Kaukolämpö Siuntio

Siuntion kirkonkylän kaukolämpö tuotetaan kotimaisella bioenergialla. Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet merkittävästi, kun uusi pellettilämpölaitos otettiin käyttöön vuonna 2015.

Oletko kiinnostunut liittymään kaukolämpöön? Kaukolämpö sopii lämmitysmuodoksi kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Mikäli kiinteistösi sijaitsee verkkojemme alueella, ota yhteyttä ja kysy liittymätarjousta!

Kaukolämmön hinta

Asiakas maksaa tilaamastaan vesivirrasta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energiamaksun.

Perusmaksu
Sopimusvesivirta m3/h1.1.2022 alkaen
Perusmaksu €/vuosi (sis. alv. 24 %)
0 – 0,49 191 + (3 930 x V)A
0,5 – 1,99 262 + (3 789 x V)B
2 – 7,99 3 921 + (1 960 x V)C
8 – 11 761 + (980 x V)D

1.1.2022 alkaen:
Perusmaksu = Kiinteä osa + (Virtauskapasiteettimaksu x V)  
V = sopimusvesivirta (m3/h) 
Yksinkertaistaaksemme hinnastoamme olemme sisällyttäneet k2 = kustannuskertoimen hintakomponentteihin. 

Perusmaksun hinnanmuutoksesta säädetään Advenin soveltamissa kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa.

Energiamaksu

Energiamaksu 1.1.2022 alkaen on 81,84 €/MWh (alv 24%).

Mikäli polttoaineiden hinnoissa tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan energiamaksu muuttaa vastaamaan muuttuneita kustannuksia seuraavana laskutuskautena. Lisäksi sovelletaan kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja.

Arvonlisävero, vero ja muut julkiset maksut

Hinnat ja maksut on vahvistettu arvonlisäverolla. Laskutuksessa perus- ja energiahintoihin on lisätty kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.

______________________________________________________________________________________

På svenska:

Fjärrvärmepriser

Kunden betalar grundavgift för det avtalade vattenflödet och energi-avgift för den förbrukade värmeenergin.

Grundavgift
Avtalat vattenflöde m3/hFr.o.m. 1.1.2022
Grundavgift €/år (inkl. moms 24 %)
0 – 0,49 191 + (3 930 x V)A
0,5 – 1,99 262 + (3 789 x V)B
2 – 7,99 3 921 + (1 960 x V)C
8 – 11 761 + (980 x V)D

Fr.o.m. 1.1.2022:
Grundpris = Fast del + (Flödeskapacitetspris x V) 
V = Kontrakterat flöde (m3/h) 
För att förenkla prislistan är k2 = kostnadsfaktorn redan inräknad i priskomponenterna 

Priset på grundavgiften kan förändras enligt de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme som Adven tillämpar.

Energiavgift

Energiavgiften (fr.o.m. 1.1.2022) är 81,84 €/MWh (alv 24%).

Om väsentliga förändringar i bränslepriserna sker, kan energiavgiften justeras i enlighet med de ändrade kostnaderna fr.o.m följande faktureringsperiod. Dessutom tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme.

Mervärdesskatt, skatt och andra offentliga avgifter

Priserna och avgifterna fastställs inklusive moms. I faktureringen tillkommer respektive gällande mervärdesskatt på grund- och energiavgifterna. Vid ändringar av skatter och offentliga avgifter kan priserna justeras i enlighet med förändringarnas inverkan.

________________________________________________________________________________________