Kestävän kasvun strategia

Muutoksen mahdollistaminen muuttuvassa maailmassa

Uusiutuva energia ja resurssitehokkuus eivät ole vain strategiamme, vaan yhteiskunnan kasvava tarve.

Ilmastonmuutos on tunnustettu tosiasia, ja kestäviä ratkaisuja tarvitaan kiireesti. Ratkaisuja edistetään sekä kansallisessa että Euroopan unionin lainsäädännössä, mikä kannustaa myös yrityksiä ryhtymään toimenpiteisiin.

Murros kohti kestävää energiantuotantoa on jo nopeutumassa. Ukrainan sota on nostanut muutoksen tarpeen aivan uudelle tasolle, ja useimmilla markkina-alueistamme tarvitaan nyt dramaattisia toimenpiteitä.

Myös kuluttajien käyttäytyminen ja odotukset pakottavat yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja prosessejaan. Asiantuntemuksellemme ja palveluillemme on nyt kysyntää.

Muodostamme teollisuus- ja kiinteistöasiakkaidemme sekä kuntien kanssa kestävän kasvun strategisia kumppanuuksia.

Yhteinen maailmamme on isojen haasteiden edessä. Olemme tärkeä osa ratkaisua pitkän ja vankan toimialakokemuksemme ansiosta, mutta myös siksi, että teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien kanssa.

Mitä teemme?

1. Varmistamme resurssitehokkaat kumppanuudet ja toiminnot

Energian ja muiden resurssien käytön vähentäminen on vihreän siirtymän ensimmäinen askel. Jatkuvilla parannuksilla ja yhteistyöllä saamme aikaan muutoksia.

2. Lisäämme uusiutuvien ja kierrätettyjen polttoaineiden käyttöä

Yhdessä asiakkaidemme, kuntien ja toimittajiemme kanssa edistämme aktiivisesti siirtymistä uusiutuviin ja kierrätettyihin energialähteisiin ja mukautamme samalla laitoksiamme joustavaan ja kestävään polttoainevalikoimaan.

3. Tarjoamme kilpailukykyisiä ratkaisuja

Kestävän ratkaisun on oltava kaupallisesti kilpailukykyinen ollakseen toimiva. Se on ainoa tapa saada aikaan merkittävää kestävää vaikutusta pitkällä aikavälillä.

4. Olemme luotettava ja sitoutunut kriittisten palveluiden toimittaja

Toimituslupauksen pitäminen on avainasemassa, kun haluamme ansaita asiakkaidemme ja kumppaneidemme luottamuksen. Se ei kuitenkaan riitä – pyrimme vaikuttamaan myönteisesti yhteiskuntaan tukemalla nuorten sukupolvien kehitystä erilaisilla vapaa-aikaan ja koulutukseen liittyvillä aloitteilla.

1. Varmistamme resurssitehokkaat kumppanuudet ja toiminnot

– Energiankäytön rajoittaminen mahdollisuuksien mukaan​
– Vedenkäsittely
– Asiakkaiden ja toimittajien sitouttaminen ratkaisuihin

Yhteistyö on avain moneen asiaan. Myös sen varmistamiseen, että energiaa käytetään aina oikein, eikä sitä tuhlata. Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa ja toimimme aktiivisesti yhteistyössä esimerkiksi laitostemme naapurissa sijaitsevan teollisuuden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Pyrimme tällä tavoin hyödyntämään teollisuuden jäännösenergiaa, joka muuten menisi hukkaan. Voimme luoda lisäarvoa erilaisista sivutuotteista, kuten sahaus- tai muista jätteistä, joilla ei ole enää kierrätyspolkua.

2. Lisäämme uusiutuvien ja kierrätettyjen polttoaineiden käyttöä

– Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen omassa toiminnassamme kestävämmillä polttoaineilla
– Asiakkaidemme kestävän kehityksen siirtymän tukeminen

Elämme maailmassa, jossa jokaisen yhteiskunnan jäsenen – ihmisten, yritysten ja kuntien – on harkittava asioita uusiksi, mietittävä uusia ratkaisuja ja toimittava uusilla tavoilla. Jokaisen täytyy tehdä oma osuutensa ja energiankulutus on yksi keskeisistä asioista. Olemme toimija, joka edistää muutosta kohti uusiutuvien ja kierrätettyjen energialähteiden käyttöä. Kehitämme kestäviä ratkaisuja kumppanuuksissa asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa, ja lisäksi kehitämme omia laitoksiamme siten, että niissä voidaan käyttää joustavammin tulevaisuuden polttoaineyhdistelmiä. Muutokset täytyy tehdä askel kerrallaan – toisinaan askel on suuri, toisinaan pieni. Oikea suunta eli vastuullisten vaikutusten lisääminen on tärkeintä.

3. Tarjoamme kilpailukykyisiä ratkaisuja

– Teemme työtä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi
– Kaikkien uusien investointien tulisi parantaa kestävyyttä ja kannattavuutta

Ratkaisumme on oltava kaupallisesti kilpailukykyinen, jotta se olisi kestävä, pitkäikäinen ja luotettava. Kehitämmekin tarjontaamme, ratkaisujamme, asiakastyytyväisyyttämme ja itseämme jatkuvasti, jotta pysymme muiden vaihtoehtojen edellä. Meitä ohjaavat toimintamme periaatteet – pitkän aikavälin näkökulma, kestävä vaikutus ja yhdessä menestyminen – varmistavat kilpailukykymme nyt ja tulevaisuudessa.

4. Olemme luotettava ja sitoutunut kriittisten palveluiden toimittaja

– Toimitusvarmuuden parantaminen
– Kohtaamiset yhteisöjen ja opiskelijoiden kanssa
– Yhteistyöt kuntien kanssa

Meidän on lunastettava lupauksemme joka päivä, ympäri vuoden. Mikä tahansa askel pois siitä ei ainoastaan vaikuta asiakkaidemme luottamukseen, vaan sillä voi olla myös vakavia seurauksia asiakkaidemme elämään. Olipa kyse lastenhoidosta, kansallisen elintarvikehuollon kannalta kriittisestä yrityksestä tai perheestä, joka kutsuu läheisiään illalliselle – meidän on pystyttävä toimittamaan energiaa. Ei jossittelua tai muttia. Mutta emme lopeta tähän, Adven tekee aktiivisesti erilaisia sponsorointiyhteistyöhankkeita, jotka tukevat lapsia ja nuoria. Tekemällä yhteistyötä yhdistysten, urheiluseurojen ja yliopistojen kanssa annamme panoksemme paikallisille yhteiskunnille, joissa toimimme.

Haluatko kuulla meistä lisää?

Tilaa uutiskirjeemme