Energiaa IFF-konsernille entsyymien valmistukseen ja lämpöä Hangon kaukolämpöverkkoon

26.10.2022
Referenssit Teollisuus Kiinteistöt Kemia, Lääke Kaukolämpö

IFF-konsernin Hangon tehdas on Advenin pitkäaikainen asiakas, jolle Adven on toimittanut energiaa vuodesta 1999. Tämän lisäksi Adven ottaa talteen hukkalämpöä, jolla lämmitetään Hangon kaukolämpöverkkoa. Lisäksi Adven suunnittelee rakentavansa tehtaan yhteyteen biokaasulaitoksen. Ratkaisu tukee alueen kiertotaloutta monella tapaa.

IFF-konsernin tehdas Hangossa valmistaa erilaisia entsyymejä ja muita biotuotteita pesuaine-, elintarvike-, tärkkelys- ja rehuteollisuuden käyttöön.

– Toimitamme IFF-konsernin tehtaalle energiaa palveluna. Turvaamme katkeamattoman höyryntuotannon ympärivuorokautisella valvonnalla sekä säännöllisellä kunnossapidolla. Keskusvalvomo sijaitsee Vantaalla ja laitoskäyttäjät ovat paikallisia, jolloin tarvittaessa apu on nopeasti saatavilla, kertoo Advenin asiakkuuspäällikkö Jussi Hirvonen.

Alueen asukkaat hyötyvät hukkalämmöstä

Adven hallinnoi Hangossa noin 21 kilometrin mittaista kaukolämpöverkkoa. Kaukolämpöä käyttävät muun muassa alueen muut teollisuusyritykset, kaupungintalo, vesilaitos, paloasema ja terveyskeskus sekä lukuisat muut kaupungin kiinteistöt ja yksityisasiakkaat. Kaukolämpö tuotetaan kotimaisella puuhakkeella ja hukkalämpöä hyödyntämällä.

Käytännössä Adven jäähdyttää IFF-konsernin tehtaan laitteistoa ja hyödyntää prosessissa syntyvän hukkalämmön Hangon kaukolämpöverkossa. Tällä hetkellä kaukolämmöstä seitsemän prosenttia tehdään hukkalämmöllä. – Hukkalämmöt syntyvät pääosin poistohöyryistä sekä koneellisen jäähdytyksen lauhdelämmöstä. Laitoksen ylimääräinen lämpö syötetään Hangon kaukolämpöverkkoon, josta Adven huolehtii ja vastaa, kertoo Hirvonen.

Biokaasua ja lannoitteita tehtaan sivuvirroista

Adven on myös kehittänyt Hankoon uudenlaisen ratkaisun, jonka avulla tulevaisuudessa typpirikkaasta syötteestä pystytään valmistamaan biokaasua. Adven suunnittelee rakentavansa Hankoon laitosta, joka valmistaa biokaasua IFF-konsernin Hangon tehtaan sekä Hangon Puhdistamo Oy:n teollisen jätevedenpuhdistamon sivuvirroista. Adven saa biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan energian investointitukea.

– Fermentointiprosessimme pääraaka-aineet tulevat maataloudesta ja prosessissamme käyttämämme ravinteet ovat vastaavia ​​kuin maatalouden lannoitteissa käytetyt ravinteet. Olisi hienoa nähdä kokonaisuus, jossa käytämme maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita entsyymien tuottamiseen omassa tuotantoprosessissamme ja toimitamme sitten orgaanisen sivuvirran Advenin biokaasulaitokseen, jossa se muunnetaan energiaksi ja maatalouteen palautettavaksi ravinnepitoiseksi maanparannusaineeksi. On kiehtova konsepti tuottaa entsyymejä, jotka esimerkiksi mahdollistavat pyykin pesemisen 20°C:n lämpötilassa energiaa säästäen, ja samalla pystyä hyödyntämään tuotantoprosessin sivuvirrat paikallisesti tällä tavalla, sanoo Stefan Ekbom, IFF-konsernin Hangon tehtaan tehtaanjohtaja.

Biokaasulaitos aloittaa toimintansa vuonna 2023. Adven vastaa valmiin biokaasulaitoksen operoinnista ja etävalvonnasta. Biokaasun käyttö tukee monella tapaa Hangon alueen kiertotaloutta.

Biokaasu on paitsi erinomainen kaasuautojen polttoaine, myös lämmön ja sähkön lähde. Hangossa biokaasusta saatava lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon ja sen arvioidaan kattavan noin 20 prosenttia verkon lämmitystarpeesta vuodesta 2023 alkaen. Tuotettu vihreä sähkö hyödynnetään samalla laitosalueella. Biokaasun lisäksi biokaasulaitos tuottaa kiinteää maanparannusainetta ja nestemäistä typpilannoitetta maatalouden käyttöön.