Tehokasta energiantuotantoa teollisuuden prosesseihin

Ratkaisut ja palvelut kestävämpään energiantuotantoon ja tehokkaampaan energiankäyttöön

Teollisuuden energiantuotanto ja vedenkäsittely ovat merkittävien muutosten edessä. Muutosta vauhdittavat kestävän kehityksen, energiatehokkuuden ja tuotannontekijöiden uudelleenkäytön mahdollisuudet. Lähes 40 vuoden kokemuksella ja lukuisten asiakastoteutusten myötä voimme sanoa olevamme johtava teollisuuden energiapalvelujen toimittaja. Advenin kokonaisvaltaisen lähestymistavan ansiosta asiakkaillemme muodostuu käsitys, miten heidän energiaintensiivisiä tuotantoprosessejaan pystytään johtamaan mahdollisimman energiatehokkaasti ja vastuullisesti. Tutustu mahdollisuuksiin.


Tehokas energiantuotanto

Teollisuushöyryn tuotanto

Teollisuushöyryn ja kuuman veden tuotanto ovat mitä todennäköimmin tyypillisimmät teollisten tuotantoprosessien vaatimat energiamuodot. Myös tämänkaltainen perustuotanto voidaan toteuttaa tehokkaasti ja saada aikaan kustannussäästöjä matalamman kokonaisenergiankulutuksen ja pienemmän hiilijalanjäljen avulla. Koska prosessiteollisuuden vaatiman perusenergian, kuten höyryn määrä on merkittävä kustannustekijä, yrityksissä pohditaan keinoja kustannusten minimoimiseksi. Myös tuotannon kasvaessa tarvitaan tavallisesti enemmän kapasiteettia, ja usein asia ratkaistaan investoimalla uuteen höyrylaitokseen. Energiaintensiivisten prosessien kokonaisvaltaisen tarkastelun ansiosta lämmöntalteenoton ja hukkaan menevän höyryn uudelleenkäytön mahdollisuudet voidaan hyödyntää, ja näin pienentää höyrynkäytön kokonaistarvetta jopa useita kymmeniä prosenttiyksiöitä.

Lue lisää haihdutusratkaisuista

Viilennys ja kylmäntuotanto

Teollisuuden kylmäntuotannon tarpeet vaihtelevat tavallisesti jääkaappi- ja pakkaskylmän välillä. Viilennysprosesseissa käytetään tyypillisesti luonnonmukaisia kylmäaineita, ammoniakkia ja hiilidioksidia. Kylmäainekierrosta jäljelle jäävä lämpö voidaan ottaa talteen lämpöpumpuilla ja ohjata esimerkiksi matalalämpöenergiaverkkoon ulkoilmaan päästämisen sijaan. Teollisen kylmäntuotannon lähtökohtana on aina mahdollisimman tehokas kylmäntuotannossa syntyvien energiavirtojen uudelleenkäyttö. Advenilla on lähes 20 vuoden kokemus teollisuuden kylmäenergian tuottamisesta asiakkailleen.

Lämpöenergian talteenotto

Kiinnostus tuotannosta ylijäävän energian talteenottoon on selvästi lisääntynyt, kun tavoitteena on säästö energian tuotantokustannuksissa tai pienemmät päästöt. Lämmön talteenoton avulla voidaan kattaa esimerkiksi kasvanut energiantarve kokonaan tai korvata nykyistä usein fossiilisilla polttoaineilla toteutettua perusenergiantuotantoa. Talteen otettu lämpö voidaan käyttää uudelleen yrityksen omissa prosesseissa tai hyödyntää lähiseudun muiden toimijoiden energiatarpeisiin. Lämpöenergian tehokas talteenotto tarjoaa selviä kustannussäästöjä ja edistää kestäviä arvoja.

Kiinteistöjen lämmitys

Kun höyryä tai kuumaa vettä tuotetaan teollisuusprosesseihin, samaa energiaa käytetään tyypillisestä samalla alueella sijaitsevien teollisuuslaitosten tai muiden kiinteistöjen lämmitykseen. Mikäli tarvittava infra on saatavilla, jopa kokonaiset kaupungit ja kunnat voivat saada teollisuuden prosesseista ylijäävän energian hyödynnettäväksi omassa kaukolämpöverkossaan. Näin lämmitystä voidaan tarjota tuhansille liiketiloille ja kotitalouksille, entistä kestävämmin ja kustannustehokkaammin.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Etsimme jatkuvasti keinoja parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeämme. Kyseessä on merkittävä määrä hukkaenergiaa, joka saadaan nyt hyötykäyttöön.
Kristian Granit
Akkukemikaalitehtaan johtaja, Terrafame

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!

Juha Elo

Director, Sales Project Development