Materiaalien ja sivujakeiden talteenotto sekä uudelleen käsittely

Teollisuuden kiertotalous – hukasta hyödyksi

Lähes kaikilla teollisuuden aloilla syntyy sivujakeita: raaka-aineita, jätevesiä, hukkaenergiaa ja kemikaaleja, jotka menevät valmistusprosessin jälkeen hukkaan. Nykyään sivujakeita voidaan valjastaa joko uudelleen käyttöön tai jalostaa hyödykkeiksi, joilla on lisäarvoa. Kiinnostus sivujakeiden hyödyntämiseen on kasvussa ja esimerkiksi Advenin käynnissä olevista myyntihankkeista sivujakeiden hyötykäyttöä harkitaan noin 90 %:ssa hankkeista. Materiaalien ja sivujakeiden talteenoton ja käsittelyn avulla voimme auttaa yritystäsi saamaan kustannussäästöjä ja luoda jopa uutta liiketoimintaa. Tutustu mahdollisuuksiin!

Kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia

Teollisuuden perinteisten sivujakeiden, kuten hukkaenergian ja jätevesien lisäksi uudelleenkäyttöön voidaan ottaa lukuisia muitakin sivujakeita. Teollisuuden sivujakeita voidaan hyödyntää sellaisenaan, esimerkiksi käyttämällä sivujakeita polttoaineena lämpöenergian tuotannossa. Jakeissa olevia sivutuotteita voidaan myös jalostaa tai käsitellä ja myydä eteenpäin. Esimerkiksi jätevesistä tai lietteestä väkevöityjä ravinteita voidaan käyttää lannoitteena maataloudessa.

Ravinteiden tai raaka-aineiden talteen ottamisessa ja kierrätyksessä Adven käyttää esimerkiksi MVR-haihdutusmenetelmää, joka integroidaan olennaiseksi osaksi asiakkaan tuotantoprosessia. Löydämme asiakkaan kannalta aina järkevimmän ratkaisun, jossa yhdistyvät sekä ympäristöä että kannattavuutta palvelevat hyödyt.

Lue lisää MVR-haihdutusmenetelmästä.

Biokaasun tuotanto sivujakeista

Teollisuuden sivujakeet viedään usein kolmannelle osapuolelle hävitettäväksi, vaikka yritykset voisivat hyödyntää niitä paikan päällä paljon tehokkaammin. Esimerkiksi runsaasti orgaanisia sivutuotteita sisältävistä sivuvirroista voidaan jalostaa biokaasua ja hyödyntää sitä polttoaineena höyryntuotannossa. Biokaasun sisältämä arvokas lämpöenergia saadaan talteen, yritys välttää biojätteen porttimaksut, energian tuotantoon käytettävän polttoaineen kustannukset ja kuljettamiseen liittyvät maksut. Parhaassa tapauksessa myös osa jätevesimaksuista pienenee.

Teollisuusvesien suljetut kierrot avaavat täysin uusia mahdollisuuksia veden käytön merkittävään tehostamiseen. Tutustu teollisuusvesien käsittelyn ratkaisuihin.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Investointipäätöksessä oli ratkaisevaa juuri oman tehtaan sivutuotteiden käyttö. Olemme jatkossa omavaraisia polttoaineen saatavuudessa. Kustannustehokkuutemme paranee ja kotimaisuusaste kasvaa merkittävästi. Tämä tuo selkeää lisäarvoa asiakkaillemme.
Jarno Erkamaa
Tehdaspäällikkö, Hankkija Turku

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!

Juha Elo

Director, Sales Project Development