Kesäkuu 18, 2019
Uutiset

Taipalsaaren kaukolämpöyhtiölle Advenin tuottamaa bioenergiaa – tavoitteena halvempi energian hinta

Taipalsaaren Lämpö ja Adven ovat sopineet ympäristöystävällisen tukkulämmön tuottamisesta alueen kaukolämpöverkkoon. Sopimuksen myötä kaukolämpöyhtiö saa uuden biokattilalaitoksen, josta tuotetaan lämpöä Saimaanharjun ja Konstun alueiden kaukolämpöverkkoihin. Adven vastaa biokattilalaitoksen investoinnista ja jatkossa myös laitoksen käytöstä.

Etelä-Karjalassa sijaitseva Taipalsaaren Lämpö Oy on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. Muutos koskee lämpöyhtiön suurinta lämmöntuotantoyksikköä Saimaanharjulla, jossa nykyisin käytetään maakaasua. Kaukolämmön käyttäjille muutos ei aiheuta häiriöitä. Muutos ei myöskään nosta hintoja, päinvastoin, muutoksen uskotaan laskevan niin asiakkailta perittävää energian hintaa kuin hiilidioksidipäästöjä.

Siirtyminen fossiilisesta polttoaineesta biopolttoaineena käytettävään metsähakkeeseen on iso harppaus vähäpäästöisemmän energiantuotannon suuntaan.

”Vuoden 2016 kuntakatselmuksessa on arvioitu, että maakaasusta bioenergiaan siirtyminen tulisi vähintämään hiilidioksidipäästöjä satoja tonneja. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 20 % päästövähennyksiä”, kertoo Taipalsaaren Lämmön hallituksen jäsen ja kunnan tekninen johtaja Samuli Kakko.

Saimaanharjun alueelle tuleva biokattilalaitos on energiayhtiö Advenin operoima ja se alentaa selvästi Taipalsaaren Lämmön energiantuotannon kustannuksia aiempaan maakaasuratkaisuun verrattuna.

”Tuotetun energian hinta on halvempi, sillä polttoaine on jatkossa selvästi edullisempaa. Iso muutos on myös hiilidioksidipäästöjen merkittävä putoaminen”, Advenin myynti-insinööri Veli Malinen kertoo.

Muutoksen jälkeen Taipalsaaren viidestä lämmöntuotantoyksiköstä yksi maakaasua käyttävä yksikkö poistetaan käytöstä, ja jäljelle jää kaksi maakaasua tai öljyä ja kaksi metsähaketta käyttävää yksikköä. Lähitulevaisuudessa seudun kaikki lämpölaitokset tulevat siirtymään metsähakkeen käyttöön. Fossiilisten polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin on kunnalle merkittävä keino päästöjen vähentämisessä.

”Olemme tyytyväisiä uuteen sopimukseen ja innolla odotamme yhteistyötä Advenin kanssa – tavoitteemme on, että kuluttajien energian hintaa pystytään laskemaan tulevaisuudessa”, Taipalsaaren Lämmön toimitusjohtaja Hannu Pitkänen summaa.

Uuden biokattilalaitoksen rakennustyöt käynnistyvät syksyllä ja laitoksen energiantuotannon on määrä käynnistyä heinäkuussa 2020.


Lisätiedot:

Adven Oy, Veli Malinen, puh. 50 369 1570, veli.malinen@adven.com

Taipalsaaren Lämpö Oy, Hannu Pitkänen, puh. 0400 757 581, hannu.pitkanen@taipalsaari.fi

Jaa sisältö