Metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuus

Johtavaa energia- ja vesiratkaisujen asiantuntijuutta metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuudelle

Metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuus käyttää valtavia määriä vettä eri tarkoituksiin. Prosessivedet on tarpeen puhdistaa ja käsitellä vastuullisesti, jotta arvokkaat kemikaalit ja mineraalit saadaan talteen ja ympäristökuorma kevenee. Vesien sisältämän potentiaalin lisäksi sula metalli tuottaa runsaasti hukkalämpöä, jolla on valtava hyödyntämispotentiaali. Teollisuusvesien käsittely sekä lämmön, materiaalien ja sivujakeiden talteenotto luovat merkittäviä kustannussäästöjä ja edistävät myönteisistä ympäristövaikutuksista kaivannaisteollisuudessa.

Ratkaisut metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuuteen

Kun hukkalämmön ja jätevesien määrä on suuri, ratkaisuilla, jotka keskittyvät vesien käsittelyyn, energiatehokkuuteen ja sivujakeiden tehokkaampaan hyötykäyttöön, pienennetään päästöjä ja luodaan kustannussäästöjä. Sivujakeiden tehokas talteenotto voi myös luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuuden toimijoille.

Teollisuusvesien käsittely vastuullisesti ja kustannustehokkaasti

Metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuudessa on valtavasti potentiaalia pienentää vesijalanjälkeä, säästää vettä ja vähentää kemikaalien kulutusta. Suljettujen kiertojen avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja pienentää ympäristövaikutuksia. Tehokkaiden metallien ja kemiakaalien talteenottoratkaisujen avulla voidaan pienentää kemikaalien kulutusta sekä ravinne-, metalli- ja kemikaalipäästöjä.

Tehokas energiantuotanto tarkoittaa myös ennustettavia kassavirtoja

Metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuuden energiaratkaisut ovat mittavia investointeja. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kaivostuotannon energiantuotannon pullonkauloja ratkaistaan ja energiatehokkuutta parannetaan – myös syrjäisissä ja haasteellisissa paikoissa, joissa kaivokset usein sijaitsevat. Energy as a Service® -mallimme tarkoitus on varmistaa kaivannaisteollisuuden ennustettavampi kassavirta ja tehokkaampi pääoman käytön. Maanalaisessa kaivostunnelissa lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisut ovat kriittisiä, jotta työympäristö olisi turvallinen ja miellyttävä. Myös nämä toteutukset voidaan tehdä järkevästi. Esimerkiksi hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Tämä tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää energian tarvetta.

Sivujakeiden talteenotolla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pienemmät päästöt

Metalli-, mineraali- ja kaivosteollisuudessa syntyy suuria määrä kemikaalijakeita sekä hiilidioksidi- ja hiilimonoksidi tai -kaasupäästöjä. Metallien, kemikaalien ja hiilidioksidin talteenoton, puhdistuksen ja valorisaation avulla sivujakeet voidaan valjastaa täysin uusiksi tuotteiksi, kuten hiilidioksidiksi, ureaksi, metanoliksi tai muurahaishapoksi. Tämä ei ainoastaan tuo kustannussäästöjä, vaan myös lisätuloja. Yrityksen pääomaa käytetään tehokkaasti ja sijoitetun pääoman tuotto paranee. Tämänkaltaiset kiertotalousratkaisut tukevat myös kestävää kehitystä ja vähentävät päästöjä.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Etsimme jatkuvasti keinoja parantaa energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeämme. Kyseessä on merkittävä määrä hukkaenergiaa, joka saadaan nyt hyötykäyttöön.
Kristian Granit
Terrafamen akkukemikaalitehtaan johtaja

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!