosta syntyvän energiavirran hyötykäyttö lämmityksessä. Kylmälaitoksen lauhde-energioista voidaankin hyödyntää kaikkiaan jopa 43 %.

Oman tehtävänkuvani myötä pyrin tehostamaan ja järkevöittämään koko logistiikkakeskuksen energiankäyttöä tuotteiden varastointivaatimusten ehdoilla. Kehitysehdotukset on otettu hyvin vastaan ja ehdotuksia on jatkojalostettu yhdessä joustavasti.

Miika Kakko
S-ryhmän energiamanageri

Kylmän- ja lämmöntuotanto sekä energialaitos palveluna

– Tarjoamme energialaitosten käytön- ja kunnossapidon osana Energy as a Service® -palvelumalliamme. Kylmän- ja lämmöntuotanto sekä energialaitosten 24/7 etävalvonta ovat meidän vastuullamme samoin kuin geokaivojen operointi, Aarrejoki jatkaa.

Myös S-ryhmällä energiantuotannon ostaminen palveluna nähdään vain positiivisena asiana.

– Kun kokonaisuus on näinkin laaja, on hyvä, että sitä ovat ammatti-ihmiset hoitamassa. Se on meille yksi murhe vähemmän, kun voimme ostaa energian palveluna ja luottaa Advenin osaamiseen, Miika Kakko päättää.

 

 

 

Kokonaisenergiapalvelu on koettu S-ryhmällä varsin hyväksi ratkaisuksi ja Advenin osaamiseen luotetaan.