Kemianteollisuus ja lääketeollisuus

Johtavaa energia- ja vesiratkaisujen asiantuntijuutta kemianteollisuudelle ja lääketeollisuudelle

Energiantuotannon jatkuvuus on erittäin tärkeää kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa. Näillä aloilla tuotantoprosesseissa käytetään myös runsaasti vettä. Tarkastelemalla kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti niitä tuotantoprosesseja, joissa energia ja vesi ovat keskeisessä roolissa, on mahdollista saada aikaan suuria säästöjä ja pienentää ympäristökuormaa erilaisten kiertotalousratkaisujen avulla. Advenilla on kattava kokemus energiapalvelujen tuottamisesta kemianteollisuudessa. Tästä esimerkkeinä höyryntuotanto mm. vetyä ja alkuainerikkiä polttamalla. Adven investoi ratkaisuun asiakkaan puolesta ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja ratkaisun käytöstä koko sopimuskauden ajan.

Kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden ratkaisut

Kemianteollisuudessa ja lääketeollisuudessa luotettava höyryntuotanto ilman häiriöitä on ensiarvoisen tärkeää. Adven on kumppani, jolla on alan laaja kokemus tällä saralla. Vesien käsittely- ja energiatehokkuusratkaisut sekä tuotannon sivuvirtojen tehokas hyödyntäminen voivat tuoda merkittäviä kustannussäästöjä ja pienentää päästöjä. Sivujakeiden tehokas talteenotto voi myös luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Täysin puhdistettua vettä – vastuullisesti

Vettä käytetään kemian- ja lääketeollisuuden tuotannossa useissa eri vaiheissa, esimerkiksi jäähdytyksessä. Tehokas vesien käsittely, esimerkiksi haitallisten aineiden ja lääkejäämien poistaminen, on erittäin tärkeää. Mahdollisuuksia vesijalanjäljen pienentämiseen sekä veden ja kemikaalien kulutuksen vähentämiseen on paljon. Suljettujen kiertojen ja veden uudelleenkäytön avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja pienempi vesijalanjälki.

Tehokas energiantuotanto takaa saumattoman toiminnan jatkuvuuden

Kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden energiaratkaisujen korkealaatuinen toteutus on tuotannon avaintekijä. Tuotannossa tarvitaan päivittäin suuria määriä höyryä, ja energiantuotannon häiriöttömyys on ehdoton vaatimus kemikaalien ja lääkkeiden jatkuvalle laadukkaalle tuotannolle. Energy as a Service® -mallimme varmistaa ennustettavamman kassavirran ja pääoman tehokkaamman käytön. Hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja kierrättää, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää energian tarvetta.

Liuotinaineiden ja VOC-yhdisteiden talteenotto ja uudelleenkäyttö

Kemianteollisuuden ja lääketeollisuuden sivuvirrat, kuten metanoli, etanoli, asetaatit ja muut liuotinaineet, on mahdollista ottaa tehokkaasti talteen ja käyttää uudelleen. Sivuvirtojen tehokas talteenotto tuo kustannussäästöjä, mutta myös lisätuloja. Yrityksen pääomaa käytetään tehokkaasti ja sijoitetun pääoman tuotto paranee. Modernit kiertotalousratkaisut, kuten MVR-haihdutukseen perustuva suljettu kierto, vähentävät esimerkiksi höyryn tarvetta merkittävästi perinteisiin menetelmiin verrattuna, pienentävät näin myös päästöjä ja tukevat kestävää kehitystä. VOC-päästöt ovat toinen tyypillinen talteen otettava sivuvirta. Lääketeollisuudessa syntyy myös erilaisia hajukaasuja, jotka on poltettava ja käsiteltävä.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreKatso tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Pystyimme yhdessä Advenin kanssa ratkaisemaan ongelman tavalla, joka luo merkittävää arvoa matalamman energiankulutuksen ja pienempien ympäristövaikutusten kautta. Tässä yhteistyöprojektissa kaikki voittavat – Cytiva, Adven ja luonto.
Cecilia Sjöstedt
Cytivan Uppsalan tehtaan johtaja ja toimitusjohtaja

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!

Leo Toivonen

Sales Manager, New industrial sales