Metsä-, sellu- ja paperiteollisuus

Kiertotalousratkaisut vesi- ja energiaintensiiviseen metsä-, sellu- ja paperiteollisuuteen.

Metsä-, sellu- ja paperiteollisuuden prosesseissa käytetään perinteisesti paljon energiaa ja vettä. Tarkastelemalla energiaa runsaasti käyttäviä prosesseja kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti on mahdollista saada aikaan suuria säästöjä kiertotalousratkaisujen avulla. Ratkaisuja metsä-, sellu- ja paperiteollisuudelle ovat mm. teollisuusvesien kierrätys, tehokas MVR-haihdutus, lämmöntalteenotto ja uudelleenkäyttö, sekä aiemmin hukkaan menneiden tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen. Adven investoi ratkaisuun asiakkaan puolesta ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja ratkaisun käytöstä koko sopimuskauden ajan.

Metsä-, sellu- ja paperiteollisuuden ratkaisut

Advenin kokonaisvaltainen lähestymistapa tarjoaa monia hyötyjä metsä-, sellu- ja paperiteollisuudelle. Kokonaisvaltainen tarkastelu tuo esiin energiaa runsaasti käyttävien prosessien pullonkaulat ja mahdollisuudet, jotka luovat merkittäviä säästöjä esimerkiksi kokonaisenergiankulutuksessa ja energiakustannuksissa. Koska toteutetut ratkaisut liittyvät usein kiertotalouteen, materiaali- ja energiatehokkuus paranee ja hiilidioksidipäästöt pienenevät huomattavasti.

Merkittäviä säästöjä suljetuilla vesikierroilla

Metsäteollisuuden perinteisissä vesiratkaisuissa käytetään usein suuria määriä kemikaaleja ja vesien käsittelyn yhteydessä syntyy paljon lietettä. Kiertotalouden avulla vedenpuhdistusta voidaan kuitenkin kehittää; vesikierto voidaan sulkea puoliläpäisevällä kalvolla ja haihdutusmenetelmillä. Kustannussäästöjä syntyy esimerkiksi siitä, että vettä ja kemikaaleja tarvitaan vähemmän ja syntyneen lietteen määrä vähenee. Säästömahdollisuuksia syntyy myös ravinteiden talteenotosta ja biokaasun tuotannosta, kun ylimääräinen biomassa jalostetaan biokaasuksi. Suljetun kierron ratkaisu voi myös pienentää päästöjä tuhansilla tonneilla.

Uudelle tasolle viety MVR-haihdutus

Haihdutus on olennainen osa sellu- ja paperiteollisuuden tuotantoprosessissa. Energiatehokkaalla haihdutusratkaisulla voidaan vähentää höyryn kulutusta ja energiantuotannon päästöjä merkittävästi. Sellu- ja paperiteollisuuden haihdutusprosesseja voidaan tehostaa esimerkiksi toteuttamalla MVR-haihdutus osaksi ydinprosessia. Näin höyryn kokonaiskulutusta voidaan pienentää jopa 50 %.

Tehokkaampi energiantuotanto

Metsä-, sellu- ja paperiteollisuudessa voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä energiantuotantoa tehostamalla. Energiantuotannon laitteistot ovat usein ikääntyneitä ja niihin investoiminen on kallista. Sellun valmistus on energiantuotannon suhteen pitkälti omavaraista, mutta yhdistettynä paperin tuotantoon, energiantuotannosta voi tulla pullonkaula. Tällöin energiatehokkuushankkeiden kannattavuus korostuu. Esimerkiksi hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja kierrättää, jolloin syntyy merkittäviä kustannussäästöjä ja kokonaisenergian tarve pienenee.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Haluamme, että energiantuotantoamme hoitaa maailmanluokan energiaosaaja ja voimme itse keskittyä ydinliiketoimintaamme. Samalla pystymme vapauttamaan resursseja kasvuun. Adven valikoitui kumppaniksi paitsi energia-alan osaamisen myös metsäteollisuuden asiantuntemuksensa takia.
Lauri Junnila
Toimitusjohtaja, Pankaboard

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!

Teemu Kivimäki

Sales Manager, New industrial sales