S-ryhmän logistiikkakeskuksen energiatuotannon hybridimalli

Yhteistyötarinat Suurkiinteistöt

S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskus on Suomen suurin rakennus ja se kuuluu maailman 10 suurimman rakennuksen joukkoon. Kokonaispinta-alaa on lähes 200 000 neliömetriä. Lämpöä ja kylmää tarvitaan runsaasti, jotta elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden varastointiolosuhteet vastaavat kaikkiin vaatimuksiin.

Adven huolehtii logistiikkakeskuksen vaatiman energian tuotannosta hybridiratkaisulla, jossa yhdistyvät geoenergia, bioenergia, kylmäntuotanto sekä lämmön talteenotto. Kokonaispalvelu on koettu S-ryhmällä varsin hyväksi ratkaisuksi.

Logistiikkakeskuksen rakennuttaminen tapahtuu kokonaisuudessaan viidessä eri vaiheessa. Näin ollen myös energiantuotannon kokonaisuus on rakentunut vähitellen ja laajentunut vaiheittain.

Suunnittelun tuloksena luotiin järjestelmä, jossa geokaivoista saatava geoenergia eli maalämpö sekä kylmäkonehuoneista saatava lauhde-energia toimivat matalalämpöenergian lähteinä mahdollisimman suurelta osin. Pellettilämpö sen sijaan varmistaa talviaikaan kasvavan lämmitystarpeen ja öljy toimii varapolttoaineena korkeamman lämpötilan lämmitysverkostossa.

– Tontilla olevista geokaivoista ajamme geoenergiaa sekä kylmäkonehuoneiden lauhdepuolelta talteenotettua energiaa matalalämpöverkkoon. Yhdistimme Advenin asiantuntijuuden kylmä- ja lämmöntuotannossa sekä asiakkaan geokaivot ja näin integroimalla eri järjestelmät yhteen saimme aikaan hyvin mielenkiintoisen hybridiratkaisun alueen energiatuotantoon, Advenin asiakkuuspäällikkö Henrik Vasama kuvailee.

Tehokasta energiatuotantoa

Reilu kolmannes Suomen kaikista päivittäis- ja käyttötavarakaupan tuotteista kulkee keskuksen kautta. Alusta alkaen oli tiedossa, että rakennuksella on myös hyvin tarkat kylmäenergian tarpeet. Keskuksesta löytyy nimittäin mm. +5, -9 ja -40°C -tiloja.

– Oman tehtävänkuvani myötä pyrin tehostamaan ja järkevöittämään koko logistiikkakeskuksen energiankäyttöä tuotteiden varastointivaatimusten ehdoilla.

Advenin kanssa olemme pystyneet sopimaan fiksuista menettelyistä, joissa käytämme aina kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä energiamuotoa, S-ryhmän energiamanageri Miika Kakko pohjustaa. Esimerkiksi logistiikkakeskuksen lämmitysratkaisun lähtökohtana on mahdollisimman tehokas kylmätuotannosta syntyvän energiavirran hyötykäyttö lämmityksessä. Kylmälaitoksen lauhde-energioista voidaankin hyödyntää kaikkiaan jopa 43 %. – Kehitysehdotukset on otettu hyvin vastaan ja ehdotuksia on jatkojalostettu yhdessä joustavasti, Kakko kiittelee.

Huoletonta toimintaa asiantuntevan ammattilaisen kanssa

– Tarjoamme energialaitosten käytön- ja kunnossapidon osana Energy as a service -palvelumalliamme. Kylmän- ja lämmöntuotanto sekä energialaitosten 24/7 etävalvonta ovat meidän vastuullamme samoin kuin geokaivojen operointi, Vasama jatkaa.

Myös S-ryhmällä energiantuotannon ostaminen palveluna nähdään vain positiivisena asiana.

– Kun kokonaisuus on näinkin laaja, on hyvä, että sitä ovat ammatti-ihmiset hoitamassa. Se on meille yksi murhe vähemmän, kun voimme ostaa energian palveluna ja luottaa Advenin osaamiseen, Kakko päättää.

Lue myös:

S-ryhmän pt-logistiikkakeskus on vuoden 2021 energianerokas