Meidän matkamme

Pitkälle ulottuva vaikuttamisen historia

Yrityksemme tarina energia-alalla juontaa juurensa aikaan, jolloin öljy ja hiili näyttelivät merkittävää roolia yhteiskunnassa. Ajat ovat sittemmin muuttuneet, samoin meidän tehtävämme.

Nyt, olemme osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa ja edistämme energiamurrosta kehittämällä kestäviä, kilpailukykyisiä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaiden, kuntien ja toimittajien kanssa. Yli 580 työntekijäämme tarjoavat kotitalouksille ja yrityksille kaukolämpöön ja geoenergiaan perustuvaa lämmitystä sekä teollisuudelle resurssitehokkuutta edistäviä höyryntuotannon, lämmityksen, jäähdytyksen ja infrastruktuurin palveluja.

Kahdesta tulee yksi

Päämäärämme on olla johtava kumppani energiamurroksessa: Adven ja Värmevärden liittyivät yhteen Adven-nimen alle vuonna 2022.

Yhteinen matkamme alkoi jo aiemmin, kun Värmevärdenin omistajat ostivat Advenin vuonna 2020. Värmevärden-yhtiö syntyi vuonna 2010, mutta sen toiminta ja kokemus kaukolämmön tuotannosta ulottuu 1950-luvun puoliväliin. Värmevärden oli vahva ruotsalainen energiayritys ja yksi Ruotsin kymmenestä suurimmasta kaukolämmön toimittajasta. Yritys on auttanut useita kuntia oivaltamaan, että osana laajempaa kokonaisuutta on mahdollisuus menestyä paremmin.

Advenin matka ulottuu 1980-luvulle, jolloin öljy ja kaasu auttoivat yhteiskuntaa kehittymään. Yritys tuotti energiaa kotitalouksille ja yrityksille Suomessa ja Virossa osana Nestettä ja myöhemmin Fortumia. Adven syntyi vuonna 2012, kun liiketoimintoja irtautui Fortumista. Sittemmin Adven alkoi siirtyä fossiilisista polttoaineista kestäviin ratkaisuihin, mikä on mahdollistanut nopeaa kasvua orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Yhtiö on myös laajentunut maantieteellisesti uusille alueille.

Edistämme jatkossakin energiamurrosta yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa ja autamme ihmisiä, yhteisöjä sekä yrityksiä valmistautumaan seuraavaan siirtoonsa.

Seuraa matkaamme sosiaalisessa mediassa

LinkedIn Instagram