Adven laajentaa toimintaansa Alankomaihin – Energy as a Service® -malli tukee maan vastuullisuuspyrkimyksiä

26.10.2022
Uutiset Yleinen

Osana Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolelle suuntautuvaa laajentumisstrategiaansa Adven aloittaa liiketoiminnan nyt myös Alankomaissa. Adven hyödyntää laajaa kokemustaan energiatehokkuusratkaisujen toteutuksessa tukeakseen ja nopeuttaakseen Alankomaiden teollisuuden siirtymistä uusiin energiamuotoihin ja tehdäkseen osansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Alankomaat on Advenin ensimmäinen markkina-alue Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkopuolella. Laajentumisen arkkitehtina toiminut Victor Donselaar kertoo, että yksi uuden aluevaltauksen syistä on maan eri poliittisten tahojen erityinen kiinnostus kestävään energiaan:

”Alankomaiden hallitus on päättänyt vähentää valtion riippuvuutta sen omista maakaasuvarannoista, mikä osaltaan vauhdittaa muutosta. Tällä hetkellä valtio pyrkii voimakkaasti esimerkiksi korvaamaan muita energiamuotoja sähköllä. Meillä on hyvät mahdollisuudet tukea ja vauhdittaa uusiin energiamuotoihin siirtymistä, jota Alankomaiden teollisuudelta tulevina vuosina vaaditaan”.

Pohjoismainen tausta tärkeä voimavara

Alankomaiden talous on yksi maailman vahvimmista, mutta hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä maa on vielä jäljessä esimerkiksi Pohjoismaista. Tästä syystä Alankomaiden hallitus onkin päästökauppajärjestelmän lisäksi ottanut käyttöön uusia hiilidioksidipäästöjä sääteleviä tariffeja, mikä lisää toimijoiden tarvetta investoida hiilidioksidipäästöjä vähentäviin ratkaisuihin.

Itsekin Alankomaista kotoisin oleva Donselaar huomauttaa, että Advenin pohjoismainen tausta, sen keskittyminen vastuullisuuteen ja aiemmat onnistumiset energiatehokkuuden projektien saralla ovat arvokkaita työkaluja, jotka voivat hyödyttää myös Alankomaiden teollisuuden toimijoita.

”Tämä muutos vaatii pääomaa, työvoimaa ja asiantuntemusta alalta, joka ei välttämättä kuulu monen alankomaalaisen teollisuusyrityksen ydinliiketoimintaan. Advenilla  on tarjota merkittävää osaamista teollisuusyritysten pitkäaikaisena yhteistyökumppanina energiantuotannon, energiatehokkuuden, lämmön talteenoton ja vesiratkaisujen osa-alueilla. Olemme jo aiemmin toimittaneet näitä palveluita menestyksekkäästi useille elintarvike- ja juomateollisuuden sekä kemian alan yrityksille”, Donselaar sanoo.

Donselaar huomauttaa myös, että Advenin liiketoimintamalli vastaa erityisen hyvin niihin haasteisiin, joita Alankomaiden teollisuus joutuu tulevaisuudessa ratkomaan:

”Energiaan ja hiilidioksidipäästöihin liittyvien investointien tuottama vastine on usein muita investointeja pienempi, ja sen saavuttaminen saattaa kestää pidempään Siksi näitä hankkeita ei usein priorisoida tarpeeksi. Advenin uudessa Energy as a Service® -mallissa me vastaamme investoinneista ja riskeistä, jolloin yritykset voivat keskittää pääomansa ja muut resurssinsa ydintoimintoihinsa, kuten tutkimukseen, innovaatioihin tai liiketoiminnan laajentamiseen uusille markkinoille”.

Adven panostaa paikalliseen läsnäoloon

Adven rekrytoi parhaillaan uutta tiimiä ja rakentaa paikallista organisaatiota Alankomaihinja etsii parhaillaan lahjakkaita, kunnianhimoisia teknisiä osaajia ja myyntihenkisiä tiimipelaajia, jotka haluavat olla mukana mahdollistamassa Alankomaiden energiankäytön muutosta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Uudet työntekijät ovat osa kansainvälistä tiimiä, johon Advenin ja Värmevärdenin fuusion jälkeen kuuluu nyt 520 työntekijää. Yrityksillä on yhteensä yli 50 vuoden kokemus alalta. Yhtiöt hallinnoivat yhteensä yli 350 energialaitosta, jotka tarjoavat lämmitys- ja viilennyspalveluja kunnille, kotitalouksille ja yrityksille sekä monimutkaisempia energiaratkaisuja ja -palveluita eri teollisuudenaloille ja kiinteistöihin Pohjoismaissa sekä Baltian maissa – ja pian myös Alankomaissa.

Lue lisää siitä, miten Adven auttaa maltaantuottajayritystä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2023 mennessä lämmön talteenoton, lämpöpumppujen ja energiantuotannon älykkään yhdistelmän avulla, ja kuinka olemme suunnitelleet, rakentaneet ja nyt hallinnoimme IFF:n, yhden maailman suurimmista biotieteen alan yrityksistä, konsentrointiprosessia.

Lisätietoja:

Victor Donselaar, Sales Manager, New Industrial Sales, Benelux,
victor.donselaar(a)adven.com, puh. +31 65 528 2339