Asiakastutkimuksessa korkeita tuloksia: Suomessa NPS 47

Asiakkaista lähes 80 % ovat tyytyväisiä Adveniin. Tätä tulosta useimmat myyntijohtajat juhlisivat suuresti, mutta Advenin Henrik Johansson-Casimiro etsii pikemminkin lisäparannuksia:
–Tulos on todella hyvä, mutta minulle tärkeintä on kyselyn tuoma tieto. Nyt tiedämme miten ja missä voimme parantaa palveluitamme yhä edelleen.

Johansson-Casimiro, Advenin SVP Industrial Energy Solutions, ei toki ole tyytymätön vastikään valmistuneen asiakastutkimuksen tuloksiin: hän on sekä iloinen että kiitollinen asiakkailta saadusta erittäin hyvästä palautteesta. Tutkimus toteutettiin teollisuusenergian ja suurkiinteistöjen asiakassegmenteille Suomessa, Ruotsissa ja Virossa vuoden 2022 lopussa.

Suomessa yli 90 % asiakkaista ovat sitä mieltä, että Advenilla energiakumppanina on erinomainen tietotaito, asiantuntemus ja kokemus, jota asiakastarvitsee. Tämän lisäksi asiakkaista 83 % ovat sitä mieltä, että Adven auttaa parantamaan heidän kestävyystavoitteitansa ja Advenin välisessä yhteistyössä korostuu pitkän aikavälin näkökulma.

Tarpeiden tunnistaminen

Tutkimuksen korkeat tulokset ovat mieleisiä Advenin lähes 600 työntekijälle, mutta se, mikä todella saa Johansson-Casimiron liikkeelle, on kyselyn tuoma tieto asiakastarpeista.

– Kyselyn avulla pystymme tunnistamaan, mitä jokainen asiakkaamme kullakin segmentillä tai maantieteellisellä alueella tarvitsee. Näin voimme kehittää ja parantaa energiapalveluitamme entisestään, Johansson-Casimiro korostaa.

NPS-luku Suomessa 47

Tavallisimpiin asiakastyytyväisyyden mittareihin lukeutuva NPS (Net Promotor Score) antoi myös erittäin korkeat tulokset. Asiakkailta kysyttiin asteikolla 0–10 kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Advenia muille. Yli puolet vastanneista vastasivat joko 9 tai 10 tuoden NPS-luvuksi huimat 47. Muuhun toimialaan verrattuna tulos on erittäin korkea. Konsernitasolla NPS on myös korkea tuloksen ollessa 44.

Asiakkaat arvostavat erityisesti Advenin luotettavuutta energiahuollossa sekä henkilöstön palveluasennetta, osaamista ja tavoitettavuutta. Myös Advenin tarjoamat energiatehokkuuteen, energian säästämiseen sekä teolliseen vedenkäsittelyyn liittyvät ratkaisut ovat suuressa arvossa. Tämän lisäksi asiakkaat arvostavat myös päästöjen vähentymistä yhteistyön myötä, mikä korostuu myös asiakkaiden mielipiteessä: ”Adven on ehdottomasti ansainnut luottamuksemme energiakumppaninamme”.