Tutustu tiimeihimme

Me olemme Advenin käyttö- ja kunnossapitotiimi

”Yli 250 omistautunutta asiantuntijaamme operoi asiakaskriittisiä prosesseja, varmistavat luotettavan energiantuotannon ja parantavat laitosten suorituskykyä.”

Asiakaskriittisten prosessien operointi on yksi Advenin kolmesta strategisesta kyvykkyydestä. Adven-konsernissa yli 250 asiantuntijasta koostuva tiimi vastaa yli 300 laitoksen päivittäisestä käytöstä ja kunnossapidosta reagoiden nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Adven Suomen tuotanto-organisaatio koostuu kuudesta maantieteellisestä tuotantoalueesta, automaatiotoiminnoista sekä 24/7-palvelevasta operatiivisesta keskuksestamme. Suomen tuotanto-organisaatiossa työskentelee noin 120 henkilöä ja operoimme yli sata tuotantolaitosta ympäri Suomen.

Käyttöorganisaatiomme operoi, parantaa ja optimoi hyvin erilaisia ratkaisuja, suuria ja pieniä kattiloita sekä erilaisia teknologioita ja polttoaineita. Teemme yhteistyötä asiakkaiden kanssa, joihin lukeutuu niin kotitalouksia kuin eri teollisuuden alojen yrityksiä.

control-room-adven-vantaa

Kentällä työskentelevät asiantuntijamme huolehtivat valvomo- ja automaatioasiantuntijoiden avulla siitä, että laitosten operointi sujuu kustannustehokkaasti häiriöt minimoiden. Advenin operatiivisessa keskuksessa Vantaalla seurataan ja kehitetään yli sadan energialaitoksen toimintaa kellon ympäri.

Energiantuotantolaitokset ovat hyvin pitkälle automatisoituja. Niin kutsuttuun perusajoon ei tarvitse kovinkaan paljon puuttua. Näin pystymme operoimaan suurta laitosmassaa keskitetysti ja keskittymään enemmän toiminnan kehittämiseen ja optimointiin.

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa, ja työskentelemme yhdessä kohti maailmanluokan turvallisuuskulttuuria. Opimme työssä jatkuvasti uutta, ja Adven myös kannustaa meitä kehittymään tarjoamalla jatkokoulutusmahdollisuuksia. Tiimikavereilta saa aina apua ja tukea tarvittaessa. Tällä porukalla kaikki on hyvin hallinnassa!

Olemme kasvaneet viime vuosina voimakkaasti, ja etsimme jatkuvasti uusia osaajia joukkoomme!