Ratkaisut kunnille ja infraomistajille

Luotettavaa, tehokasta ja vastuullista energiantuotantoa

Useat kunnalliset energiayhtiöt ja muut infraomistajat etsivät keinoja kehittää kaukolämpöpalveluitaan paikallisten yritysten ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Yritykset kamppailevat nousevien polttoainehintojen, ikääntyvien tuotantolaitteiden ja vihreämpää energiantuotantoa koskevien vaatimusten kanssa. Kannattaako tätä kaikkea pyrkiä hallitsemaan itse, vai onko olemassa järkevämpikin tapa?

Infraomistajat, kuten kunnat, jotka toteuttavat energiantuotantonsa kumppanin kanssa, on useita eri mahdollisuuksia vaikuttaa energiantuotantoon ja sen hintaan erilaisilla yhteistyömalleilla. Mallit voivat vaihdella koko toiminnan myynnistä ja yhteisyrityksistä laajaan kumppanuuteen, joka takaa luotettavan energiantuotannon, investoinnit tuotantolaitteisiin, niiden jatkuvaan hallinnan sekä asiakaspalvelun.

Luotettavaa energiantuotantoa

Energiantuotannon luotettavuus on kunnille ja infraomistajille kaiken lähtökohta. Tuotantovarmuus on myös Advenin tärkein prioriteetti, ja energian tuotannon prosessit pidetään käynnissä jatkuvan etävalvonnan ja laajan paikallisista asiantuntijoista koostuvan verkoston avulla. Kustannussäästöjä syntyy suurten volyymien polttoainehankinnoista ja usein myös paikallisen teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä.

Energiaa vastuullisesti paikallisille yrityksille ja asukkaille

Advenilla on laaja kokemus energiatehokkuusratkaisuista, uusiutuvista biopolttoaineista ja kuntien energiantuotannon kehittämisestä. Fossiiliset polttoaineet on pitkälti korvattu hiilineutraaleilla puupohjaisilla polttoaineilla tai muilla biopolttoaineilla. Tämä on johtanut myönteiseen hiilijalanjäljen kehitykseen: Suomessa kaukolämpöverkkojen CO2-päästöt ovat myytyyn energiaan suhteutettuna 61 prosenttia pienemmät kuin kahdeksan vuotta sitten. Adven on myös asettanut tavoitteekseen vähentää omia ja asiakkaidensa tuotannossa syntyviä CO2-päästöjä 200 000 tonnia seuraavan viiden vuoden aikana.

Energiantuotannon jatkuvaa kehittämistä

Kun kunnallinen energiayhtiö tai muu infraomistaja siirtää vastuun energiantuotannosta Advenille, mitä se tarkoittaa käytännössä? Energiainfraan sitoutunut pääoma vapautuu käytettäväksi kunnan muihin tarpeisiin. Lisäksi Adven ottaa kokonaisvastuun energiantuotannosta: investoinneista, ympäristöstä, päästöistä, käytöstä ja kunnossapidosta, energiatehokkuudesta ja tietenkin tuotantovarmuudesta ja mahdollisista riskeistä.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Me olemme erittäin tyytyväisiä, että kauppa onnistui ja lämpöliiketoiminta siirtyi Advenille. Meidän ei tarvitse enää miettiä lämpölaitostoimintaa, joka ei ollut kuntatoimintamme ytimessä.
Vesa Huuskonen
Parikkalan kunnanjohtaja

Leo Toivonen

Sales Manager, New industrial sales