Teollisuusvesien käsittely

Teollisuusvesien käsittelyn uudet mahdollisuudet

Teollisen veden käytön tehostaminen on merkittävä kannattavuutta ja vastuullisuutta edistävä tekijä. Teollisuuden prosessiveden voi puhdistaa olemassa olevilla teknologioilla jopa juomakelpoiseksi. Vedestä voidaan myös kerätä talteen esimerkiksi kemikaaleja uudelleen käytettäviksi. Vastaavasti jätevedestä voidaan ottaa talteen lämpöä ja veden kulutusta voidaan vähentää suljetuilla vesikierroilla. Advenin kokonaisvaltaisen tarkastelun avulla asiakkaamme saavat käsityksen potentiaalista pienentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Tutustu mahdollisuuksiin!

Teollisuusvesien käsittely

Suljetut vesikierrot

Suljetut vesikierrot saattavat hyvinkin olla tärkein tekijä, joilla voidaan tehostaa teollisuuden kilpailukykyä tulevaisuudessa. Yritysten on tärkeää tunnistaa ja hallita vesiriskinsä, ja käyttää teollisuusvettä tehokkaasti uudelleen. Suljettu vesikierto tarkoittaa käytännössä sitä, että sama vesi kiertää esimerkiksi jäähdytysjärjestelmässä, jolloin uutta vettä ei aina tarvitse ottaa alkuperäisestä vesilähteestä. Jäähdytysvesi jäähdytetään vaiheittain ja myös lämpö voidaan kerätä talteen. Vedenkäytön tehostamisella yritykset voivat helposti saavuttaa yli 30 % pienemmän veden kokonaiskulutuksen. Tämä puolestaan vastaa hyvin myös ympäristövaatimuksiin.

Biokaasu ja jätevesien käsittely

Yhä useampi yritys pohtii uusia keinoja jätevesien käsittelyyn. Syntypaikalla olevia jätevesijärjestelmiä käytetään teollisuusprosessien jätevesien käsittelyyn ja käsitellyn jäteveden palauttamiseen takaisin vastaanottavaan alkuperään. Jätevesien käsittelyyn on monia eri tekniikoita, joista Adven hyödyntää aina asiakkaan tarpeeseen parhaiten sopivia menetelmiä. Esimerkiksi rejektivesien käsittely on tyypillinen haaste biokaasulaitoksissa. MVR-haihdutuksen avulla jopa 90 % biokaasulaitoksen rejektivesien nesteestä voidaan erottaa, jolloin jäännösmateriaalien varastointi- ja kuljetuskustannukset myös pienenevät huomattavasti. Tämä edesauttaa myös veden uudelleenkäyttämistä. Lue lisää MVR-haihdutuksesta.

Tehokas lietteenkäsittely ja pienemmät lietemäärät

Teollisuuden ja yhdyskuntien jäteveden puhdistuksessa syntyy vuosittain suuria määriä lietettä. Liete sisältää vettä ja monia erilaisia arvokkaita ainesosia, kuten typpeä ja fosforia, mutta myös vaarallisia jätteitä, kuten raskasmetalleja ja kemikaaleja. Tekniset ratkaisut lietteen muuttamiseksi sivutuotteesta arvokkaaksi resurssiksi ovat jo olemassa. Yksi ratkaisu on muuntaa ravinnepitoiset sivutuotteet biokaasuksi ja käyttää biokaasua esimerkiksi liikennekäytössä.

Vedenkäsittelyn teknologiat

Adven tarkastelee aina kokonaiskuvaa sitoutumatta yksittäiseen teknologiaan tai laitteeseen, ja toteuttaa asiakkaan prosessiin optimoituja kokonaisuuksia. Hyödynnämme usein laaja-alaisesti useita eri teknologioita. Biologiset vedenkäsittelymenetelmät tarjoavat ratkaisun esimerkiksi orgaanisen jätevesipitoisuuden pienentämiseen. Biologisia vedenkäsittelymenetelmiä voidaan käyttää erilaisten mekaanisten tai gravitaatioon perustuvien erottelumenetelmien kanssa. Vedenpuhdistuksessa vesikierto voidaan sulkea käyttämällä puoliläpäisevää kalvoa ja haihdutusmenetelmiä, mitkä mahdollistavat veden uudelleenkäytön kustannustehokkaasti. Käytännössä kustannussäästöjä syntyy, kun veden ja kemikaalien tarve pienenee ja lietteen määrä vähenee.

Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Advenin kanssa. He ovat vakaa ja asiantunteva yritys, sekä erinomainen toimittaja. Skognin tehtaan vesien käsittelyn ostaminen Advenilta palveluna lieventää omaa riskiämme ja poistaa investointitarpeemme.
Håvard Wollan
CEO, Biokraft AS

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!

Juha Elo

Director, Sales Project Development