Elintarvike- ja juomateollisuus

Johtava vastuullisten vesi- ja energiaratkaisujen asiantuntija elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Advenilla on pisin historia ja eniten referenssejä energiapalveluiden toteutuksesta elintarvike- ja juomateollisuudelle. Lähes 40 vuoden kokemuksen keskiössä on toimitusvarmuus, ymmärrys alan toimijoiden tarpeista ja näkemys hyödyllisimmistä ratkaisuista toimialalle, jolla on suuri merkitys myös koko yhteiskunnalle.

Ratkaisut elintarvike- ja juomateollisuuteen

Elintarvike- ja juomateollisuuden yritykset ovat olleet edelläkävijöitä tuotantoprosessien ja toimitusketjujen vastuullisuutta edistävissä toimenpiteissä, joita ovat vauhdittaneet sekä yhteiskunnalliset että taloudelliset ajurit. Vastuullistekojen keskiössä ovat energian ja veden käytön tehostaminen sekä tuotannon sivujakeiden tehokas käyttö, joissa kaikissa piilee valtava potentiaali.

Kestävä energiantuotanto ja energiatehokkuus nousevat tärkeään rooliin vastuullisuusohjelmissa

Useat tunnetut elintarvike- ja juomateollisuuden yritykset tekevät aktiivisesti toimenpiteitä kohti vastuullisempia ja vähäpäästöisempiä tuotantoketjuja. Viime vuosina merkittäviä parannuksia energiantuotantoon on tehty etenkin biopolttoainekonversioilla ja hiilidioksiditaakkaa on näin pystytty pienentämään tuhansia tonneja. Tästä hyötyvät niin ympäristö kuin yrityksen imago sekä päästöoikeuksien myötä myös joidenkin yritysten taloudellinen tulos. Energiatehokkuuden tehostamisen keskiössä ovat myös hukkalämmön talteenoton ja uudelleen käytön tarjoamat mahdollisuudet omissa prosesseissa ja edelleen jakelussa.

Teollisuusvesien käsittely, hyödyntämätön mahdollisuus?

Advenin asiantuntijat pystyvät havaitsemaan kehityskohteita ja auttavat löytämään uusia tehostamismahdollisuuksia myös perinteisen energiantuotannon ulkopuolelta. Elintarvike- ja juomateollisuudessa teollisuusvesien käsittely on yksi näistä hyödyntämättömistä mahdollisuuksista. Kun vettä ja höyryä kulutetaan huomattavia määriä prosessin eri vaiheissa, kustannussäästöjä saadaan aikaan esimerkiksi suljetuilla vesikierroilla ja tehokkaammalla haihdutusratkaisulla. Säästöjä syntyy myös ravinteiden talteenotosta ja biokaasun tuotannosta, kun liete ja ylimääräiset biomateriaalit jalostetaan biokaasuksi.

Pitkä kokemus luotettavasta kylmäntuotannosta

Olemme toteuttaneet kylmäenergian ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuudelle jo lähes 20 vuoden ajan, joten uskallamme jopa sanoa olevamme johtava teollisuuden kylmäenergian tuottaja. Kylmäntuotannon tarpeet vaihtelevat jääkaappi- ja pakkaslämpötilojen välillä. Viilennysprosessissa käytetään tyypillisesti luonnonmukaisia kylmäaineita, ammoniakkia ja hiilidioksidia. Kylmäainekierrosta jäljelle jäävä lämpö voidaan ottaa talteen lämpöpumpuilla ja ohjata esimerkiksi matalalämpöenergiaverkkoon ulkoilmaan päästämisen sijaan. Elintarvike- ja juomateollisuuden energiaratkaisun lähtökohtana on mahdollisimman tehokas kylmäntuotannosta syntyvän energiavirran hyötykäyttö.

Sivujakeista säästöä ja tuloa

Elintarvike- ja juomateollisuudelle tyypillisiä sivuvirtoja ovat muun muassa laktoosi, erilaiset rasvat ja luut. Nämä rahanarvoiset sivujakeet menevät usein valmistusprosessin jälkeen hukkaan. Nykyään sivujakeita voidaan kuitenkin valjastaa joko uudelleen käyttöön tai jatkojalostukseen aina myytäviksi tuotteiksi asti. Advenin käynnissä olevista teollisuuden myyntihankkeista sivujakeiden hyötykäyttöä harkitaan noin 90 %:ssa hankkeista.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

expand_moreTutustu tarkemmin

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Kun laitoksia on useampia, kehitysasiat ja ajatukset menevät paremmin eteenpäin, kun asiantuntijat keskustelevat keskenään. Näen vahvuutenamme sen, että kokonaisuus on Advenin käsissä. He tarjoavat myös keskitetyn etävalvonnan, joten se on kustannustehokastakin.
Timo Panula
Tehtaanjohtaja, Valio Seinäjoki

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!

Teemu Helistekangas

Sales Manager, New Industrial Sales