MVR-haihdutusmenetelmä

Tehokasta haihdutusta teollisuuden prosesseihin MVR-haihdutusmenetelmällä

Haihdutus on keskeisessä roolissa teollisissa tuotantoprosessia esimerkiksi ruoka- ja juoma-, sellu- ja paperi- sekä kemian- ja lääketeollisuudessa. MVR-haihdutusmenetelmän hyödyntäminen teollisissa haihdutusprosesseissa voi useissa tapauksissa säästää merkittäviä määriä energiaa ja kustannuksia. Advenin kokonaisvaltaisen tarkastelun avulla asiakkaamme saavat käsityksen siitä, kuinka heidän haihdutusprosessejaan voidaan johtaa mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Tutustu mahdollisuuksiin!


MVR-haihdutusmenetelmä

Haihdutusta uusin menetelmin

Haihdutus vaatii runsaasti energiaa myös silloin, kun haihdutus on toteutettu perinteisellä tavalla sarjahaihdutusta hyödyntäen. Suljettuun höyrynkiertoon (MVR) perustuva tekniikka on huomattavasti energiatehokkaampi tapa käsitellä nesteitä ja erotella konsentroituja jakeita verrattuna esimerkiksi tyypilliseen nelivaiheiseen sarjahaihdutukseen. Parantamalla haihdutuksen energiatehokkuutta voidaan vähentää merkittävästi höyrynkulutusta, kokonaisenergian tarvetta ja energiatuotannon päästöjä.

Pienempi höyrynkulutus suljetulla lämmönkierrolla

Kun energian tarve teollisuuden tuotantoprosesseissa kasvaa, on syytä selvittää, voiko suljetuilla kierroilla edistää esimerkiksi lämmön ja höyryn hyödyntämistä entistä tehokkaammin ja näin pienentää tai jopa poistaa lisäenergian tarve kokonaan. MVR-haihdutus perustuu suljettuun kiertoon, jossa höyryä kompressoidaan puhaltimilla uudelleen käytettäväksi. Menetelmä parantaa haihdutusprosessin energiatehokkuutta merkittävästi: suljetun lämmönkierron ratkaisu voi pienentää höyryn kulutusta jopa 100 % lähtötilanteesta ja sen avulla voidaan myös ottaa talteen arvokkaita jakeita energia- ja vesivirroista. MVR-haihdutus mahdollistaa myös tuotantoprosessien hukkalämmön jakamisen lähialueen muiden energiankäyttäjien tarpeisiin. Hukkalämmön hyödyntäminen omassa prosessissa on järkevää, mutta integraatio muihin kohteisiin, esimerkiksi alueen kaukolämpöverkkoon tai kasvihuoneisiin, tekee siitä entistä arvokkaampaa.

Ei-toivottuja sivutuotteita väkevöidään haihduttamalla

Hukasta hyödyksi! Energiaintensiivisten prosessien kokonaisvaltaisen tarkastelun avulla pyritään löytämään sekä energiatuotannon että materiaalien tai vesien käsittelyn pullonkaulat. Tarkastelun lopputulos voi olla esimerkiksi suljettuun lämmönkiertoon perustuva haihdutusratkaisu, jossa aiemmin ei-toivottuja sivutuotteita väkevöidään haihduttaen. MVR-haihdutus on tehokas tapa palauttaa arvokkaita ravintoaineita, kuten jätevirroissa ja rejektivesissä olevia fosforia ja typpeä, takaisin maataloudessa hyödynnettäväksi lannoitteeksi, jolloin kustannustehokkuus ja omavaraisuus kasvavat. Lue lisää teollisuusvesien käsittelystä. 

Tutustu MVR-haihdutusratkaisuun

Advenin MVR-haihdutusratkaisu on osa IFF Finnfeeds Finland Oy:n tuotantoprosessia Naantalissa. Vieraile haihdutuslaitoksessa. Voit kääntää kuvaa 360° joka suuntaan.  

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Höyryn määrä on merkittävä kustannustekijä ja siihen lähdimme hakemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja koko tuotantoprosessistamme. Halusimme samaan aikaan pienentää hiilijalanjälkeämme ja huomioida vastuullisuustavoitteemme. Advenin ehdottama ratkaisu uudesta haihdutusmenetelmästä sopi näihin molempiin tarpeisiin.
Heikki Vahtera
Tehtaan johtaja, IFF Finnfeeds Finland Oy

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!

Juha Elo

Director, Sales Project Development