Kotkamills
Referenssit

Kotkamillsin ympäristökuorma pienenee haihdutuksella ja kemikaalien kierrätyksellä

Suomalainen metsäteollisuusyhtiö Kotkamills luottaa tuotannossaan Advenin haihdutukseen ja kemikaalien kierrätykseen. Advenin toteuttaman mustalipeän haihdutusratkaisun ennakoidaan olevan maailman energiatehokkain luokassaan. Jatkossa Kotkamills ja Adven tehostavat kierrätystä vielä entisestään, ja tehtaan hiilidioksidipäästöjen odotetaan laskevan noin 3500 tonnia vuodessa.

Kotkamillsin tehtailla valmistetaan paperi- ja kartonkituotteita, muun muassa yrityksen lippulaivatuotetta, maailmanlaajuisesti ainutlaatuista muovitonta kartonkia.

– Energiatehokkuus ja sen kehittäminen ovat yksi keskeisimpiä painopistealueita toiminnassamme, sanoo toimitusjohtaja Markku Hämäläinen Kotkamills-yhtiöstä.

Adven toteutti Kotkamillsin tehdasalueelle uuden haihduttamon, jonka avulla höyrynkulutusta ja energiatuotannon päästöjä on voitu merkittävästi vähentää. Aiemmassa haihdutusratkaisussa käytettiin paljon höyryä, josta suuri osa tuotettiin maakaasulla.

Adven investoi uuteen mustalipeähaihduttamoon, jossa on toteutettu MVR-teknologiaan perustuva suljettu höyrynkierto. Adven vastaa haihdutuspalvelun tuottamisesta Kotkamillsin tehtaille. Mustalipeän haihdutus on osa sellutehtaan kemikaalien talteenottoprosessia.

– Tehtaan energiatehokkuus parantui merkittävästi, sillä höyrynkulutus väheni uuden haihduttamon myötä yli 50 prosenttia. Samalla myös hiilidioksidipäästöt pienentyivät huomattavasti. Kun haihduttamo toteutettiin meidän kauttamme palveluna, Kotkamills voi keskittää omat resurssinsa paperi- ja kartonkiliiketoimintansa kehittämiseen, Advenin myyntipäällikkö Teemu Kivimäki kertoo.

Konsepti sai 3,2 miljoonaa euroa työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää uuden teknologian investointitukea. Kotkamillsillä MVR-teknologiaa hyödynnetään haihdutusprosessissa merkittävästi pidemmälle kuin koskaan aiemmin.

Kemikaalien kierrätys pienentää ympäristökuormaa tuhansia tonneja

Jatkona haihduttamoprojektille Adven toteuttaa Kotkamillsille suljetun kierron ratkaisun, joka tehostaa kemikaalien talteenottoa. Projektissa Adven toteuttaa Kotkamillsin tehtaalle uuden hajukaasukattila- ja rikintalteenottolaitoksen.

Kemikaalien talteenoton myötä tehtaan jätevedenpuhdistamon kemiallinen hapenkulutus putoaa noin 20 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt laskevat noin 3500 tonnia vuodessa.

– On tärkeää, että pystymme hyödyntämään entistä tehokkaammin myös tuotantoprosessissa syntyvät sivutuotteet. Tämän kaltaiset projektit ovat palkitsevia, sillä kustannushyötyjen lisäksi saavutetaan merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, Kotkamillsin CFO Petri Hirvonen toteaa.

Advenin aiemmin toteuttamasta mustalipeähaihduttamossa saadaan talteen metanolia. Kemikaalien kierrätysprojektin myötä raakametanoli poltetaan yhdessä tehtaan tuotannon väkevien hajukaasujen kanssa, jolloin niiden sisältämä energia saadaan talteen.

Polttoprosessissa syntyvä höyry vähentää tehtaan maakaasun käyttöä, mikä puolestaan pienentää CO2-päästöjä noin 3500 tonnia vuodessa. Poltossa syntyvien savukaasujen rikki otetaan myös talteen, mikä vähentää tehtaan korvauskemikaalien käyttöä.


Kiinnostuitko kiertotaloutta edistävistä haihdutusratkaisuista?

Lue energia palveluna mallista

Jaa sisältö

Teemu Kivimäki

Sales Manager, New industrial sales