Kestävän kasvun strategia

Muutoksen mahdollistaminen muuttuvassa maailmassa

Uusiutuva energia ja resurssitehokkuus eivät ole vain strategiamme, vaan yhteiskunnan kasvava tarve. Ilmastonmuutos on tunnustettu tosiasia, ja kestäviä ratkaisuja tarvitaan kiireesti. Ratkaisuja edistetään sekä kansallisessa että Euroopan unionin lainsäädännössä, mikä kannustaa myös yrityksiä ryhtymään toimenpiteisiin.

Murros kohti kestävää energiantuotantoa on jo nopeutumassa. Ukrainan sota on nostanut muutoksen tarpeen aivan uudelle tasolle, ja useimmilla markkina-alueistamme tarvitaan nyt dramaattisia toimenpiteitä.

Myös kuluttajien käyttäytyminen ja odotukset pakottavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja prosessejaan. Asiantuntemuksellemme ja palveluillemme on nyt kysyntää. Muodostamme asiakkaidemme kanssa kestävän kasvun strategisia kumppanuuksia.

Yhteinen maailmamme on isojen haasteiden edessä. Olemme tärkeä osa ratkaisua pitkän ja vankan toimialakokemuksemme ansiosta, mutta myös siksi, että teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien kanssa.

Mitä teemme?

1. Rakennamme vahvoja kumppanuuksia löytääksemme resurssitehokkaita ratkaisuja

”Emme myy tuotteita; me luomme kumppanuuksia. Tehokkaampien ratkaisujen ja tiiviin kumppanuuden välillä on ilmiselvä yhteys, jossa kaikki alkaa kumppanuuksista.”

2. Käytämme uusiutuvia ja kierrätettyjä energialähteitä

”Kaikkien toteuttamiemme uusien ratkaisujen on sovelluttava uusiutuvien ja kierrätettyjen polttoaineiden käyttöön. Ymmärrämme, että saattaa olla tarpeen käyttää väliaikaisia polttoaineita siirtymäkauden ajan, mutta tunnistamme myös tapoja miten niiden käyttöä voidaan rajoittaa.”

3. Luomme kilpailukykyisiä ratkaisuja

”Kestävän ratkaisun on oltava kaupallisesti kilpailukykyinen ollakseen käyttökelpoinen. Se on ainoa tapa tehdä merkittävä kestävä vaikutus pitkällä aikavälillä.”

4. Tuemme yhteiskuntaa matkalla kohti vastuullisuutta

”Yrityksemme toimi infrastruktuurien kanssa ja sidosryhmiämme eivät ole ainoastaan asiakkaat ja omistajat. Meille on erittäin tärkeää, että meillä on oikeus ja lupa toimia ja että ratkaisumme tukevat yhteiskunnan matkaa kohti vastuullista tulevaisuutta.”

1. Rakennamme vahvoja kumppanuuksia löytääksemme resurssitehokkaita ratkaisuja

– Energiankäytön rajoittaminen mahdollisuuksien mukaan​
– Asiakkaiden ja toimittajien sitouttaminen ratkaisuihin

Yhteistyö on avain moneen asiaan. Myös sen varmistamiseen, että energiaa käytetään aina oikein, eikä sitä tuhlata. Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa ja toimimme aktiivisesti yhteistyössä esimerkiksi laitostemme naapurissa sijaitsevan teollisuuden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Pyrimme tällä tavoin hyödyntämään teollisuuden jäännösenergiaa, joka muuten menisi hukkaan. Voimme luoda lisäarvoa erilaisista sivutuotteista, kuten sahaus- tai muista jätteistä, joilla ei ole enää kierrätyspolkua.

Näin toteutamme tämän käytännössä

Yritysten kaukolämmön hinnoittelumallimme kannustaa asiakkaita keskittymään energiatehokkuuden parantamiseen tai energian käyttötapojen muuttamiseen. Siitä on hyötyä sekä asiakkaalle, meille että ympäristölle. ​

Kehitimme IFF Finnfeeds Finland Oy:n kanssa uuden haihdutusratkaisun, johon perustuen tuotamme nyt Finnfeedsille haihdutusta palveluna. Ratkaisu perustuu suljettuun lämpökiertoon ja vähentää tehtaan höyrynkulutusta lähes 40 prosentilla. Tämä puolestaan on johtanut 16 000 tonnia pienempiin vuosittaisiin hiilidioksidipäästöihin.

2. Käytämme uusiutuvia ja kierrätettyjä energialähteitä

– Kaikkien toteuttamiemme uusien ratkaisujen on sovelluttava uusiutuvien ja kierrätettyjen polttoaineiden käyttöön​
– Ymmärrämme, että saattaa olla tarpeen käyttää väliaikaisia polttoaineita siirtymäkauden ajan, mutta tunnistamme myös tapoja miten niiden käyttöä voidaan rajoittaa.

Elämme maailmassa, jossa jokaisen yhteiskunnan jäsenen – ihmisten, yritysten ja kuntien – on harkittava asioita uusiksi, mietittävä uusia ratkaisuja ja toimittava uusilla tavoilla. Jokaisen täytyy tehdä oma osuutensa ja energiankulutus on yksi keskeisistä asioista. Olemme toimija, joka edistää muutosta kohti uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden käyttöä. Kehitämme kestäviä ratkaisuja kumppanuuksissa asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa, ja lisäksi kehitämme omia laitoksiamme siten, että niissä voidaan käyttää joustavammin tulevaisuuden polttoaineyhdistelmiä. Muutokset täytyy tehdä askel kerrallaan – toisinaan askel on suuri, toisinaan pieni. Oikea suunta eli vastuullisten vaikutusten lisääminen on tärkeintä.

Näin toteutamme tämän käytännössä

Autamme Ruotsin Munkedalissa toimivaa Arctic Paperin paperitehdasta muuntamaan luonnonkaasuun perustuvan höyryntuotantonsa kierrätyspolttoaineille sopivaksi. Näin saavutetaan vuositasolla 30 000 hiilidioksiditonnin päästövähennykset.

Valio on ostanut energiaa palveluna Advenilta jo 20 vuoden ajan. Toimitamme tällä hetkellä energiaa kahdeksalle meijerille ympäri Suomen ja tuemme niitä jatkuvasti siirtymässä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin.

3. Luomme kilpailukykyisiä ratkaisuja

– Kestävän ratkaisun on oltava kaupallisesti kilpailukykyinen ollakseen käyttökelpoinen.

Ratkaisumme on oltava kaupallisesti kilpailukykyinen, jotta se olisi kestävä, pitkäikäinen ja luotettava. Kehitämmekin tarjontaamme, ratkaisujamme ja itseämme jatkuvasti, jotta pysymme muiden vaihtoehtojen edellä. Meitä ohjaavat toimintamme periaatteet – pitkän aikavälin näkökulma, kestävä vaikutus ja yhdessä menestyminen – varmistavat kilpailukykymme nyt ja tulevaisuudessa.

Näin toteutamme tämän käytännössä

Kokomme, osaamisemme ja maantieteellinen läsnäolomme tekevät meistä organisaationa tehokkaamman. Pysymme kilpailukykyisinä muun muassa hankintojen mittakaavaetujen avulla. Pitkällä aikavälillä tämä hyödyttää myös asiakkaitamme.

4. Tuemme yhteiskuntaa matkalla kohti vastuullisuutta

– Ratkaisumme tukevat yhteiskunnan matkaa kohti vastuullista tulevaisuutta.

Oikeutamme toimintamme rakentamalla vahvoja suhteita ja pyrkimällä täyttämään yhteiskunnan odotukset. Nämä odotukset ovat osa meitä, koska olemme kriittisten palveluiden tarjoaja ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Näin toteutamme tämän käytännössä

Kehitämme tarjontaamme jatkuvasti ja varmistamme sen houkuttelevuuden, luotettavuuden ja vakauden. Autamme yhteiskuntaa tarjoamalla kriittistä palvelua vastuullisesti.​

Mikään ei mene hukkaan! Yksi kaukolämmön eduista on mahdollisuus auttaa yhteiskuntaa hävittämään jätettä turvallisesti, ja samalla tuottaa energiaa ja vähentää kaatopaikkajätteen määrää.

Haluatko kuulla meistä lisää?

Tilaa uutiskirjeemme