Tammikuu 13, 2021
Uutiset

Asiakkaidemme suositteluhalukkuus kipusi huipputasolle

Asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja suositteluhalukkuutta tutkittiin jälleen loppuvuonna 2020 toteutetussa asiakassuhdetutkimuksessa. Asiakkaamme ovat tyytyväisimpiä energiantoimituksen luottavuuteen ja henkilöstön ammattitaitoon. Suositteluhalukkuus (NPS, Net Promoter Score) nousi ennätystasolle 45:een.

Vuotuinen asiakassuhdetutkimus toteutettiin yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa ja siinä selvitettiin asiakkaidemme tyytyväisyyttä Advenin toimintaan yleisellä tasolla sekä muun muassa kahdeksaan eri toiminnan osatekijään nähden. Tutkituista toiminnan osatekijöistä kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaamme olivat energian toimituksen luotettavuuteen, henkilöstön palveluasenteeseen ja ammattitaitoon. Myös kokonaistyytyväisyys oli jälleen hyvällä tasolla.

Yrityskuvaa selvittäessämme pyysimme asiakkaidemme mielipiteitä muun muassa Advenin kokonaispalvelumallista ja sen toteutumisesta: neljä viidestä vastaajasta oli samaa tai täysin samaa mieltä väittämästä, että Adven hoitaa asiantuntevasti koko toimitusketjun energiaratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta luotettavaan energian toimitukseen asti. Lisäksi lähes kolme neljästä vastaajasta oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, että yhteistyössä Advenin kanssa yritys voi vastata ympäristöhaasteisiin ja ilmastomuutoksen hallintaan.

Asiakkaidemme halukkuus suositella (NPS, Net Promoter Score) Advenia saavutti ennätystason kivuten nyt 45:een. Tulos ylittää Taloustutkimuksen NPS-tietokannan B2B-asiakkaiden saaman tulokset reilusti. Myös teollisuustoimialaa edustavassa segmentissä Advenin asiakkaiden suositteluhalukkuus on erittäin korkea. Suositteluhalukkuuden tekijöitä olivat muun muassa ammattitaito ja asiantuntemus, luotettavuus sekä yhteistyö.

”Nousujohteiset tulokset kertovat oikeanlaisesta kehityksestä, jota olemme voineet tehdä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haastavasta vuodesta huolimatta olemme onnistuneet päätehtävässämme eli tuottamaan luotettavaa ja laadukasta energiantuotannon palvelua asiakkaillemme. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja kiitos myös koko Suomen tiimille siitä arvokkaasta työstä, jolla tämä hyvä tulos on saatu aikaiseksi. Tästä on hyvä jatkaa,” sanoo Adven Suomen maajohtaja Ville Heikkinen.