31.1.2022
Uutiset

Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto myöntää investointitukea Adven/Värmevärdenin energiahankkeeseen

Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto on myöntänyt 40 miljoonan kruunun investointituen teollisuusenergian muuntamishankkeeseen Kvarntorpissa. Hankkeen tavoitteena on korvata fossiiliset energialähteet paikallisella bioenergialla. Muuntaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä arviolta 8 500 tonnia vuodessa.

Adven/Värmevärden suunnittelee, rakentaa, omistaa ja hallinnoi uutta biopohjaisen höyryn ja kuuman ilman tuotantolaitosta. Energia toimitetaan palveluna paikalliselle teollisuudelle, joka siirtyy näin ollen käyttämään uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa lämpöenergiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Uusi laitos hyödyntää paikallisten metsä- ja sahateollisuuslaitosten jätteitä, esimerkiksi oksia, sahanpurua ja puun kuorta.

Sen ansiosta, että hankkeen myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 8 500 tonnia vuodessa, eli noin 3 000 dieselauton vuosittaisten päästöjen verran, Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto myöntää hankkeelle investointitukea Klimatklivet-ohjelmastaan.

“Olemme erittäin iloisia saadessamme investointitukea tälle hankkeelle. Voimme nyt yhteistyössä asiakkaan kanssa vähentää tehtaan hiilidioksidipäästöjä ja ottaa taas yhden askeleen kohti vihreämpää teollisuutta Ruotsissa”, toteaa Adven/Värmevärdenin myynnin kehittämispäällikkö Jonas Dyrke

Rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2021, ja uusi energialaitos on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2023. Adven/Värmevärden vastaa seuraavat 15 vuotta uusiutuvan energian toimittamisesta tehtaalle yhtiön Energy as a Service -mallin mukaisesti.

Lisätietoja:

Jonas Dyrke, myynnin kehittämispäällikkö, Adven/Värmevärden, +46 70 666 5225, jonas.dyrke@varmevarden.se

Klimatklivet tukee paikallisia ilmastoinvestointeja

Klimatklivet, “Ilmastoloikka”, on Ruotsin ympäristönsuojeluviraston ilmastoinvestointiohjelma. Ohjelman päätavoitteena on vähentää ilmastoon vaikuttavia päästöjä. Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto on muiden valtion virastojen ja lääninhallitusten ohella saanut tehtäväkseen tukea paikallisia ilmastoinvestointeja.

Jaa sisältö