Tutustu tiimeihimme

Me vastaamme Advenilla asiakkuuksien hoidosta

”Tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Pitkäaikaisissa kumppanuuksissa olemme aina valmiita kehittämään uusia ratkaisuja, joka vastaavat asiakkaidemme tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.”

Yhdessä asiakkaan kanssa tiimimme kehittää asiakkaan energiapalvelua palautteen, muuttuvien tarpeiden ja kehitysmahdollisuuksien pohjalta. Kun Advenin investointihanke on saatu valmiiksi, asiakasyhteistyötä ja kumppanuutta edistetään ja kehitetään tiiviisti koko sopimuskauden ajan. Tuotanto-organisaatiomme on myös keskeisessä roolissa asiakasyhteistyön kehittämisessä: laitosten suorituskykyä seurataan ja laitosten toimintaa optimoidaan asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita silmällä pitäen.

Suunnittelemme myös yhdessä asiakkaan kanssa toimintamallin yhteistyön seurantaa ja kehittämistä varten. Säännöllisissä yhteistyökokouksissa toimintaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja tunnistetaan toimivia ratkaisuja, joita olisi mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi asiakkaan muissa kohteissa. Advenilla on asiakkaita prosessiteollisuuden eri toimialoilla sekä kiinteistösektorilla, joten kohteiden operatiiviset ja tuotannolliset vaatimukset vaihtelevat ja usein muuttuvat jatkuvasti. Asiakkuuspäällikkömme ovat ammattilaisia, jotka kuuntelevat asiakasta, analysoivat tuotannon suorituskykyä sekä ennakoivat tulevia kehitysmahdollisuuksia.