12.1.2022
Uutiset

Asiakkaiden suositteluhalukkuus jälleen korkealla tasolla

Advenin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta tutkittiin jälleen loppuvuonna 2021 toteutetussa asiakassuhdetutkimuksessa. Asiakkaat ovat tyytyväisimpiä Advenin toimintaan häiriötilanteen ratkaisemisessa sekä henkilöstön palveluasenteeseen. Suositteluhalukkuus (NPS, Net Promoter Score) pysyi erinomaisella tasolla 43.

Vuotuinen asiakassuhdetutkimus toteutettiin jälleen yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa ja siinä selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Advenin toimintaan yleisellä tasolla sekä muun muassa kahdeksaan eri toiminnan osatekijään nähden. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys ylsi asiakasuskollisuustasolle 75.

Tutkituista toiminnan osatekijöistä kaikkein tyytyväisimpiä oltiin Advenin toimintaan häiriötilanteen ratkaisemisessa sekä henkilöstön palveluasenteeseen. Muita merkittäviä tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat yhteydenpidon ja asioinnin helppous, energian toimituksen luotettavuus sekä henkilöstön ammattitaito.

Asiakkaista 9/10 kokevat, että Adven on ansainnut heidän luottamuksensa yrityksensä energiakumppanina.

Tutkimuksen aikana asiakkailta kysyttiin myös tulevaisuuden tarpeista. Tarvekartoituksessa nousivat esiin seuraavat ajankohtaiset aiheet ja trendit:

  • Energiatehokkuus ja kiertotalous
  • Jätevesien käsittely
  • Hiilidioksidin talteenotto
  • Aurinkosähkö/-energia
  • Fossiileista polttoaineista luopuminen
  • Polttoon perustumaton kaukolämpö

Asiakkaiden halukkuus suositella (NPS, Net Promoter Score) Advenia pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna (NPS 2020: 45). NPS vuonna 2021 oli erinomaisella tasolla 43. Tulos ylittää edelleen Taloustutkimuksen NPS-tietokannan B2B-asiakkaiden saaman tulokset reilusti. Myös teollisuustoimialaa edustavassa segmentissä Advenin asiakkaiden suositteluhalukkuus on erittäin korkea. Suositteluhalukkuuden tekijöitä olivat muun muassa ammattitaitoon ja asiantuntemukseen, asiakaspalveluun, henkilökuntaan ja yhteistyöhön sekä luotettavuuteen liittyvät tekijät. 

”Vastausaktiivisuus oli jälleen hyvällä tasolla ja saimme paljon tärkeää tietoa, jonka avulla voimme kehittää palveluamme, toimintaamme ja yhteistyötämme edelleen.”
Heikki Aarrejoki
Adven Oy:n asiakkuusjohtaja
Jaa sisältö

Heikki Aarrejoki

Director, Account Management