Tuoreimmat julkaisut

Teollisuus Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Lämmön talteenottoa ja puhdasta ilmaa – Mirka laajentaa tuotantokapasiteettia ympäristötavoitteistaan tinkimättä

Mirkan tehdas Oravaisissa laajeni. Suurempien energiantarpeiden tyydyttämiseksi Mirka ja sen pitkäaikainen kumppani Adven löysivät lämmöntalteenottoratkaisun, jossa yhdistetään hiukkasten suodattaminen. Tämä parantaa tehtaan tuotantotilojen ilmanlaatua ja vähentää hiukkaspäästöjä. Maailman johtava hiomatuotteiden valmistaja Mirka Oy on kasvanut nopeasti viime vuosina. Vastatakseen kasvavaan kysyntään Mirkan oli laajennettava Oravaisissa sijaitsevaa tehdastaan, joka tuottaa hioma-arkkeja…

Elintarvike, Juoma Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Jatkuva uusien mahdollisuuksien oivaltaminen parantaa mallastamon energiatehokkuutta – jo ennen sen käyttöönottoa

Viking Malt Group, yksi maailman suurimmista maltaiden valmistajista, ja Adven allekirjoittivat tammikuussa 2021 sopimuksen täysin uudenlaisen mallastamon energiaratkaisusta. Tämän greenfield-projektin on määrä valmistua alkuvuodesta 2023, mutta Advenin toimituksen laajuutta on jo nyt kasvatettu alkuperäisestä. Adven toteuttaa poikkeuksellisen energiaratkaisun, jossa lämmöntuotanto, kylmälaitos ja lämpöpumppujärjestelmä yhdistyvät uudella tavalla ja jolla voidaan tuottaa…

Teollisuus Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Kiertotalous minimoi hukan – teollisuuden sivujakeista säästöä ja tuloa

Lähes kaikilla teollisuuden aloilla syntyy sivujakeita: raaka-aineita, materiaaleja, energiaa ja kemikaaleja, jotka menevät valmistusprosessin jälkeen hukkaan. Nykyään sivujakeita voidaan valjastaa joko uudelleen käyttöön tai jalostukseen, aina myytäviksi tuotteiksi asti. Advenin käynnissä olevista teollisuuden myyntihankkeista sivujakeiden hyötykäyttöä harkitaan noin 90 %:ssa hankkeista osana hankekokonaisuutta. Miten teidän yrityksessänne? Sivujakeita syntyy kaikilla teollisuuden…

Teollisuus Elintarvike, Juoma Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Raisio-konsernin Nokian mylly hiilineutraaliksi uudella bioenergiaratkaisulla

Raisio tekee Nokian myllyyn jälleen lisäpanostuksia. Adven toteuttaa kohteeseen uuden lämpölaitoksen, joka käyttää polttoaineenaan myllyn tuotannossa syntyviä sivujakeita. Uuden lämpölaitoksen myötä Nokian myllystä tulee hiilineutraali ja samalla energiakustannukset pienenevät. Muutoksen jälkeen Raision kaikki omat tuotantolaitokset ovat energiantuotannoltaan hiilineutraaleja. Raisio-konserni vastaa kauran kasvaneeseen kysyntään ja panostaa kauraliiketoiminnan kansainvälisiin markkinoihin. Aiemmin yhtiö…

Teollisuus Metsä, Paperi, Sellu Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Kotkamills tehostaa kemikaalien kierrätystä – pienentää ympäristökuormaa tuhansia tonneja

Kotkamillsin paperi- ja kartonkitehtaalla otetaan vuoden 2020-2021 vaihteessa käyttöön suljetun kierron ratkaisu, joka tehostaa kemikaalien talteenottoa. Ratkaisun myötä tehtaan jätevedenpuhdistamon kemiallinen hapenkulutus putoaa noin 20 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt laskevat noin 3500 tonnia vuodessa. Ratkaisun toteuttaa Adven. Uusi hanke on jatkoa Kotkamillsin ja Advenin aiemmalle mustalipeän haihdutuspalvelulle, jossa Adven modernisoi ja…

Teollisuus Energiantuotanto Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Sivujakeet energiaksi? Kyllä, lähes kaiken voi polttaa

Uusiutuvan energian käyttö kasvaa, mikä lupaa hyviä näkymiä kotimaisten polttoaineiden ja sivujakeiden käytölle energian tuotannossa. Suomessa käytettävästä energiasta kotimaista on noin 40 prosenttia, mutta luku voisi olla isompikin. Energiakaupan myötä Suomesta virtaa noin 4-8 miljardia euroa vuosittain ulkomaille, lähinnä Venäjälle. Summa vastaa jopa viittätoista prosenttia valtion budjetista. Yksittäisistä energianlähteistä Suomessa…

Teollisuus Haihdutus Materiaalien ja sivuvirtojen talteenotto

Haihdutusmenetelmä – aidosti osana asiakkaan tuotantoprosessia

Yhteistyö Advenin ja Finnamylin välillä lähti liikkeelle tarpeesta kehittää tärkkelyksen erotuksen jälkeen jäljelle jäävälle solunesteelle uusia käyttötarkoituksia. Aiemmin jäännöslientä on käytetty lannoitustarkoituksiin sellaisenaan. Nykyisin jäännösliemi väkevöidään Advenin haihduttamolla, ja talteen saatu ravinne kierrätetään viljelykasvien käyttöön seuraavana keväänä. Finnamyl Oy on kokemäkeläinen tärkkelysperunan viljelyttäjä ja jalostaja. Yrityksen tärkkelyksenjalostusprosessissa syntyy sivutuotteena vuosittain…